Ktl-icon-tai-lieu

Tuổi Xuân Tàn Khốc - Miên Miên

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 6123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Miên Miên

Tuổi Xuân Tàn Khốc

Miên Miên

Tuổi Xuân Tàn Khốc
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
A
B
C
D
E-1
E-2
E-3
F
G
H
I
J
K
L
L-3
L-4
L-5
L-6

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Miên Miên

Tuổi Xuân Tàn Khốc
L-7
L-8
M-1
M-2
N- 1
N- 2
O
P
Q-1
Q-2
Q-3
R-1
R- 2
S
T
U
V-1
V -2
W

Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
A
Nguyên tác: KẸO

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuổi Xuân Tàn Khốc

Miên Miên

Giới thiệu tác giả:

Tác giả Miên Miên

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Miên Miên

Tuổi Xuân Tàn Khốc

Sinh ngày 28-8-1970 tại Thượng Hải. Là nhà văn Trung Quốc tiêu biểu cho thế hệ nhà văn mới,
thuộc nhóm “Người đẹp viết văn”. Chưa tốt nghiệp cấp ba, từ 17-25 tuổi, sống phiêu bạt ở nhiều
thành phố, làm nhiều nghề.
1995, về chữa bệnh tại Thượng Hải.
1997, bắt đầu sáng tác. Các tác phẩm tiêu biểu như: La La La, Kẹo, Người tình chua cay, Điệu vũ xã
hội, Trắng trên cả màu trắng, Gấu mèo,…đã được dịch và xuất bản trên mười mấy nước như Pháp,
Đức, Hà Lan, Italia, Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha, Hy Lạp,…

Tác phẩm của chị phản ánh các mặt trái của xã hội hiện đại, những góc tối trong cuộc sống đô thị
và thường mang tính nổi loạn

A
Tại sao bố tôi đƣa tôi đến trƣớc bức tranh Mona Lisa và cho tôi nghe nhạc giao hƣởng? Tôi cứ nghĩ,
đấy là số phận. Đến năm hai mƣơi bảy tuổi, tôi mới dám hỏi bố tôi về chuyện này (Thậm chí trƣớc
đây tôi vẫn sợ nhắc đến tên ngƣời con gái trong tranh). Ông bảo, Chopin rất hay, khi tôi khóc quấy,
ông nhốt tôi vào phòng và cho nghe nhạc Chopin. Hồi ấy, chung quanh chƣa có ai có máy hát và ti vi
nhƣ chúng tôi, thịt, vải, dầu còn phân phối theo tem phiếu, nhiều ngƣời phải nhặt lá rau ở chợ để
sống qua ngày, mà chúng tôi là gia đình trí thức duy nhất trong khu chung cƣ, bố tôi muốn tôi cảm
thấy may mắn.
Bố tôi bảo, ông không nghĩ tôi lại sợ bức tranh phiên bản trên tƣờng kia. Ông nói, tại sao con không
xem tấm bản đồ thế giới, hay bản đồ Trung Quốc treo bên cạnh, hoặc bản vẽ của bố? Tại sao con
phải nhìn bức tranh ấy? Cuối cùng ông hỏi, tại sao con lại sợ cô ta?
Nhiều ngƣời hỏi tôi về chuyện này, hỏi nhiều lần, đã có lần tôi đỡ sợ hơn. Tôi không có cách nào để
trả lời. Giống nhƣ tôi không rõ hồi tôi còn bé, chừng nhƣ chƣa biết nói, bố tôi đã dùng cách ấy để
làm tôi không khóc nữa.
Vì tôi rất sợ. Thật ra, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chƣa nhìn kỹ ngƣời con gái ấy. Nhƣng ký ...
Tuổi Xuân Tàn Khc Miên Miên
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
A
B
C
D
E - 1
E - 2
E - 3
F
G
H
I
J
K
L
L - 3
L - 4
L - 5
L - 6
Tuổi Xuân Tàn Khốc - Miên Miên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuổi Xuân Tàn Khốc - Miên Miên - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Tuổi Xuân Tàn Khốc - Miên Miên 9 10 997