Ktl-icon-tai-lieu

Văn học lớp 9

Được đăng lên bởi Yo Yo
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài tập 1: Bài ca dao sau là lời gieo quẻ của một thầy bói với một cô gái:
“ Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà,
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ, có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”.
Lời của thầy bói đã vi phạm phương châm hội thọai nào? Vì sao?

Bài tập 2:
Năm giặc đốt làng cháy tàn, cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:
“ Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên…”
(Bếp lửa - Bằng Việt)

So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, ta thấy một
phương châm hội thoại đã bị vi phạm. Đó là phương châm nào? Sự không tuân
thủ phương châm hội thoại như vậy có ý nghĩa gì?

Bài tập 3:
Các cách nói sau đây vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao? Hãy chữa
lại cho đúng.
a) Đêm hôm qua cầu gãy.
b) Học xong bạn nhớ đi ra cửa trước.
c) Người ta định đoạt lương của tôi anh ạ.

Bài tập 4:
Trong giao tiếp, các từ ngữ nào thường được sử dụng để thể hiện phương
châm lịch sự?

Bài tập 5:
Khi cha mẹ đi vắng, có một người lạ mặt đến hỏi về tình hình gia đình như
ngày giờ đi làm của cha mẹ,... em cần phải tuân thủ những phương châm hội
thoại nào khi trả lời? Phương châm hội thoại nào không nên tuân thủ? Vì sao?

Bài tập 6: Xét về phương châm hội thoại, nhân vật Mã Giám Sinh đã không
tuân thủ phương châm hội thoại nào trong đoạn thơ sau? Vì sao?
Gần miền có một mụ nào,
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh.
Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”
Hỏi quê, rằng: “Huyện Lâm Thanh cũng gần”

Bài tập 7: Một khách mua hàng hỏi người bán:
- Hàng này có tốt không anh?
- Mốt mới đấy! Mua đi! Dùng rồi sẽ biết anh ạ.
Cách trả lời của người bán hàng vi phạm phương châm hội thoại nào? Tạo
sao?

Bài tập 8: Những câu sau liên quan đến phương châm hội thoại nào?
a)

Ai ơi chớ vội cười nhau
Ngẫm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

b)

Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

c)

Biết thì thưa thốt
Không biết dựa cột mà nghe.

d) Nói có sách, mách có chứng.
đ) Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.

Bài tập 9:
Viết một đoạn văn hội thoại, trong đó nhân vật thể hiện đúng phương châm
quan hệ và phương châm cách thức.

Bài tập 10:
Trong tiếng Việt, các từ anh, ông đều được sử dụng để chỉ người nói, người
nghe và người được nói đến. Hãy lấy ví dụ minh họa.

Bài tập 11: Đọc đoạn thơ sau:
Mình về với Bác đường xuôi
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người
Nhớ Ông Cụ mắt...
BÀI TP THAM KHO
Bài tp 1: i ca dao sau là li gieo qu ca mt thy bói vi mt cô i:
Schng giàu thì nghèo,
Ngày ba mươi tết tht treo trong nhà,
Smcha
Mđàn bà, cha cô đàn ông.
Sv, có chng,
Sinh con đầu lòng chng gái thì trai”.
Li ca thầy bói đã vi phm phương châm hi thai nào? Vì sao?
Bài tp 2:
Năm gic đốt làng cháy tàn, cháy ri
Hàng xóm bn bên tr v lm li
Đỡ đần bà dng li túp lu tranh
Vn vng lòng dn cháu đinh ninh:
“ B chiến khu, b n vic b,
Mày có viết thư ch ky, k n
C bo nhà vn được bình yên…”
(Bếp la - Bng Vit)
Văn học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn học lớp 9 - Người đăng: Yo Yo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Văn học lớp 9 9 10 75