Ktl-icon-tai-lieu

Tự - Y Ban

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÂN DUNG VĂN HỌC

Y Ban viết về nỗi đau rất đàn bà
Dương Cầm
Nhà văn Y Ban viết từ nỗi đau thẳm sâu trong tâm hồn những
người đàn bà luôn khao khát một tình yêu tuyệt mỹ. Đôi khi, cũng
chống chếnh, chênh vênh giữa bổn phận của người vợ và một thế
giới siêu thực nào đó, nhưng rồi chị lại thảng thốt giật mình quay
về duy trì tổ ấm yên bình.

Y Ban

- Tại sao chị thường chọn đề tài ngoại tình trong các truyện ngắn
của mình?

- Tôi thích viết về phụ nữ và những vấn đề của phụ nữ hiện đại. Tôi cũng rất thích mổ xẻ đến tận
cùng tâm lý của người đàn bà hiện đại. Họ thông minh, giỏi giang nhưng vẫn luôn cần một cuộc
sống tình cảm phong phú. Tôi không thích sự cực đoan và cô đơn. Tôi thích người phụ nữ có
trách nhiệm với gia đình, nhưng người đó cũng yêu và hiểu về tình yêu.
Là phụ nữ, ai cũng vậy, đến chết vẫn mong chờ một tình yêu đẹp. Đó không chỉ đơn thuần là việc
người phụ nữ đi tìm hạnh phúc mà đó còn là việc họ có khát vọng sống. Cuộc sống phát triển kéo
theo sự xơ hóa trong tình cảm gia đình. Bước ra khỏi cửa thôi là sẽ thấy cả xã hội che chở cho
việc ngoại tình. Tại sao khách sạn, nhà nghỉ lại mọc lên nhiều đến vậy? Trước tiên, phải nhìn lại
xem gia đình có lỗi gì không để đẩy người ta đến việc ngoại tình. Một người phụ nữ trước mặt
bạn trai sẽ trở nên duyên dáng, ý nhị biết bao, trong khi ở nhà với chồng thì đầu bù tóc rối.
Người đàn ông có thể buông lời khen với cô đồng nghiệp hay bà hàng xóm nhưng về nhà lại cục
cằn với vợ con. Tôi cũng lo cho chồng có bữa ăn ngon, chăm con học hành, nhưng với một nghệ
sĩ như chồng tôi thì chưa chắc đó đã là sự hoàn hảo. Có một gia đình yên ấm, nhưng là một phụ
nữ mở và đầy cảm xúc nên tôi vẫn luôn đi tìm cho mình sự hoàn thiện.
- Trong các truyện ngắn của chị, luôn nhìn thấy hình ảnh một người đàn bà khao khát tình yêu,
nhưng trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc, toàn gặp Sở Khanh. Tại sao vậy?
- Tôi thích viết về những biến động tâm lý của người đàn bà sau những cuộc ngoại tình. Người
đàn bà dù có học hay không có học, sau mỗi cuộc yêu, đều có những day dứt. Sau dâng hiến, nếu
họ được người tình vuốt ve, động viên, dù chỉ là một cuộc điện thoại hỏi han, họ sẽ lại thăng hoa.
Còn nếu sau đó là một khoảng lặng, thì đó là nỗi ê chề, bẽ bàng và cay đắng. Những người đàn
ông trong câu chuyện của tôi luôn mang theo 2 bịch sữa tươi trong ca táp để “bồi dưỡng” cho mỗi
lần yêu, hay người đàn ông sạch sẽ đến mức lấy khăn lau bàn để lau cho người tình… không hẳn
là những người xấu. Nhưng cũng có thể họ cố tình bộc lộ cái xấu để dễ...
CHÂN DUNG VĂN HC
Y Ban viết v ni đau rt đàn bà
Dương Cm
Nhà văn Y Ban viết t ni đau thm sâu trong tâm hn nhng
người đàn bà luôn khao khát mt tình yêu tuyt m. Đôi khi, cũng
