Ktl-icon-tai-lieu

Tương Tư Thảo - Quỳnh Dao

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tƣơng Tƣ Thảo

QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Tƣơng Tƣ Thảo
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10

QUỲNH DAO
Tƣơng Tƣ Thảo
Dịch giả: Ngọc Linh & Vĩnh Điền
Chương 1

- Thôi anh về đi!
- Đƣa em đến cửa không đƣợc sao? Con đƣờng này tối và im vắng quá! Mới mƣời giờ mà thiên hạ
đã ngủ hết rồi.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tƣơng Tƣ Thảo

QUỲNH DAO

- Chắc tại trời lạnh chớ nếu là mùa hạ thì giờ này còn túa ra đƣờng hứng gió.
Một trận gió đƣa lại cắt ngang lời nàng. Nàng dùng khăn bịt miệng ho khúc khích hai tiếng. Gốc cây
già trong sân nhà kia lao rao tuôn bỏ mấy cọng lá vàng. Trong đêm vắng lặng, tiếng lá rơi xào xạc
bên dƣờng nhƣ cảnh cáo đôi thanh niên nam nữ nên nói nhỏ một chút .
- Mặc đồ ít quá, em có lạnh không ?
- Không. (Nàng vẫn dùng tay che miệng) Gió thật đáng sợ .
Im lặng một lúc. Không ai nhìn ai, cả hai chỉ có đƣa mắt nhìn bóng đèn đƣờng, trải dài ánh sáng.
Bóng chàng và nàng đều không có ý rời đi. Tóc chàng không xức dầu, bị gió hắt đƣa bồng lên.
Chàng mặc đồ tây, quần có hơi rộng.
Chàng và nàng đứng lặng, nhƣng bóng chàng lại ngắn hơn bóng nàng. Thân nàng dong dỏng cao, tóc
xõa bên vai, buộc tóc hững hờ bằng một chiếc khăn lụa kéo vòng xuống cổ. Cổ nàng ôm ốm, cao cao
giữ cách khéo léo mái đầu nhỏ hẹp .
Gió qua rồi, bốn bên chung quanh càng cho chàng và nàng thứ cảm giác vắng lặng hơn. Chó nhà ai
bỗng cất tiếng gâu gâu, tiếng sủa có vẻ uể oải, vô vị rồi bỗng im bặt. Nhƣng bấy giờ, từ xa vọng lại
tiếng ai nhƣ uất nghẹn, tiếng uất nghẹn xuyên đêm lọt vào thính giác của hai ngƣời .
Nàng sửng sốt, đƣa mắt nhìn vào đƣờng hẻm tối tăm, đồng thời chân nàng tự nhiên bƣớc tới hai
bƣớc, nếu không nghe tiếng nói, ắt nàng đã quên hẳn sự có mặt của chàng.
- Ai đàn Hồ Cầm vậy kìa ? Không, đàn Nam Hồ, bên cạnh nhà em hãy còn có kể sĩ nào phong nhã
đấy!
Nàng quay đầu lại, mỉm cƣời với chàng. Ánh đèn đƣờng tù mù soi trên mặt nàng càng thấy xanh xao.
Nhƣng đôi mắt to, lõm sâu, càng thấy đặc biệt đen lại chợt phát ra ánh sáng mơ màng nhƣ mộng.
- Thôi, chào anh.
Nàng nói xong muốn rời đi. Nhƣng chàng có vẻ không đồng ý . Chàng vẫn đứng lại nơi ấy, nhìn đăm
đăm về hƣớng phát ra tiếng đàn. Bây giờ tiếng đàn nghe đƣợc rõ hơn, uyển chuyển làm sao, u ám
làm sao, dƣờng nhƣ là tiếng nói của lòng ai đó . Dƣờng nhƣ không ngại phiền nữa, nàng nhìn vào
trong hẻm.
- A, điệu há...
Tƣơng Tƣ Thảo QUNH DAO
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
QUNH DAO
Tƣơng Tƣ Thảo
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
QUNH DAO
Tƣơng Tƣ Thảo
Dch gi: Ngọc Linh & Vĩnh Điền
Chương 1
- Thôi anh về đi!
- Đƣa em đến cửa không đƣợc sao? Con đƣờng này tối và im vắng quá! Mới mƣời giờ mà thiên hạ
đã ngủ hết rồi.
Tương Tư Thảo - Quỳnh Dao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương Tư Thảo - Quỳnh Dao - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
Tương Tư Thảo - Quỳnh Dao 9 10 601