Ktl-icon-tai-lieu

vận dụng kiên thức liên môn trong dạy học ngữ văn

Được đăng lên bởi thoadtc-c2lequydon-vithanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN
TRONG DẠY - HỌC NGỮ VĂN
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ai trong chúng ta cũng biết rằng, xã hội đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên
các lĩnh vực như khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Để sống hòa nhịp với sự phát triển
ấy thì đòi hỏi mỗi người cần phải có tài sản tri thức vừa và đủ nhằm đáp ứng nhu cầu
của xã hội. Chính vì thế các em học sinh – chủ nhân tương lai của đất nước cần phải
vun đắp cho mình một kiến thức dồi dào, sinh động. Điều đó cũng khẳng định rằng
việc giảng dạy các môn học trong nhà trường phải phản ánh sự phát triển xã hội.
Nhưng dường như xã hội càng hiện đại thì học sinh có khuynh hướng xa dần đối với
các môn học xã hội, trong đó có môn học Ngữ văn, các em chỉ quan tâm đến các môn
học thuộc lĩnh vực tự nhiên. Bởi vì một số học sinh cho rằng văn chương cũng chỉ là
ảo ảnh của dòng suối mà thôi. Nó không cần thiết đối với cuộc sống của các em. Mặt
khác, trong quá trình học đa số học sinh thấy môn Ngữ văn rất nhàm chán lại mất
nhiều thời gian không có gì là thú vị, mặc dù giáo viên đứng lớp đã vận dụng nhiều
phương pháp dạy học. Nhưng các em vẫn dần dần xa lánh, thờ ơ với môn Ngữ văn. Vì
thế, việc rèn luyện cho học sinh sự yêu thích đối với môn Ngữ văn là đều hết sức cấp
bách và cần thiết.
Để làm được điều đó thì người giáo viên cần phải thay đổi phương pháp dạy học
không thể cứ tiếp tục giảng dạy các môn học như là những lĩnh vực tri thức riêng lẻ vì
khối lượng tri thức khoa học đang gia tăng nhanh chóng mà thời gian học tập trong
nhà trường lại có hạn. Do đó phải chuyển từ dạy các môn học riêng lẻ sang dạy học
bằng cách vận dụng kiến thức liên môn nhằm giúp học sinh vận dụng các kiến thức từ
các môn học trong nhà trường để giải quyết vấn đề trong từng môn học.
Vấn đề vận dụng kiến thức liên môn trong dạy-học Ngữ văn giúp các em thêm yêu
thích môn học và cảm nhận được tầm quan trọng của môn Ngữ văn đối với cuộc sống
bản thân và đối với sự phát triển của xã hội.
Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy-học
Ngữ văn.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1/ Cơ sở lí luận của vấn đề
Tích hợp là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo
dục, khái niệm tích hợp dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người,

chống lại hiện tượng làm cho con người phát triển thiếu hài hòa, cân đối. Tích hợp còn
có nghĩa là thành lập một loại hình nhà trường mới, bao gồm các thuộc tính trội của
các loại hình nhà trường vốn có. Trong dạy học các bộ môn, tích hợp được hiểu là sự
kết hợp...
CHUYÊN ĐỀ:
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN
TRONG DẠY - HỌC NGỮ VĂN
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ai trong chúng ta cũng biết rằng, hội đang ngày càng phát triển mạnh mtrên
các lĩnh vực như khoa học, thuật công nghệ. Để sống hòa nhịp với sự phát triển
ấy thì đòi hỏi mỗi người cần phải tài sản tri thức vừa đủ nhằm đáp ứng nhu cầu
của hội. Chính thế các em học sinh chủ nhân tương lai của đất nước cần phải
vun đắp cho mình một kiến thức dồi dào, sinh động. Điều đó cũng khẳng định rằng
việc giảng dạy các môn học trong nhà trường phải phản ánh sự phát triển hội.
Nhưng dường như hội càng hiện đại thì học sinh khuynh hướng xa dần đối với
các môn học hội, trong đó môn học Ngữ văn, các em chỉ quan tâm đến các môn
học thuộc lĩnh vực tự nhiên. Bởi một số học sinh cho rằng văn chương cũng chỉ
ảo ảnh của dòng suối thôi. không cần thiết đối với cuộc sống của các em. Mặt
khác, trong quá trình học đa số học sinh thấy môn Ngữ văn rất nhàm chán lại mất
nhiều thời gian không thú vị, mặc giáo viên đứng lớp đã vận dụng nhiều
phương pháp dạy học. Nhưng các em vẫn dần dần xa lánh, thờ ơ với môn Ngữ văn. Vì
thế, việc rèn luyện cho học sinh sự yêu thích đối với môn Ngữ văn là đều hết sức cấp
bách và cần thiết.
Để làm được điều đó thì người giáo viên cần phải thay đổi phương pháp dạy học
không thể cứ tiếp tục giảng dạy các môn học như là những lĩnh vực tri thức riêng lẻ
khối lượng tri thức khoa học đang gia tăng nhanh chóng thời gian học tập trong
nhà trường lại hạn. Do đó phải chuyển từ dạy các môn học riêng lẻ sang dạy học
bằng cách vận dụng kiến thức liên môn nhằm giúp học sinh vận dụng các kiến thức từ
các môn học trong nhà trường để giải quyết vấn đề trong từng môn học.
Vấn đề vận dụng kiến thức liên môn trong dạy-học Ngữ văn giúp các em thêm yêu
thích môn học cảm nhận được tầm quan trọng của môn Ngữ văn đối với cuộc sống
bản thân và đối với sự phát triển của xã hội.
Đó cũng chính lí do tôi chọn đề tài Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy-học
Ngữ văn.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1/ Cơ sở lí luận của vấn đề
Tích hợp là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo
dục, khái niệm tích hợp dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người,
vận dụng kiên thức liên môn trong dạy học ngữ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vận dụng kiên thức liên môn trong dạy học ngữ văn - Người đăng: thoadtc-c2lequydon-vithanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
vận dụng kiên thức liên môn trong dạy học ngữ văn 9 10 255