Ktl-icon-tai-lieu

Tượng Gỗ Hoá Trầm - Trần Thị Bảo Châu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 10692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Thị Bảo Châu

Tƣợng gỗ hoá trầm

Trần Thị Bảo Châu

Tƣợng gỗ hoá trầm
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Trần Thị Bảo Châu

Tƣợng gỗ hoá trầm
Chƣơng kết

Trần Thị Bảo Châu
Tƣợng gỗ hoá trầm
Chương 1

Gác điện thoại, Bảo Nhi chạy vội vào bếp, lờ cái nhìn nghiêm khắc của ông Trứ, cô xuýt xoa liền
miệng:
-Canh chua thơm quá! Nói chuyện mà bụng con nó đánh lô tô... đói ơi là đói!
Tuệ vừa gắp miếng xƣờn chiên vừa bảo:
-Than đói mà còn lắm điều. Bọn con gái chúng bây đúng là dƣ hơi.
Ông Trứ hất mặt:
-Đứa nào vậy?
Bảo Nhi ấp úng:
-Dạ! Ngự Bình con bác Toản ạ...
Ông Trứ liếc xéo bà Thụy rồi gằn giọng:
-Toản nào tao không quen. Nhƣng đúng là không biết dạy con. Nhắm giờ cơm mà gọi đến... nói láo.
Bảo Nhi lí nhí:
-Tụi con trao đổi bài mà.
Ông Trứ cƣời gằn:
-Có trời mới biết tụi bây trao đổi cái gì. Nhƣng liệu mà bảo với đám bạn. Điện thoại phải có giờ có
giấc. Cả bạn thằng Tuệ cũng thế...
Buông đũa, đứng dậy, Tuệ cau có:
-Con vô tội! Bạn con toàn gọi di động, chẳng phiền ai trong nhà này hết.
Dứt lời, Tuệ tót lên lầu, ông Trứ bực dọc:
-Con với cái. Nói chƣa đƣợc hai câu nó đã biến mất. Nó chẳng coi cha mẹ ra gì cả.
Nãy giờ ngồi im lặng với chén cơm còn nguyên, bà Thụy lên tiếng:
-Cứ gặp mặt là mắng, bảo sao chúng nó không biến.
Dằn đũa xuống mâm, ông Trứ nói nhƣ quát:
-Con hƣ tại mẹ. Bà không dạy mà còn binh chúng nữa. Hừ! Mẹ con bà một lũ nhƣ thế bảo sao tôi
thích ở nhà cho đƣợc.
Đứng dậy, ông ào ào bƣớc ra cửa trƣớc cái nhìn sợ hãi của Nhi.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Trần Thị Bảo Châu

Tƣợng gỗ hoá trầm
Cô rầu rĩ:
-Con xin lỗi...
Bà Thụy nhếch môi:
-Không phải con thì ổng cũng kiếm chuyện khác để có cớ rời khỏi nhà.
-Mẹ không có cách giữ chân ba sao?
-Ổng đã muốn đi, giữ lại làm gì?

Bàn ăn tẻ ngắt. Nhi nuốt không nổi món canh chua cô thích nhất. Bà Thụy buông đũa quay về phòng
riêng. Nhi cũng ngao ngán đứng lên. Buổi cơm chiều đã xong. Ai cũng có một cõi riêngđể ẩn nấu.
Anh Tuệ thì ngồi trƣớc máy vi tính để truy cập Internet. Mẹ thì chăm chú trƣớc hàng đống sổ sách
hay chứng từ, hóa đơn gì đó. Sau một ngày làm việc căng thẳng, dƣờng nhƣ mẹ muốn thƣ giãn cũng
không đƣợc. Rốt cuộc bà lại phải đắm mình vào công ...
Tƣợng g hoá trầm Trn Th Bảo Châu
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Trn Th Bảo Châu
Tƣợng g hoá trầm
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Tượng Gỗ Hoá Trầm - Trần Thị Bảo Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tượng Gỗ Hoá Trầm - Trần Thị Bảo Châu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Tượng Gỗ Hoá Trầm - Trần Thị Bảo Châu 9 10 844