Ktl-icon-tai-lieu

Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu - Nguyễn Huy Thiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuổi hai mƣơi yêu dấu

Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Huy Thiệp

Tuổi hai mƣơi yêu dấu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
CHƢƠNG 3
CHƢƠNG 4
CHƢƠNG 5
CHƢƠNG 6
CHƢƠNG 7
CHƢƠNG 8
CHƢƠNG 9
CHƢƠNG 10
CHƢƠNG 11
CHƢƠNG 12
CHƢƠNG 13
CHƢƠNG 14
CHƢƠNG 15
CHƢƠNG 16
CHƢƠNG 17
CHƢƠNG 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuổi hai mƣơi yêu dấu

Nguyễn Huy Thiệp
CHƢƠNG 19
CHƢƠNG 20
CHƢƠNG 21
CHƢƠNG 22
CHƢƠNG 23
CHƢƠNG 24
CHƢƠNG 25
CHƢƠNG 26
CHƢƠNG 27
CHƢƠNG 28
CHƢƠNG 29
CHƢƠNG 30

Nguyễn Huy Thiệp
Tuổi hai mƣơi yêu dấu
CHƯƠNG 1
Chẳng ai hiểu cóc khô gì

Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa
Gọi tên là một hai ba
Đếm là diệu tƣởng, đo là nghi tâm…
Bùi Giáng 1
-

Xin lỗi, anh không có tâm trạng tốt lắm.

-

Thì anh có bao giờ có tâm trạng tốt đâu!

Trao đổi bạn bè
Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các ngƣời rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuổi hai mƣơi yêu dấu

Nguyễn Huy Thiệp

Ví dụ nhƣ gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ
chỉ là những ông bố bà mẹ bình thƣờng, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố
tôi: “Anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới đƣợc. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa
nữa”. Bố tôi nằm trên đivăng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng,
có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn nhƣ một con báo. Có lẽ bố tôi là một
ngƣời rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ
về họ với vẻ từng trải: “Không sao… không sao! Đời ấy mà… cuộc sống là thế…”. Sau đó ông lấy
ví ra cho họ tiền, ông giúi vào tay họ và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ, thế mà với tôi ông rất
bủn xỉn. Tôi không có một đôi giày nào tử tế, còn áo với quần thì toàn là thứ tầm tầm! Từ bản năng,
tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ. Sự từng trải, hiểu biết của bố tôi… sự chu đáo tận tụy
của mẹ tôi… sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi… Tất cả những điều nhƣ thế khiến tôi
lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ đƣợc nhƣ họ. Tôi là con gián, là con
kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi.
Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ nhƣ ở trƣờng học. Tôi ngạc nhiên vì tại sao ngƣời ta lại đi nhồi nhét
hàng mớ kiến thức chữ nghĩa nhƣ thế vào đầu bọn trẻ bao n...
Tuổi hai mƣơi yêu dấu Nguyn Huy Thip
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyn Huy Thip
Tuổi hai mƣơi yêu dấu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
CHƢƠNG 3
CHƢƠNG 4
CHƢƠNG 5
CHƢƠNG 6
CHƢƠNG 7
CHƢƠNG 8
CHƢƠNG 9
CHƢƠNG 10
CHƢƠNG 11
CHƢƠNG 12
CHƢƠNG 13
CHƢƠNG 14
CHƢƠNG 15
CHƢƠNG 16
CHƢƠNG 17
CHƢƠNG 18
Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu - Nguyễn Huy Thiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu - Nguyễn Huy Thiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu - Nguyễn Huy Thiệp 9 10 168