Ktl-icon-tai-lieu

Tuyệt Tình Ca - Nguyễn Vạn Lý

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 280 trang   |   Lượt xem: 4408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Vạn Lý

Tuyệt Tình Ca

Nguyễn Vạn Lý

Tuyệt Tình Ca
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Vạn Lý

Tuyệt Tình Ca
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng 27
Chƣơng 28
Chƣơng 29
Chƣơng 30
Chƣơng 31
Chƣơng 32

Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 1

Ngày hôm ấy, trong nghi thức tang lễ cuối cùng của Phí Đình Diêm, trƣởng phòng hành chánh Sở
Thuế Muối tại Cao Vũ, bằng hữu của ngƣời chết đến bày tỏ lòng thƣơng tiếc. Đàn ông một bên đàn
bà một bên, mọi ngƣời đứng vái lậy thật thấp trƣớc cái quan tài màu đen, rồi rón rén bƣớc ra. Đây là
một tang lễ tạm do bạn bè của gia đình hấp tấp cử hành, trƣớc khi linh cữu đƣợc chở về nguyên quán
ngƣời chết để an táng.
Hôm ấy là một ngày rất nóng và ẩm thấp. Khoảng bốn, năm chục ngƣời, đàn ông đàn bà và trẻ con
chen chúc nhau trong một hoa viên nhỏ. Đây là một căn nhà thuê, cũ kỹ, trần nhà chỉ là những cây
kèo mộc mạc.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuyệt Tình Ca

Nguyễn Vạn Lý

Các bạn của ngƣời chết, phần đông chƣa từng đến nhà này, ngạc nhiên thấy bà Phí có thể sống một
cách đạm bạc nhƣ thế, vì ông Phí là con một gia đình địa chủ giầu có tại Cao Xƣơng, gần Thƣợng
Hải. Có một nét nên thơ giữa những đồ đạc trơ trụi ngổn ngang và sách vở trong thƣ phòng, nơi
khách tụ họp. Hai chiếc cửa sổ mắt cáo, trƣớc kia sơn son nay thành màu hồng mờ nhạt, chỉ để lọt
một ít ánh sáng vào, khiến cho khách khứa trở thành những cái bóng lờ mờ di động và thì thầm. Vài
bà khách trông thấy mạng nhện trong góc cửa sổ, và quả quyết rằng cái ngƣời tang phụ trẻ kia không
phải là một ngƣời nội trợ tốt.
Nhiều đồng sự của Phí tới đây vì tò mò muốn xem mặt Mẫu Đơn, ngƣời goá phụ trẻ, nghe đồn là rất
đẹp.
Họ biết hôm nay nàng sẽ có mặt cạnh quan tài, đáp lễ khách bái viếng.
Cái không khí ảm đảm của buổi tang lễ khiến nhiều ngƣời cảm thấy khó chịu. Có một cái gì không
đúng. Có một cái gì lạc lõng chua chát giữa cái không khí tang lễ trang trọng bên cái quan tài đáng
sợ, và khuôn mặt trắng trẻo của ngƣời goá phụ trẻ, một nửa bị cái mũ tang che khuất. Nàng là hiện
thân của sự hy sinh trong cái nón hình chóp bằng vải trắng, phủ những mẩu vải thô, và chiếc áo t...
Tuyệt Tình Ca Nguyn Vạn Lý
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Tuyệt Tình Ca - Nguyễn Vạn Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyệt Tình Ca - Nguyễn Vạn Lý - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
280 Vietnamese
Tuyệt Tình Ca - Nguyễn Vạn Lý 9 10 556