Ktl-icon-tai-lieu

Văn học Nga

Được đăng lên bởi nguyenthiminhhang391993
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 4415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VĂN HỌC NGA
ΡУССKAЯ ЛИTЕРАTУРА
Sử dụng cho SV sư phạm Ngữ văn
Lưu hành nội bộ
2008
LỜI NÓI ĐẦU
Chương trình gồm hai phần:
Văn học Nga thế kỷ XIX và Văn học Nga Xô viết thế kỷ XX .
Hai thế kỷ văn học là hai thời kỳ phát triển liên tiếp, mỗi thời kỳ đều có vị trí lớn lao
trong nền văn học chung của nhân loại .
Văn học dân gian Nga đã có quá trình phát triển hàng chục thế kỷ, một kho tàng văn
học đậm đà tính dân tộc mà chúng ta chưa khai thác được nhiều. Văn học phong kiến
Nga với tư tưởng cổ điển chủ nghĩa đã phản ánh tư tưởng chính thống của nền quân
chủ Đại Nga – một quốc gia lớn ở Đông Âu.
Đầu thế kỷ XIX, văn học lãng mạn Nga đột ngột xuất hiện, tiến nhanh tới đỉnh cao rồi
lại chuyển ngay sang trào lưu hiện thực chủ nghĩa với những tác giả, tác phẩm xuất
sắc, khiến Tây Âu vốn tự hào về những thành tựu rực rỡ của văn học lãng mạn và
hiện thực cũng phải kinh ngạc và thán phục.
Văn học Nga có phong cách riêng biệt, khác lạ. Đặc biệt, tư tưởng dân chủ bộc lộ
trong văn học mạnh mẽ đến mức tạo ra nhu cầu đòi hỏi tư tưởng xã hội chủ nghĩa như
một qui luật tất yếu. Vì lẽ đó, Lênin đã coi tác phẩm của L.Tonxtôi là “tấm gương
phản chiếu cách mạng Nga”. Đó là đóng góp quan trọng của văn học Nga vào nền văn
học thế giới. Những tác phẩm của , Lermontov, Gogol, L.Tonxtôi, Dotstoievski,
Sekhov… đã trở thành tác phẩm cổ điển cùng với thành tựu lý luận, phê bình của
Bielinski, Tsernysevski… còn đặt nền móng lí luận và gây ảnh hưởng sâu sắc đến cả
thế kỷ sau.
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại do Đảng của Lênin lãnh đạo đã tác động thúc đẩy
mạnh mẽ nền văn học mới mẻ ra đời và tồn tại gần trọn thế kỉ XX với ảnh hưởng rộng
rãi toàn thế giới. Đáng chú ý là văn học Xô viết vẫn tiếp nối tinh hoa truyền thống văn
học Nga với nhiều đại diện ưu tú đạt đến đỉnh cao của văn học thế giới hai thế kỷ.
Văn học Nga Xô viết là một bước tiến hóa cao trong tiến trình văn học của nhân loại.
Gần 7000 người cầm bút viết văn trong dân số 300 triệu người (số liệu 1975) với bút
pháp đa dạng, đề tài phong phú, giáo trình này thật khó lựa chọn những gương mặt
thực sự tiêu biểu cho nền văn học Nga. Sự lựa chọn mang tính chủ quan là điều không
tránh khỏi.
Mặt khác trong các giáo trình truyền thống vắng bóng những tác giả có “vấn đề”
đương thời như Esenin, Pasternak, Solzhenitsyn và những tác phẩm “nhỏ” nhưng
quen thuộc như “Người thầy đầu tiên”, “Katyusa”,… Chúng tôi đã dựa vào các nguồn
tư liệu mới nhất để cập nhật vào tài liệu, sao cho giáo trình này là một phác thảo đa
dạng, sinh động của lịch sử vă...


 !"#$%
&'()*+)
,--.
&/010234
Chương trình gồm hai phần:
%56789:;0;%56;<$*87789:;; .
Hai thế kỷ văn học hai thời kỳ phát triển liên tiếp, mỗi thời kỳ đều vị trí lớn lao
trong nền văn học chung của nhân loại .
Văn học dân gian Nga đã quá trình phát triển hàng chục thế kỷ, một kho tàng văn
học đậm đà tính dân tộc chúng ta chưa khai thác được nhiều. Văn học phong kiến
Nga với tưởng cổ điển chủ nghĩa đã phản ánh tưởng chính thống của nền quân
chủ Đại Nga – một quốc gia lớn ở Đông Âu.
Đầu thế kỷ XIX, văn học lãng mạn Nga đột ngột xuất hiện, tiến nhanh tới đỉnh cao rồi
lại chuyển ngay sang trào lưu hiện thực chủ nghĩa với những tác giả, tác phẩm xuất
sắc, khiến Tây Âu vốn tự hào về những thành tựu rực rỡ của văn học lãng mạn
hiện thực cũng phải kinh ngạc và thán phục.
Văn học Nga phong cách riêng biệt, khác lạ. Đặc biệt, tưởng dân chủ bộc lộ
trong văn học mạnh mẽ đến mức tạo ra nhu cầu đòi hỏi tư tưởng xã hội chủ nghĩa như
một qui luật tất yếu. lẽ đó, Lênin đã coi tác phẩm của L.Tonxtôi “tấm gương
phản chiếu cách mạng Nga”. Đó là đóng góp quan trọng của văn học Nga vào nền văn
học thế giới. Những tác phẩm của , Lermontov, Gogol, L.Tonxtôi, Dotstoievski,
Sekhov… đã trở thành tác phẩm cổ điển cùng với thành tựu luận, phê bình của
Bielinski, Tsernysevski… còn đặt nền móng luận y ảnh hưởng sâu sắc đến cả
thế kỷ sau.
Cách mạng tháng Mười Nga đại do Đảng của Lênin lãnh đạo đã tác động thúc đẩy
mạnh mẽ nền văn học mới mẻ ra đời và tồn tại gần trọn thế kỉ XX với ảnh hưởng rộng
rãi toàn thế giới. Đáng chú ý là văn học Xô viết vẫn tiếp nối tinh hoa truyền thống văn
học Nga với nhiều đại diện ưu tú đạt đến đỉnh cao của văn học thế giới hai thế kỷ.
Văn học Nga viếtmột bước tiến hóa cao trong tiến trình văn học của nhân loại.
Gần 7000 người cầm bút viết văn trong dân số 300 triệu người (số liệu 1975) với bút
pháp đa dạng, đề tài phong phú, giáo trình y thật khó lựa chọn những gương mặt
thực sự tiêu biểu cho nền văn học Nga. Sự lựa chọn mang tính chủ quan là điều không
tránh khỏi.
Mặt khác trong các giáo trình truyền thống vắng bóng những tác giả “vấn đề
đương thời như Esenin, Pasternak, Solzhenitsyn những tác phẩm “nhỏ” nhưng
quen thuộc như “Người thầy đầu tiên”, “Katyusa”,… Chúng tôi đã dựa vào các nguồn
liệu mới nhất để cập nhật vào tài liệu, sao cho giáo trình này một phác thảo đa
dạng, sinh động của lịch sử văn học Nga hai thế kỷ.
ĐẠI HỌC AN GIANG 2008 Phùng Hoài Ngọc
=>&>

&?* *@* 7*A'
Văn học Nga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn học Nga - Người đăng: nguyenthiminhhang391993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Văn học Nga 9 10 689