Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển Tập Truyện Ngắn Ernest Hemingway

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5596 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ernest Hemingway

Tuyển Tập Truyện Ngắn

Ernest Hemingway

Tuyển Tập Truyện Ngắn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
LỜI NGƢỜI DỊCH
TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA
SỰ PHÁN XỬ CỦA MANITOU
CHUYỆN MÀU SẮC
SEPI JINGAN
PAULINE SNOW
ED PAIGE
BOB WHITE
LÃO HURD VÀ BÀ HURD
BILLY GILBERT
BA PHÁT SÚNG
NHỮNG NGUỜI DA ĐỎ ĐÃ ĐI RỒI
VƢỢT SÔNG MISSISSIPI
NGÀY CƢỚI
CON MÈO TRONG MƢA
CHUYỆN PHÙ PHIẾM
MỘT CUỘC THẨM VẤN ĐƠN GIẢN
TRÊN BẾN TÀU Ở SMYRNA

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ernest Hemingway

Tuyển Tập Truyện Ngắn
MỘT BẠN ĐỌC VIẾT
ÔNG LÃO BÊN CẦU
CHÚ BÒ THỦY CHUNG

Ernest Hemingway
Tuyển Tập Truyện Ngắn
LỜI NGƯỜI DỊCH

Bạn đang cầm trên tay tuyển tập Truyện cực ngắn và truyện ngắn ngắn của Ernest Hemingway gốm
tập trong thời đại chúng ta (viết chữ thƣờng- in our time), xuất bản tại Paris, năm 1924 và những
truyện ngắn ngắn khác của ông đƣợc sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm 1916 đến năm 1951.
Trong tuyển tập này, ở một số truyện, chúng tôi dịch nhƣ xƣa nay một số dịch giả vẫn thƣờng làm
đối với chữ and (và) rất đặc biệt của E. Hemingway là bỏ nó đi, nếu đƣợc, hay là thay nó bằng dấu
phẩy(,) hoặc dấu chấm(.) để những câu văn ấy của E. Hemingway sáng ra, ngắn đi và đỡ luôm
thuộm hơn; một số truyện khác, chúng tôi cố gắng giữ nguyên trạng câu văn và chữ and của nhà
văn. Bạn sẽ đọc thấy nơi chữ and (và, còn, cùng...) ấy nhịp đi của thời gian, thế chồng chất của
không gian, nỗi niềm cố đè rén đến ngẩn ngơ của một tâm trạng, sự bùng vỡ của những khát vọng,
nét hóm hỉnh của một cái nhìn sắc sảo.
Trong thời đại chúng ta là một trong những tác phẩm lạ nhất thế giới, cứ nhƣ là những mảnh ký ức,
những mảnh tâm trạng... những thoáng chốc hiện sinh của đời ngƣời đƣợc lắp ghép bất định, mãi
mãi dang dở, mãi mãi chƣa nói hết. Và những truyện ngắn ngắn khác của E.Hemingway trong
tuyển tập này cũng là những mảnh vỡ nhƣ vậy, những thoáng chốc hiện sinh nhƣ vậy.
Bạn hãy đọc kỹtruyện ngắn của E.Hemingway rồi hãy quên chúng đi. Và chúng sẽ hiện về trong
kí ức, trong tâm trạng hay trong suy ngẫm của bạn một lúc nào đó, và đột nhiên bạn nhận ra cỏ
xanh hơn, trời trong hơn, dòng sông êm đềm hơn... giữa cõi đời rất đời này.

Ernest Hemingway
Tuyển Tập Truyện Ngắn
TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuyển Tập Truyện Ngắn

Ernest Hemingway

1924,Pari.
CHƢƠNG I
Ai cũng say. Cả khẩu đội pháo lần đi trong đêm mà say. Chúng tôi đi đến Ch...
Tuyn Tp Truyn Ngn Ernest Hemingway
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Ernest Hemingway
Tuyn Tp Truyn Ngn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
LỜI NGƢỜI DCH
TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA
S PHÁN XỬ CA MANITOU
CHUYỆN MÀU SẮC
SEPI JINGAN
PAULINE SNOW
ED PAIGE
BOB WHITE
LÃO HURD VÀ BÀ HURD
BILLY GILBERT
BA PHÁT SÚNG
NHNG NGUỜI DA ĐỎ ĐÃ ĐI RỒI
VƢỢT SÔNG MISSISSIPI
NGÀY CƢỚI
CON MÈO TRONG MƢA
CHUYỆN PHÙ PHIẾM
MT CUC THM VẤN ĐƠN GIẢN
TRÊN BẾN TÀU Ở SMYRNA
Tuyển Tập Truyện Ngắn Ernest Hemingway - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển Tập Truyện Ngắn Ernest Hemingway - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tuyển Tập Truyện Ngắn Ernest Hemingway 9 10 483