Ktl-icon-tai-lieu

Văn học lớp 10 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Được đăng lên bởi tienxuan06061998
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/22/13

Văn 10 - Tiết 5 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (Tiếp Theo) - Tổng hợp bài giảng - Môn Văn Diễn Đàn Điểm 10 Online

Hãy đăng nhập để xem diễn đàn tốt nhất!

x

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

Bài 1
HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (TT)
I. Dạng bài tập nhận diện:
1. Bài tập 1(trang 23).
- Nhân vật giao tiếp : những thanh niên nam nữ trẻ tuổi ( qua cách xưng hô “anh “ và “nàng” ).
- Hoàn cảnh giao tiếp : vào một đêm trăng thanh.
- Nội dung và mục đích giao tiếp của nhân vật Anh : hỏi Nàng” Tre non đủ lá đan sàng nên chăng “ # cũng như tre anh và
nàng đã đến tuổi trưởng thành , có nên tính đến chuyện kết duyên.
- Cách nói của “ anh “:ý nhị , duyên dáng, mang màu sắc văn chương, phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp.
2. Bài tập 2 ( trang 23 ):
- Hình thức và mục đích giao tiếp : Hình thức giao tiếp đời thường với mục đích thăm hỏi bằng các ngôn ngữ và hành
động cụ thể : chào, đáp, khen, hỏi.
- Các hình thức giao tiếp của ông già : dùng câu hỏi (để chào, để khen, và để hỏi ).
- Tình cảm, thái độ, và quan hệ giữa 2 nhân vật: thân mật, gần gũi của 2 ông cháu (A Cổ kính mến ông; ông yêu quí, trìu
mến với cháu).
3. Bài tập số 3 ( trang 24 ) :
-Nội dung và mục đích giao tiếp của Hồ Xuân Hương với người đọc qua bài thơ: bộc bạch , khẳng định với mọi người về vẻ
đẹp, thân phận , phẩm chất trong sáng của Hồ Xuân Hương nói riêng (và người phụ nữ nói chung).
- Các phương tiện làm căn cứ giúp người đọc cảm nhận tác phẩm: hình tượng “bánh trôi nước”, từ ngữ “ trắng, tròn” ,
thành ngữ” bảy nổi ba chìm”, “ tấm lòng son”.
4. Bài tập 5 ( trang 24):
-Nhân vật giao tiếp và tình huống giao tiếp:
Bác Hồ và học sinh toàn quốc trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, học sinh bắt đầu nhận được một nền
giáo dục hoàn toàn Việt Nam.
- Nội dung và mục đích giao tiếp: Bác nói về niềm vui sướng, nhiệm vụ và trách nhiệm của học sinh với tương lai đất nước.
Cuối cùng là lời chúc của Bác với học sinh.
- Hình thức giao tiếp: Bác viết thư cho học sinh bằng lời lẽ vừa chân tình, gần gũi, vừa nghiêm túc trong việc động viên và
xác định trách nhiệm của học sinh.
II. Bài tập tạo lập văn bản ( bài 4 trang 24 ):
- Dạng văn bản : thông báo ngắn.
- Đối tượng hướng tới: học sinh toàn trường.
- Nội dung giao tiếp: hoạt động làm sạch môi trường.
- Hoàn cảnh giao tiếp: trong nhà trường nhân ngày Môi trường thế giới.

diem10online.net/@giaoduc/forum.php?mod=viewthread&tid=713

1/3

8/22/13

Văn 10 - Tiết 5 - Hoạt động giao tiếp bằ...
8/22/13
Văn 10 - Tiết 5 - Hoạt đng giao tiếp bng ngôn ng (Tiếp Theo) - Tng hợp bài giảng - Môn Văn Diễn Đàn Đim 10 Online
diem10online.net/@giaoduc/forum.php?mod=viewthread&tid=713
1/3
Bài 1
HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (TT)
I. Dng bài tập nhận diện:
1. Bài tp 1(trang 23).
- Nhân vật giao tiếp : nhng thanh niên nam nữ trẻ tuổi ( qua cách xưng anh và nàng” ).
- Hoàn cảnh giao tiếp : vào một đêm trăng thanh.
- Nội dung và mục đích giao tiếp của nhân vật Anh : hỏi Nàng” Tre non đủ lá đan sàng nên chăng “ # cũng như tre anh và
nàng đã đến tuổi trưởng thành ,n tính đến chuyện kết duyên.
- Cách i của “ anh nhị , duyên dáng, mang màu sắc văn chương, phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp.
2. Bài tp 2 ( trang 23 ):
- nh thức và mục đích giao tiếp : nh thức giao tiếp đời thường với mục đích thăm hỏi bằng các ngôn ng và hành
động cụ thể : chào, đáp, khen, hỏi.
- Các hình thức giao tiếp của ông già : dùng câu hỏi (để chào, để khen, và để hỏi ).
- nh cảm, ti độ, và quan hệ giữa 2 nhân vật: thân mật, gn gũi của 2 ông cu (A C nh mến ông; ông yêu q, tu
mến với cu).
3. Bài tp số 3 ( trang 24 ) :
-Ni dung và mục đích giao tiếp của H Xuân Hương với người đọc qua bài thơ: bộc bch , khẳng định với mọi người v v
đẹp, thân phận , phẩm cht trong ng của Hồ Xuân Hương nói riêng (và người phụ nữ nói chung).
- Các phương tin làm căn c giúp người đọc cm nhận tác phm: hình tượng nh trôi ớc, từ ngữ trắng, tròn” ,
thành ngữ” bảy nổi ba chìm”, tm lòng son”.
4. Bài tp 5 ( trang 24):
-Nhân vật giao tiếp và tình huống giao tiếp:
c Hồ và học sinh toàn quốc trong hoàn cảnh đất ớc va giành được độc lập, học sinh bt đầu nhn được một nền
giáo dục hoàn toàn Việt Nam.
- Nội dung và mục đích giao tiếp: Bác i vniềm vui sướng, nhiệm vụ và tch nhim của học sinh viơng lai đất ớc.
Cuốing là li chúc của c vi học sinh.
- nh thức giao tiếp: Bác viết thư cho học sinh bằng li l va chân tình, gần gũi, va nghiêm túc trong việc động viên và
xác định tch nhiệm của học sinh.
II. Bài tập tạo lập văn bản ( bài 4 trang 24 ):
- Dạng văn bn : thông báo ngn.
- Đối ợng hướng tới: học sinh toàn trường.
- Nội dung giao tiếp: hot động làm sạch i trường.
- Hoàn cảnh giao tiếp: trong nhà trường nhân ngày Môi trường thế gii.
Hãy đăng nhập để xem diễn đàn tốt nhất!
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa tài khoản? hãy Đăng
x
Văn học lớp 10 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Trang 2
Văn học lớp 10 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Người đăng: tienxuan06061998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Văn học lớp 10 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 9 10 233