Ktl-icon-tai-lieu

Tương Phùng Dưới Mưa - Trần Thị Thanh Du

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 6651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa

Trần Thị Thanh Du

Trần Thị Thanh Du

Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập 1
Tập 2

Trần Thị Thanh Du
Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa
Tập 1

- Hù !
Đoan Nghi giật nẩy ngƣời
- Nhỏ này, làm ta hết hồn hà !
Ngọc Yến điểm mặt bạn :
- Bắt quả tang nha ! Nhớ ngƣời yêu nè !
Đoan Nghi nghiêng đầu cƣời cƣời :
- Vì đâu nhỏ nói nhƣ thế ?
Ngọc Yến chắp tay đi qua đi lại :
- Do cảm giác thôi .
Đoan Nghi trề môi :
- Xạo vừa thôi bạn .
Ngọc Yến cãi :
- Chớ hổng phải sao ? Nhỏ chống tay nhìn mãi vào một phƣơng trời vô định đến nỗi ta vào lớp mà
cũng không hay .
Đoan NGhi nheo mắt :

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa

Trần Thị Thanh Du

- Thế là nhớ ngƣời yêu đấy sao ? Ta đứng nhƣ thế nghĩ đến bài học không đƣợc à ?
Ngọc Yến nghi ngờ :
- Nhƣng ... hôm nay có gì quan trọng đâu .
- Vẫn không tin à ?
Ngọc Yến gật đầu :
- Ừm !
Đoan Nghi xỉ trán bạn :
- Mi là con nhỏ đa nghi nhất và cũng là con nhỏ mau quên nhất . Hừ ! Đúng không ?
Ngọc Yến mở to mắt :
- Quên gì nào ?
Đoan Nghi nói rành rọt từng chữ :
- Hôm nay kiểm tra sử một tiết, nhỏ nhớ chƣa ?
Ngọc Yến nhảy nhổm :
- Thật sao ?
- Dối mi làm gì ?
Tội nghiệp, Ngọc Yến cuống cuồng đi nhanh xuống bàn học của mình , Đoan Nghi với theo :
- Nè, không chọc, không ghẹo nữa hả nhỏ ?
Ngọc Yến nhăn nhó :
- Bài vở chƣa học một chữ, ở đó giỡn .
Đoan Nghi trấn an :
- Đừng lo lắng nhƣ thế . Những bài đó ta đã học qua rồi ! Bây giờ chỉ cần xem sơ lại thôi .
Ngọc Yến lấy tập ra uể oải :
- Ta có học đâu mà xem sơ lại . Mi không nhớ tuần rồi ta trả bài không thuộc đó sao ?
Nhớ lại con số "không" tròn vo trong tập của Ngọc Yến, Đoan Nghi khúc khích
- Hôm đó mi có trứng vịt ăn cơm sƣớng thấy mồ, còn đòi gì nữa .
Ngọc Yến bậm môi :
- Nè, không phải đề tài cho mi đuà nha !
Thu Hân vào tới, nghe tiếng của Ngọc Yến, cô bé hỏi :
- Làm gì mà mới sáng sớm lên tiếng dữ vậy bạn ?
Ngọc Yến bực bội :
- Hỏi nho? Đoan Nghi kià !
Thu Hân hất mặt :
- Sao, Đoan Nghi ? ăn hiếp bạn ta hả ?
Cô bé lƣờm dài :
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa

Trần Thị Thanh Du

- Nho? Yến đâu có hiền mà để ta ăn hiếp . Có nhỏ ăn hiếp ta thì có .
Ngọc Yến đứng dậy :
- Ai châm chích ai trƣớc ?
Đoan Nghi chau mày suy nghĩ :
- Ta cũng không nhớ rõ . Nhƣng mà ta vẫn nhớ mãi trứng hột vịt .
Ngọc Yến tức quá bỏ tập xuống bàn đứng lên đuổi theo Đoan Nghi .
Hai cô bé rƣợt đuổi ...
Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa Trn Th Thanh Du
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Trn Th Thanh Du
Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp 1
Tp 2
Trn Th Thanh Du
Tƣơng Phùng Dƣới Mƣa
Tp 1
- Hù !
Đoan Nghi giật nẩy ngƣời
- Nhỏ này, làm ta hết hồn hà !
Ngọc Yến điểm mặt bạn :
- Bắt quả tang nha ! Nhớ ngƣời yêu nè !
Đoan Nghi nghiêng đầu cƣời cƣời :
- Vì đâu nhỏ nói nhƣ thế ?
Ngọc Yến chắp tay đi qua đi lại :
- Do cảm giác thôi .
Đoan Nghi trề môi :
- Xạo vừa thôi bạn .
Ngọc Yến cãi :
- Chớ hổng phải sao ? Nhỏ chống tay nhìn mãi vào một phƣơng trời vô định đến nỗi ta vào lớp mà
cũng không hay .
Đoan NGhi nheo mắt :
Tương Phùng Dưới Mưa - Trần Thị Thanh Du - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương Phùng Dưới Mưa - Trần Thị Thanh Du - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Tương Phùng Dưới Mưa - Trần Thị Thanh Du 9 10 91