Ktl-icon-tai-lieu

Uẩn Khúc Tình Yêu - Dạ Miên

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dạ Miên

Uẩn khúc tình yêu

Dạ Miên

Uẩn khúc tình yêu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập 1
Tập 2

Dạ Miên
Uẩn khúc tình yêu
Tập 1

Vỹ Hoàng đƣa tay lên nhìn đồng hồ đến lần thứ năm thì sốt ruột chuyển sang lo lắng. Chính anh gửi
thƣ báo về gia đình hôm nay ra trại cơ mà. Thế sao chẳng thấy một ngƣời nào đến đón? Hay là có
chuyện?
"Ra trại" một từ quá đơn giản nhƣng đối với Vỹ Hoàng này hàm chứa biết bao nhiêu là tủi nhục.
Cuộc sống ở trại cải tạo cho anh biết thế nào là mật sự tự do, gặm nhấm từng giờ thể xác.
Suốt hai năm dài đăng đẳng ở trong trại, chƣa một lần ngƣời mẹ bƣớc chân đến thăm, anh thèm biết
bao nhiêu mùi da thịt quen thuộc của mẹ mỗi khi đi làm về đƣợc ôm chặt lấy ngƣời trong tay. Còn
ông anh nhƣ cốt nhục thâm tình thình thoảng lại nhờ ngƣời quen chuyển vào vài bao thuốc lá để gọi
là...
Một cái phao để anh bám víu cuối cùng chờ đến ngày nào đó là Lƣu Chi Mai - Cô bạn thời thơ ấu,
vừa là đồng nghiệp lại trở thành ngƣời yêu của anh. Thời gian đầu Chi Mai thƣờng Xuyên đến thăm
anh kèm theo những dòng lệ ƣớt sũng đôi vai, anh cứ mong ngóng từng ngày để đƣợc nuốt nghiến
ngấu vào tim óc của mình hình ảnh ngƣời yêu xinh đẹp, có đôi mắt long lanh quyến rũ và nụ cƣời
chao đảo đƣợc phái mày râu. Nhƣng những chuyến đi thăm anh cứ thƣa thớt dần. Vỹ Hoàng nhớ rất
rõ lần cuối Chi Mai gặp anh cách đây tròn năm. Cô gục đầu vào lòng anh thổn thức:

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Dạ Miên

Uẩn khúc tình yêu

- Vỹ Hoàng ! Anh hãy cố gắng lên, thời gian không bao lâu nữa anh cũng ra trại, em còn phải đi làm
có thể em không thƣờng xuyên lên thăm anh. Hãy hiểu và thông cảm cho em đƣợc không?
Dù đôi môi muốn bật thốt ngay tiếng "không", nhƣng tay anh lại vỗ nhè nhẹ lên vai ngƣời yêu, run
giọng:
- Anh hiểu mà Chi Mai. Mỗi lần lên thăm anh, thấy em bơ phờ hốc hác mà đau lòng. Từ ngoài vào
đến trại rất xa em lại không quen đi bộ, thôi thì hạn chế lên thăm anh vậy, nhƣ thế anh đỡ áy náy.
- Anh có trách em không Vỹ Hoàng?
- Em khờ quá! Làm sao anh lại dám trách em khi bây giờ anh chẳng còn danh phận gì cả, ngoài cái
tên mà xã hội gán ghép cho anh "tên tội phạm". Em không khinh khi hay rẻ rúng anh, tình yêu của
Chi Mai, anh nguyện không bao giờ quên.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng nói thế chứ Vỹ Hoàng. Trên đời không ai học đƣợc chữ "ngờ" ở tƣơng lai khi mình còn đang
giậm chân nơi thực tại. Lƣu Chi Mai của anh cũng bằng xƣơng bằng thịt, cũng yế...
Uẩn khúc tình yêu D Miên
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
D Miên
Uẩn khúc tình yêu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp 1
Tp 2
D Miên
Uẩn khúc tình yêu
Tp 1
Vỹ Hoàng đƣa tay lên nhìn đồng hồ đến lần thứ năm thì sốt ruột chuyển sang lo lắng. Chính anh gửi
thƣ báo về gia đình hôm nay ra trại cơ mà. Thế sao chẳng thấy một ngƣời nào đến đón? Hay là có
chuyện?
"Ra trại" một từ quá đơn giản nhƣng đối với Vỹ Hoàng này hàm chứa biết bao nhiêu là tủi nhục.
Cuộc sống ở trại cải tạo cho anh biết thế nào là mật sự tự do, gặm nhấm từng giờ thể xác.
Suốt hai năm dài đăng đẳng ở trong trại, chƣa một lần ngƣời mẹ bƣớc chân đến thăm, anh thèm biết
bao nhiêu mùi da thịt quen thuộc của mẹ mỗi khi đi làm về đƣợc ôm chặt lấy ngƣời trong tay. Còn
ông anh nhƣ cốt nhục thâm tình thình thoảng lại nhờ ngƣời quen chuyển vào vài bao thuốc lá để gọi
là...
Một cái phao để anh bám víu cuối cùng chờ đến ngày nào đó là Lƣu Chi Mai - Cô bạn thời thơ ấu,
vừa là đồng nghiệp lại trở thành ngƣời yêu của anh. Thời gian đầu Chi Mai thƣờng Xuyên đến thăm
anh kèm theo những dòng lệ ƣớt sũng đôi vai, anh cứ mong ngóng từng ngày để đƣợc nuốt nghiến
ngấu vào tim óc của mình hình ảnh ngƣời yêu xinh đẹp, có đôi mắt long lanh quyến rũ và nụ cƣời
chao đảo đƣợc phái mày râu. Nhƣng những chuyến đi thăm anh cứ thƣa thớt dần. Vỹ Hoàng nhớ rất
rõ lần cuối Chi Mai gặp anh cách đây tròn năm. Cô gục đầu vào lòng anh thổn thức:
Uẩn Khúc Tình Yêu - Dạ Miên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Uẩn Khúc Tình Yêu - Dạ Miên - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Uẩn Khúc Tình Yêu - Dạ Miên 9 10 669