Ktl-icon-tai-lieu

Vẫn Nhớ Mong Hoài - Hạ Thu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 5845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vẫn Nhớ Mong Hoài

Hạ Thu

Hạ Thu

Vẫn Nhớ Mong Hoài
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11

Hạ Thu
Vẫn Nhớ Mong Hoài
Chương 1

Tiếng hét hãi hùng vang trong đêm vắng. Hoàng Phú chợt tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Dƣờng nhƣ
tiếng mƣa rơi ngoài cửa sổ, văng vẳng tiếng ai khóc than.
Cậu bé chống tay ngồi dậy . Đôi bàn chân nhỏ vừa chạm nền gạch bông bóng loáng, đã vội co chân
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vẫn Nhớ Mong Hoài

Hạ Thu

lên vì lạnh. Tiếng khóc không còn nữa. Đôi mắt sáng chớp chớp, cậu ta đã nghe lầm chăng?
Cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi, Hoàng Phú rùng mình, kéo tấm chăn, cậu ngả ngƣời xuống tấm nệm
dày êm ái. Miệmg mỉm cƣời, tự trách mình lẩn thẩn. Vừa chợp mắt, cậu lại nhổm mình bật dậy thật
nhanh. Đúng rồi, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng ai quát mắng và…
Quên cả cái lạnh cắt da, cậu chạy băng băng lên cầu thang bằng đá mài, dừng lại trƣớc căn phòng
- Buông tôi ra, anh buông tôi ra.
Tim Hoàng Phú đập nhanh trong lòng ngực. Tiếng của cha vang lên gay gắt
- Thiên Hƣơng, em phải nói thật. Có phải chỉ vì muốn trêu tức tôi mà em nói vậy không? Em nói lại
đi, Hoàng Phú là con ai?
Sao cha lai. hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn nhƣ vậy? Rõ ràng mình là con của cha mẹ, nhƣ chị Thúy và
em Trúc Chi mà
Hoàng Phú quên cả sợ hãi, đứng sát vào vách cửa, dỏng tai lên nghe nhƣ nuốt lấy từng lời của mẹ :
- Tôi đã nói rồi, Hoàng Phú là con của Hoàng Phong, giám đốc nhà hàng Tiên Lâu Mộng, bạn của
anh đó rõ chƣa ?
Hoàng Phú ngỡ ngàng. Sao mẹ nói lạ vậy ? Sao mẹ lại bảo cậu là con của bác Hoàng Phú? Lão già
đeo kính trắng mà cậu ghét nhất trên đời.
Trái tim trẻ con của cậu bừng lên nỗi bực tức. Còn gã đàn ông hãy cƣời vang sằng sặc. Ba của cậu
đẹp biết bao, oai dũng biết bao . Cậu chỉ thích đƣợc ngồi lên bắp đùi to lớn của ba, nhong nhong chơi
trò cƣỡi ngựa.
Mãi để tâm suy nghĩ, cậu bé không còn nghe gì cả. Cho đến khi nghe tiếng mẹ thét lên kinh hoàng,
đau đớn, Hoàng Phú mới bàng hoàng chợt tỉnh. Cậu bật khóc, đấm mạnh tay vào cửa, hét to :
- Không, mở cửa ra, mở cửa ra.
Cánh cửa bật mở, Hoàng Phú lao vào vội vã. Chợt cậu dừng lại, đứng chết trân nhƣ không tin vào
điều mình vừa trông thấy.
Trên giƣờng, cha của cậu nhƣ một con sƣ tử, đang xô té mẹ đập đầu vào cạnh bàn.
- Không ba ơi – Hoàng Phú hét to, chạy đến, đấm thùm thụp vào lƣng cha – Không, ba ơi, đừng hại
mẹ...
Vn Nh Mong Hoài H Thu
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
H Thu
Vn Nh Mong Hoài
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
H Thu
Vn Nh Mong Hoài
Chương 1
Tiếng hét hãi hùng vang trong đêm vắng. Hoàng Phú chợt tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Dƣờng nhƣ
tiếng mƣa rơi ngoài cửa sổ, văng vẳng tiếng ai khóc than.
Cậu bé chống tay ngồi dậy . Đôi bàn chân nhỏ vừa chạm nền gạch bông bóng loáng, đã vội co chân
Vẫn Nhớ Mong Hoài - Hạ Thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẫn Nhớ Mong Hoài - Hạ Thu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Vẫn Nhớ Mong Hoài - Hạ Thu 9 10 252