Ktl-icon-tai-lieu

Tuyết Lửa - Thiên Vương

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiên Vương

Tuyết Lửa

Thiên Vương

Tuyết Lửa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
PHẦN I - Giới thiệu sơ lược
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8

Thiên Vương
Tuyết Lửa
PHẦN I - Giới thiệu sơ lược
Phần 1
Buổi loạn lạc

Một câu chuyện hoàn toàn kỳ ảo….
Ở một nơi xa thật xa…
Có những con người như thế….

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuyết Lửa

Thiên Vương

Và họ đã làm nên câu chuyện này….

Gi ớ i thi ệ u:S ơ l ược về nội dung của phần 1

Chương này chủ yếu nói về những mảng ký ức,những biến cố xảy ra ở Peaceland dưới triều đại
Scandes.Nếu chú ý,những câu chuyện ở phần 1 nói khá nhiều về quá khứ của nhân vật Sept,của
Rival Snow-cha của nhân vật chính sẽ được đề cập nhiều ở phần 2.
Về lịch sử phát triển của trường Orion,về những chuyện tranh chấp của thế hệ trước đó,…..Nói về
mạch câu chuyện,chúng đi trọng tâm vào việc Sept thu phục con rồng xanh Blue Kon.Và từ sự việc
này dẫn đến chuyện tranh chấp,nhòm ngó từ nhiều bộ tộc khác trên thảo nguyên Adenelate về phía
con rồng huyền thoại này.Từ xưa đã có câu chuyện về nó-một sức mạnh,một khả năng tiềm ẩn từ nóvà chẳng ai biết rõ về nó hết.Chỉ biết Blue Kon gây nhiều thảm hoạ trên Adenelate nên trường Orion
buộc phải bắt nó về và giam giữ nó đặng không bao giờ có thể ra ngoài và gây hại cho người khác
nữa.Có thể Blue Kon cũng giống như bao con rồng khác như tộc người Xivenxon đã mô tả trên các
bức hoạ đồ khắc ở các hang động.Cũng chính vì nó mà nhiều trận chiến vô nghĩa đã diễn ra. Đặc biệt
tộc người Slavynia đã sẵn lòng tham sẵn sàng xâm chiếm Peaceland bất cứ lúc nào.Người Biển Lớn
hùng mạnh với thế mạnh “thống trị vùng biển” thì đã có rất nhiều lần khiến đế chế Scandes phải nao
núng,rối loạn,….Hiện tại không thể dung thứ cho Agentico-một tên bạo chúa dưới triều đại
Scandes,chính hắn là nguộn cội xuất phát mọi rắc rối đối với Peaceland:có thể phần lớn là vậy.Trong
phần 1 cũng chưa khắc hoạ rõ nét tên bạo chúa này,chỉ nói những phần chính yếu,những điểm nổi
bật của Agentico là tàn bạo,tham lam,nhưng khi có ngoại xâm thì lại chẳng thể biết làm cách
nào.Chống xong thì bỏ,hắn chỉ muốn được hưởng thụ và chỉ biết bày ra những trò tàn bạo,thu vét của
lạ,của hiếm.Thích chiến thắng.Thích có nô lệ thật nhiều dưới tay hắn để sai khiến,làm trò vui cho
hắn.

Còn một nhân vật nữa cũng được nhắc đến nhiều trong phần 1 là Rival Snow.Anh là nô bộc của nhà
vua cuối cùng củ...
Tuyết La Thiên Vương
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Thiên Vương
Tuyết La
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
PHN I - Gii thiệu sơ lược
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Thiên Vương
Tuyết La
PHN I - Gii thiệu sơ lược
Phn 1
Bui lon lc
Một câu chuyện hoàn toàn kỳ ảo….
Ở một nơi xa thật xa…
Có những con người như thế….
Tuyết Lửa - Thiên Vương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyết Lửa - Thiên Vương - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tuyết Lửa - Thiên Vương 9 10 394