Ktl-icon-tai-lieu

Tuổi Thơ Khát Vọng - Vũ Đức Nguyên

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 4794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vũ Đức Nguyên

Tuổi thơ khát vọng

Vũ Đức Nguyên

Tuổi thơ khát vọng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời mở đầu
PHẦN MỘT
Phần Hai
Phần Ba
Phần bốn
Phần 5
LỜI CUỐI SÁCH

Vũ Đức Nguyên
Tuổi thơ khát vọng
Lời mở đầu
MỤC LỤC

VŨ ĐỨC NGUYÊN VỚI " Tuổi thơ khát vọng ".
Sau lần xuất bản thứ nhất truyện "Tuổi thơ khát vọng", cuốn
sách mà tác giả viết tặng các em nhỏ bị tật nguyền, Vũ Đức Nguyên gửi một phần tiền nhuận bút
tặng trƣờng câm điếc Xã
Đàn - Hà Nội. Buổi gặp mặt giữa tác giả cuốn sách với các em nhỏ ở đây diễn ra thật xúc động.
Tham dự buổi họp mặt hôm ấy có đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể, có nhiều bài phát biểu nhiệt
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vũ Đức Nguyên

Tuổi thơ khát vọng

thành. Các em nhỏ ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe, hân hoan vỗ tay nhƣng qua ánh mắt các em ta
thấy, ở các em chƣa xuất hiện những cảm xúc đặc biệt.
Nhƣng khi nhận ra ngƣời đƣợc giới thiệu là nhà văn Vũ Đức Nguyên đang tập tễnh bƣớc tới, các em
ùa lại, vây quanh, có em vén hẳn cả hai ống quần nhà văn lên để tận mắt, tận tay thấy đƣợc đôi chân
khẳng khiu, bên cao bên thấp, một bàn chân hơi vẹo, di chứng của căn bệnh bại liệt đeo đẳng anh
suốt đời. Các em líu ríu, cố diễn đạt bằng lời, bằng ngôn ngữ tay đặc biệt của những ngƣời chƣa nói
đƣợc trọn lời và ánh mắt... những ánh mắt rƣng rƣng. Hóa ra, dù bị tật nguyền từ bé cũng có ngƣời
thành đƣợc nhà văn. Đây là nhà văn! Tác giả những tập sách mà các em đã đƣợc thấy từ mấy hôm
trƣớc. "... Đứa vừa câm vừa điếc cầm nắm xôi đi trƣớc, đứa điếc cõng đứa què, dắt đứa mù lếch
thếch theo sau. Chúng líu ríu bên nhau, chia xẻ với nhau miếng xôi, mẩu sắn. Chúng khuyên nhủ,
thúc ép đứa què, ngƣời duy nhất trong nhóm còn khả năng học đƣợc phải đi học, rồi thay nhau cõng,
dìu bạn đến trƣờng..." Gấp tập sách Tuổi thơ khát vọng lại, những hình ảnh trên cứ chập chờn trƣớc
mắt ngƣời đọc. Ta hồi hộp rồi sung sƣớng thấy cảnh cƣa cắt những tấm gỗ mục làm áo quan cho
Vững đã chấm dứt, chú bé đã vùng ra đƣợc khỏi tay thần chết. Ta lại chia xẻ niềm vui với Vững khi
chú kéo quệt chân khó nhọc bƣớc đƣợc những bƣớc đầu tiên sau hơn một năm nằm liệt giƣờng. Tình
bạn với cô bé hàng xóm, với những trẻ tật nguyền khác đã giúp Vững vƣợt lên trên cảnh đời không
may và nhiều mất mát của mình. Ta xúc động đọc từ trang này đến trang khác bởi những cảnh trong
truyện là những cảnh đời rất thật, vẫn xảy ra đâu đó quanh ta, bởi lời văn mộc mạc ...
Tuổi thơ khát vọng Vũ Đức Nguyên
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Vũ Đức Nguyên
Tuổi thơ khát vng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Li m đầu
PHN MT
Phn Hai
Phn Ba
Phn bn
Phn 5
LI CUỐI SÁCH
Vũ Đức Nguyên
Tuổi thơ khát vọng
Li m đầu
MC LC
VŨ ĐỨC NGUYÊN VỚI " Tuổi thơ khát vọng ".
Sau lần xuất bản thứ nhất truyện "Tuổi thơ khát vọng", cuốn
sách mà tác giả viết tặng các em nhỏ bị tật nguyền, Vũ Đức Nguyên gửi một phần tiền nhuận bút
tặng trƣờng câm điếc Xã
Đàn - Hà Nội. Buổi gặp mặt giữa tác giả cuốn sách với các em nhỏ ở đây diễn ra thật xúc động.
Tham dự buổi họp mặt hôm ấy có đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể, có nhiều bài phát biểu nhiệt
Tuổi Thơ Khát Vọng - Vũ Đức Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuổi Thơ Khát Vọng - Vũ Đức Nguyên - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Tuổi Thơ Khát Vọng - Vũ Đức Nguyên 9 10 646