Ktl-icon-tai-lieu

Uớc hẹn với sự sống

Được đăng lên bởi nhubach-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Chánh văn.............................................................................................................. 3
I ............................................................................................................................ 3
II .......................................................................................................................... 5
Về chủ đề kinh ...................................................................................................... 8
Nguyên tắc, phương pháp hành trì ................................................................. 18
Không ghét bỏ thế gian và xã hội. ................................................................ 18
Sống một mình đem lại sự giàu có về nội tâm............................................ 20
Nội kết .............................................................................................................. 22
Hiện tại cũng làm bằng quá khứ. ................................................................. 23
Đừng tưởng tới tương lai ............................................................................... 24
Quá khứ và tương lai nằm cả trong hiện tại ............................................... 26
Sự sống nằm trong hiện tại ............................................................................ 30
Nếp sống an lạc và tự do ............................................................................... 34
Vượt thoát sinh tử ........................................................................................... 35
Phụ đính .............................................................................................................. 38

2 | Mục lục

Chánh văn
I
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc
trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá. Lúc đó có một vị khất sĩ tên
là Thượng Tọa (Thera) chỉ ưa ở một mình một chỗ, vị này thường ca
ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về
một mình và ngồi thiền một mình. Bấy giờ có một số các vị khất sĩ tới
nơi Bụt ở, làm lễ dưới chân Bụt, lui về một bên ngồi, và bạch với
Người:
- Thế Tôn, có một vị tôn giả tên Thượng Tọa, vị này ưa ở một
mình, ưa ca ngợi hạnh sống một mình, một mình vào xóm làng
khất thực, một mình từ xóm làng đi về trú xứ, một mình tọa
thiền.
Đức Thế Tôn bèn bảo một vị khất sĩ:
- Thầy hãy tới chỗ mà khất sĩ Thượng Tọa cư trú và bảo với ông
ta là tôi gọi ông tạ Vị khất sĩ vâng mệnh.
Lúc ấy vị khất sĩ Thượng Tọa liền đến chỗ Bụt ở, làm lễ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Uớc hẹn với sự sống - Người đăng: nhubach-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Uớc hẹn với sự sống 9 10 657