Ktl-icon-tai-lieu

Uống Lộn Thuốc Tiên - Bình Nguyên Lộc

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 6277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bình Nguyên Lộc

Uống Lộn Thuốc Tiên

Bình Nguyên Lộc

Uống Lộn Thuốc Tiên
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần I
Phần II
Phần III
Phần IV
Phần V
Phần VI
Phần VII
Phần VIII
Phần IX

Bình Nguyên Lộc
Uống Lộn Thuốc Tiên
Phần I

“Hỡi vị lãnh chúa tuấn nhã ơi, lãnh chúa có muốn nghe một câu chuyện tình, một câu chuyện đau
thƣơng, một câu chuyện tang tóc hay không ?”
Đó là câu khai mào mà bọn ca nhạc sĩ lƣu diễn bên Âu Châu thời Trung Cổ đã mở đầu bản trƣờng ca
“Tích Tăng và Ỷ Sơ” (Tristan et Yseult) mỗi khi họ ghé qua một đền đài nào để kể chuyện cho các
tay bá của thời phong kiến Âu Châu nghe.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Bình Nguyên Lộc

Uống Lộn Thuốc Tiên

Ngƣời kể câu chuyện dƣới đây cho tác giả nghe, cũng đã pha trò mà khai mào y nhƣ vậy vì câu
chuyện có thật nầy tƣơng tợ chuyện cổ tích Tích Tăng và Ỷ Sơ phần nào. Đây là một câu chuyện tình
đau thƣơng nhất thế kỷ, nhƣng có chết chóc hay không rồi các bạn sẽ rõ.
Ông Hóa gỡ cặp kiếng giả ra, dụi mắt, mỉm cƣời và ngƣớc lên hỏi Minh:
-

Tại sao thầy cứ nài nỉ tôi mua ngôi nhà ấy ? Nếu không tin cậy thầy nhiều, tôi sẽ nghi là thầy làm

trung gian cho bên ấy, để ăn hoa hồng.
Ngƣời thƣ ký của ông chủ cũng cƣời rồi giải thích:
-

Thƣa ông, là nhà doanh nghiệp lớn, không lẽ ông quên rằng thời nay trên thế giới, đồng tiền của

quốc gia nào cũng cứ càng ngày càng mất giá, thành thử lối để dành tiên vững hơn hết là sắm của.
-

Đó là bài học A B C... của khoa kinh tế, tài chánh, nhƣng sắm thứ của khác lợi hơn.

-

Nhƣng ngôi nhà ấy lại rẻ mạt. Ông nghĩ, ba ngàn thƣớc đất giữa trung tâm thành phố, đất khô ráo

với vƣờn hoa - hay nói cho đúng, vƣờn cây cảnh theo lối Nhựt mà phải mƣời lăm năm săn sóc nó
mới đƣợc nhƣ thế - với một biệt thự mƣời hai buồng, kiến trúc tân thời nhứt thủ đô mà giá có ba triệu
đồng...
-

Giá bán thì có rẻ thật đó, nhƣng ta mua xong lại không biết làm gì.

-

Ông mua ông ở.

-

Trời ơi, nhà nầy có năm buồng mà ra vào chỉ có mình tôi, nếu không có thầy, tôi đã chết vì

quạnh hiu, sắm nhà mƣời hai buồng để mà chết ngộp trong ấy hả !
-

Ông cho Huê Kỳ mƣớn.

-

Không lợi đáng kể. Không bằng tôi bỏ số tiền mua nhà vào một vụ làm ăn khác, kín đáo hơn,

không phải chịu thuế.
-

Ông không mua ngôi nhà đó thì uổng lắm.

-

Thôi, bỏ vụ ấy kẻo mất thì giờ.

Viên thƣ ký trẻ tuổi đâm cáu, xếp mạnh hồ sơ lại, rồi hờn dỗi, hắn ngồi khoanh tay không thèm làm
gì cả.
Đó là một thanh n...
Ung Ln Thuốc Tiên Bình Nguyên Lộc
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Bình Nguyên Lộc
Ung Ln Thuốc Tiên
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Phn I
Phn II
Phn III
Phn IV
Phn V
Phn VI
Phn VII
Phn VIII
Phn IX
Bình Nguyên Lộc
Ung Ln Thuốc Tiên
Phn I
“Hỡi vị lãnh chúa tuấn nhã ơi, lãnh chúa có muốn nghe một câu chuyện tình, một câu chuyện đau
thƣơng, một câu chuyện tang tóc hay không ?”
Đó là câu khai mào mà bọn ca nhạc sĩ lƣu diễn bên Âu Châu thời Trung Cổ đã mở đầu bản trƣờng ca
“Tích Tăng và Ỷ Sơ” (Tristan et Yseult) mỗi khi họ ghé qua một đền đài nào để kể chuyện cho các
tay bá của thời phong kiến Âu Châu nghe.
Uống Lộn Thuốc Tiên - Bình Nguyên Lộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Uống Lộn Thuốc Tiên - Bình Nguyên Lộc - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Uống Lộn Thuốc Tiên - Bình Nguyên Lộc 9 10 668