chng chếnh, chênh vênh gia bn phn ca người v mt thế
gii siêu thc nào đó, nhưng ri ch li thng tht git mình quay
v duy trì t m yên bình.
- Ti sao ch thường chn đề tài ngoi tình trong các truy
n ngn
ca mình?
- Tôi thích viết v ph n và nhng vn đề ca ph n hin đại. Tôi cũng rt thích m x đến tn
cùng tâm lý ca người đàn bà hin đại. H thông minh, gii giang nhưng vn luôn cn mt cuc
sng tình cm phong phú. Tôi không thích s cc đoan và cô đơn. Tôi thích người ph n
trách nhim vi gia đình, nhưng người đó cũ
ng yêu và hiu v tình yêu.
Là ph n, ai cũng vy, đến chết vn mong ch mt tình yêu đẹp. Đó không ch đơn thun là vic
người ph n đi tìm hnh phúc mà đó còn là vic h có khát vng sng. Cuc sng phát trin kéo
theo s xơ hóa trong tình cm gia đình. Bước ra khi ca thôi là s thy c xã hi che ch cho
vic ngoi tình. Ti sao khách sn, nhà ngh li m
c lên nhiu đến vy? Trước tiên, phi nhìn li
xem gia đình có li gì không để đẩy người ta đến vic ngoi tình. Mt người ph n trước mt
bn trai s tr nên duyên dáng, ý nh biết bao, trong khi nhà vi chng thì đầu bù tóc ri.
Người đàn ông có th buông li khen vi cô đồng nghip hay bà hàng xóm nhưng v nhà li cc
cn vi v con. Tôi cũng lo cho chng có ba ă
n ngon, chăm con hc hành, nhưng vi mt ngh
sĩ như chng tôi thì chưa chc đó đã là s hoàn ho. Có mt gia đình yên m, nhưng là mt ph
n mđầy cm xúc nên tôi vn luôn đi tìm cho mình s hoàn thin.
- Trong các truyn ngn ca ch, luôn nhìn thy hình nh mt người đàn bà khao khát tình yêu,
nhưng trong quá trình tìm kiếm hnh phúc, toàn gp S Khanh. Ti sao vy?
- Tôi thích viết v nh
ng biến động tâm lý ca người đàn bà sau nhng cuc ngoi tình. Người
đàn bà dù có hc hay không có hc, sau mi cuc yêu, đều có nhng day dt. Sau dâng hiến, nếu
h được người tình vut ve, động viên, dù ch là mt cuc đin thoi hi han, h s li thăng hoa.
Còn nếu sau đó là mt khong lng, thì đó là ni ê ch, b bàng và cay đắng. Nhng người đàn
ông trong câu chuy
n ca tôi luôn mang theo 2 bch sa tươi trong ca táp để “bi dưỡng” cho mi
ln yêu, hay người đàn ông sch s đến mc ly khăn lau bàn để lau cho người tình… không hn
là nhng người xu. Nhưng cũng có th h c tình bc l cái xu để d dàng “giãy” ra khi nhng
v ngoi tình đó thì sao?
- Gn đây, các tác phm ca ch thường đề cp rt nhiu t
i chuyn quan h nam n c
"chuyn ging má" ca đàn ông, ti sao vy?
- Trước khi là nhà văn, tôi là mt nhà sinh hc, tôi tng dy trường Y nên nhìn vn đề thoáng và
cũng khoa hc hơn. B phn mt, mũi hay các b phn khác trên cơ th đều thc hin chc năng
đối vi con người. Nhưng vn đề đây là tôi viết đến nhng “thng bé…” trong m
t tâm trng
thanh cao và thăng hoa. Viết v tình yêu thì không th tránh được nhng chuyn quan h đàn ông,
Y Ban
Tự - Y Ban - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự - Y Ban - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tự - Y Ban 9 10 522