Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng LãoTrang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông)

Được đăng lên bởi thanhtrieu1810
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BT: Tư tưởng Lão Trang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông)
Từ hoàn cảnh lịch sử, vị trí địa lí đặc biệt, trong quá trình gặp gỡ, giao lưu
và tiếp biến văn hóa, đất nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa Trung
Hoa. Từ đó, ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho, Phật, Lão đã tác động đến đời sống
xã hội, đời sống văn học khá sâu sắc mà tư tưởng Lão giáo được thể hiện đậm nét
và mang màu sắc rất riêng trong văn học thời kì trung đại nói chung, trong văn học
thời Lí Trần nói riêng. Soi rọi vào tiến trình sáng tác của văn học dân tộc thời kìLí
Trần, những tư tưởng như tư tưởng vô vi, xuất thế hòa nhập với tự nhiên của Lão
giáo thể hiện rất rõ trong các tác phẩm văn học. Hệ tư tưởng Lão Trang đã được
xem như một hệ qui chiếu để chúng ta tìm hiểu, thẩm bình các tác phẩm, các hiện
tượng văn học. Đến với mảng thơ thời kì Lí Trần, qua bài thơ trứ danh Thiên
Trường vãn vọng của nhà thơ Trần Nhân Tông, bạn đọc được cảm nhận sâu sắc về
cảm hứng thiền của Phật giáo. Ở đây cũng cần phải nói thêm một chút ít về tư
tưởng vô vi, xuất thế của tư tưởng Lão Trang thể hiện trong những câu thơ thiên
nhiên xuất chúng để thấu được tâm tưởng và tư thế của chủ thể trữ tình: một nhà
thơ kiệt xuất, một tu sĩ đắc đạo, một vị vua anh minh.
Cũng như tiền nhân, Trần Nhân Tông tìm thấy thiên nhiên là nơi di dưỡng
tinh thần. Tất cả những vẻ đẹp của ngoại giới trong thơ Trần Nhân Tông đều có sự
tương thông với tâm hồn của ông. Từ vị trí của mình, ông phân thân để bày tỏ khát
vọng muốn hòa nhập vĩnh viễn với thiên nhiên. Bài thơ thể hiện một hồn thơ hồn
hậu đầy cảm xúc trước thiên nhiên tạo vật. Cảnh thôn quê thuần phác tự nhiên và
đạm bạc ở Thiên Trường như muôn vàn cảnh thôn quê khi chiều buông, song lại có
sức khái quát cao về triết lý và hiện thực cuộc sống:
Nguyên văn:
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lí ngưu quy tận,
1
HV Nguyễn Thị Thanh Triều – Lớp CH K29 VHVN

BT: Tư tưởng Lão Trang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông)
Bạch lộ song song phi hạ điền.
Dịch nghĩa:
Sau thôn trước thôn đều mờ mờ như khói phủ
Bên bóng chiều (cảnh vật) nửa có nửa như không
Trong tiếng sáo, mục đồng dẫn trâu về hết
Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng.
Dịch thơ:
Trước xóm sau thôn tựa khói lồng
Bóng chiều man mác có dường không
Mục đồng sáo vẳng trâu về hết
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.[1]
Sau khi đánh đuổi quân Mông Nguyên ra khỏi bờ cõi, năm năm sau (1293)
Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con ở Thăng Long rồi rút về Thiên Trường.
Tr...
BT: Tư tưởng Lão Trang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông)
Từ hoàn cảnh lịch sử, vị trí địa đặc biệt, trong q trình gặp gỡ, giao lưu
tiếp biến văn hóa, đất nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa Trung
Hoa. Từ đó, ảnh hưởng của hệ tưởng Nho, Phật, Lão đã tác động đến đời sống
hội, đời sống văn học khá sâu sắc tưởng Lão giáo được thể hiện đậm nét
và mang màu sắc rất riêng trong văn học thời kì trung đại nói chung, trong văn học
thời Trần nói riêng. Soi rọi vào tiến trình sáng tác của văn học dân tộc thời kìLí
Trần, những tưởng như tưởng vi, xuất thế hòa nhập với tự nhiên của Lão
giáo thể hiện rất trong các tác phẩm văn học. Hệ tưởng Lão Trang đã được
xem như một hệ qui chiếu để chúng ta tìm hiểu, thẩm nh các tác phẩm, các hiện
tượng văn học. Đến với mảng thơ thời Trần, qua bài thơ trứ danh Thiên
Trường vãn vọng của nhà thơ Trần Nhân Tông, bạn đọc được cảm nhận sâu sắc về
cảm hứng thiền của Phật giáo. đây cũng cần phải nói thêm một chút ít về
tưởng vi, xuất thế của tưởng Lão Trang thể hiện trong những câu thơ thn
nhiên xuất chúng để thấu được tâm tưởng thế của chủ thể trữ tình: một nhà
thơ kiệt xuất, một tu sĩ đắc đạo, một vị vua anh minh.
Cũng như tiền nhân, Trần Nhân Tông tìm thấy thiên nhiên nơi di dưỡng
tinh thần. Tất cả những vẻ đp của ngoại giới trong thơ Trần Nhân Tông đều có sự
tương thông với tâm hồn của ông. Từ vị trí của mình, ông phân thân để bày tkhát
vọng muốn hòa nhập vĩnh viễn với thiên nhiên. Bài thơ thể hiện một hồn thơ hồn
hậu đầy cảm xúc trước thiên nhiên tạo vật. Cảnh thôn quê thuần phác tnhiên
đạm bạc ở Thiên Trường như muôn vàn cảnh thôn quê khi chiều buông, song lại có
sức khái quát cao về triết lý và hiện thực cuộc sống:
Nguyên văn:
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lí ngưu quy tận,
1
HV Nguyễn Thị Thanh Triều – Lớp CH K29 VHVN
Tư tưởng LãoTrang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng LãoTrang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) - Người đăng: thanhtrieu1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tư tưởng LãoTrang qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) 9 10 857