Ktl-icon-tai-lieu

Văn học phương Tây

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Hằng
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN NGỮ VĂN
–

Phùng Hoài Ngọc
VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2
thế kỷ XIX

chủ nghĩa lãng mạn
chủ nghĩa hiện thực
LƯU HÀNH NỘI BỘ
AN GIANG 2008
Mục lục
VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2
(thế kỷ 19)
Nội dung
Mở đầu Khái quát về biến động cách mạng và những tư tưởng lớn ở nước Pháp
thế kỉ XIX
Chương 1. CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN TÂY ÂU
1 Văn học Pháp
Tác giả Victor Hugo
Thơ trữ tình
Kịch “Hecnanie”
Tiểu thuyết “Nhà thờ Đức bà Paris”
Tiểu thuyết “Những người khốn khổ”
Tiểu thuyết “Năm 93”
2 Văn học Anh
Walter Scott và tiểu thuyết “Ivanhoe”
Byron nhà thơ, nhà viết kịch và tiểu thuyết
3. Văn học Đức – Khái quát
Chương 2. CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TÂY ÂU
1 Văn học Pháp
Stendhale và tiểu thuyết “Đỏ và đen”
Honore de Balzac và các tiểu thuyết :
Eugenie Grandet
Les Père Goriot (Lão Goriot)
Les Illusionss perdues (Vỡ mộng)
Guy de Maupassant
Tiểu thuyết “Một cuộc đời”
2 Văn học Anh
Charles Dikens và 2 tác phẩm tiêu biểu
Thaccerey và tiểu thuyết “Hội chợ phù hoa”
3 Văn học Đức – khái quát
Chương 3. VĂN HỌC LÃNG MẠN VÀ VĂN HỌC HIỆN THỰC MỸ

Trang
345
10
11
16
18
21
27
28
29
30
35
37
47
50
51
63
64
65
80
82
84
101
108
114
115
135
136

3.1. Sơ lược giai đoạn đầu (thế kỉ 17 và 18)
3.2. Hai tác gia tiêu biểu thế kỉ 19: Jack London và O’Henry
Tổng kết văn học Tây Âu thế kỉ XIX
Đọc thêm: Thi pháp chủ nghiã lãng mạn & thi pháp chủ nghĩa hiện thực
Phụ lục: Tình yêu trong đời và trong thơ , “Bố của Simon”, “Chiếc lá cuối cùng”.
Tài liệu tham khảo
Mở đầu
Thế kỉ 19, giai cấp tư sản ở nhiều nước Tây Âu lần lượt giành thắng lợi và củng cố
chính quyền sau cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789. Công nghiệp hoá tư bản chủ
nghĩa diễn ra đồng thời với sự phát triển của các ngành khoa học, công nghệ. Giai cấp
vô sản dần dần lớn mạnh trở thành một lực lượng chính trị đối lập với giai cấp tư sản.
Từ giữa thế kỉ 19, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển với qui mô
lớn. Ðây cũng là thời kì xuất hiện những lý thuyết khoa học và tư tưởng lớn của thời
đại như chủ nghĩa xã hội khoa học của Marx và Engels, thuyết tiến hoá của Darwin
v.v.
Văn học phương Tây thế kỉ này bao gồm nhiều khuynh hướng, trào lưu với nhiều tác
phẩm nổi tiếng thế giới. Trong đó, hai trào lưu văn học chủ yếu là chủ nghiã lãng
mạn và chủ nghĩa hiện thực đã hình thành ở hầu hết các nước phương Tây. Văn học
các nước Tây Âu có những đặc điểm chung và cũng có những sắc thái riêng do hoàn
cảnh đấu tranh xã hội, ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và sự kế thừa truyền thống văn
nghệ của mỗi nước qui định.
Giáo trình này chỉ giới t...
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN NGỮ VĂN
Phùng Hoài Ngọc
VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2
thế kỷ XIX
chủ nghĩa lãng mạn
chủ nghĩa hiện thực
LƯU HÀNH NỘI BỘ
AN GIANG 2008
Mục lục
VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2
(thế kỷ 19)
Nội dung Trang
Mở đầu Khái quát về biến động cách mạng và những tư tưởng lớn ở nước Pháp
thế kỉ XIX
Chương 1. CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN TÂY ÂU
1 Văn học Pháp
Tác giả Victor Hugo
Thơ trữ tình
Kịch “Hecnanie”
Tiểu thuyết “Nhà thờ Đức bà Paris”
Tiểu thuyết “Những người khốn khổ”
Tiểu thuyết “Năm 93”
2 Văn học Anh
Walter Scott và tiểu thuyết “Ivanhoe”
Byron nhà thơ, nhà viết kịch và tiểu thuyết
3. Văn học Đức – Khái quát
Chương 2. CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TÂY ÂU
1 Văn học Pháp
Stendhale và tiểu thuyết “Đỏ và đen”
Honore de Balzac và các tiểu thuyết :
Eugenie Grandet
Les Père Goriot (Lão Goriot)
Les Illusionss perdues (Vỡ mộng)
Guy de Maupassant
Tiểu thuyết “Một cuộc đời”
2 Văn học Anh
Charles Dikens và 2 tác phẩm tiêu biểu
Thaccerey và tiểu thuyết “Hội chợ phù hoa”
3 Văn học Đức – khái quát
Chương 3. VĂN HỌC LÃNG MẠN VÀ VĂN HỌC HIỆN THỰC MỸ
345
10
11
16
18
21
27
28
29
30
35
37
47
50
51
63
64
65
80
82
84
101
108
114
115
135
136
Văn học phương Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn học phương Tây - Người đăng: Nguyễn Minh Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Văn học phương Tây 9 10 361