Ktl-icon-tai-lieu

Vành Khăn Cho Em - James Hadley Chase

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 5954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vành Khăn Cho Em

James Hadley Chase

James Hadley Chase

Vành Khăn Cho Em
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng Một
Chƣơng Một (tt)
Chƣơng Hai
Chƣơng Hai (tt)
Chƣơng Ba
Chƣơng Ba (tt)
Chƣơng Bốn
Chƣơng Bốn (tt)
Chƣơng Năm
Chƣơng Năm ( Kết)

James Hadley Chase
Vành Khăn Cho Em
Dịch giả: Nhật Tân
Chương Một
Dịch theo bản Pháp văn: Pas d'orchidées pour miss Blandish

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vành Khăn Cho Em

James Hadley Chase

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi xế chiều tháng bảy, không khí nóng bức, da trời màu xanh
lơ, gió nóng thổi tung bụi mịt mù.
Nơi giao lộ về thành phố Kansas có một quán nƣớc và trạm xăng. Trạm xây bằng gỗ, tƣờng
tồi tàn, chủ là một ngƣời đàn ông góa vợ trung niên và cô con gái mập ú.
Lúc khoảng xế trƣa, một chiếc Packard đầy bụi đất dừng trƣớc quán. Hai ngƣời trong xe thì
một ngủ gục. Lái xe Bailey bƣớc ra, ngƣời thấp bé, khuôn mặt dữ tợn, mắt đen láo liêng, cằm có một
vết sẹo dài lợt. Bộ quần áo đã tà, cổ tay áo sơ mi sờn rách, cáu bẩn. Bailey không tỉnh táo mấy, đêm
qua uống quá nhiều, rƣợu và thời tiết làm hắn khó chịu.
Hắn dừng lại liếc nhìn ông bạn già Sam đang ngủ rồi nhún vai bƣớc vào quán. Cô gái tóc
vàng chống tay trên quầy mỉm cƣời với hắn, nhe mấy chiếc răng trắng nhƣ phím đàn piano. Cô quá
mập, không hợp gu Bailey nên hắn không cƣời đáp lễ. Cô gái nói:
- Chào! Chà nắng quá. Đêm qua tôi không chợp mắt tí nào.
- Scotch, - Bailey gọi rƣợu gọn tiếng và đẩu chiếc mũ ra sau, lấy cái khăn không sạch mấy
đƣa lên lau mặt.
Cô gái đặt chai uytxki và cái ly lên bàn, lắc lắc mấy lọn tóc vàng:

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vành Khăn Cho Em

James Hadley Chase

- Anh nên uống bia thì hơn, trời đất này uytxki không hợp.
- Khép bớt cái mồm lại đi!
Hắn mang chai uytxki và chiếc li đến một bàn nơi góc. Cô gái nhăn mặt, nhún vai cầm lấy
quyển truyện tiếp tục xem.
Bailey nốc một hơi, ngả ngƣời ra lƣng ghế. Hắn đang thiếu xu: “Nếu Riley không chịu nghĩ
kịp một vố nào ngon ăn thì đành phải rờ đến nhà băng mất thôi”. Hắng nhăn mặt. Không đƣợc đâu.
Cảnh sát Liên bang đầy rẫy ở đây rồi. Hắn nhìn qua cửa sổ. Già Sam vẫn ngủ trong xe. Bailey khịt
mũi tỏ vẻ khinh miệt. Già chỉ đủ sức lái xe chứ không đƣợc tích sự gì. Chỉ có ăn với ngủ. Mình hắn
với Riley làm đƣợc. Nhƣng cách nào bây giờ?
Rƣợu uytxki làm hắn thấy đói. Hắn gọi to:
-

Cho trứng rán với jăm bong. Nhanh lên.

-

Còn lão kia có ăn kh...
Vành Khăn Cho Em James Hadley Chase
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
James Hadley Chase
Vành Khăn Cho Em
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng Một
Chƣơng Một (tt)
Chƣơng Hai
Chƣơng Hai (tt)
Chƣơng Ba
Chƣơng Ba (tt)
Chƣơng Bốn
Chƣơng Bốn (tt)
Chƣơng Năm
Chƣơng Năm ( Kết)
James Hadley Chase
Vành Khăn Cho Em
Dch gi: Nhật Tân
Chương Một
Dch theo bản Pháp văn: Pas d'orchidées pour miss Blandish
Vành Khăn Cho Em - James Hadley Chase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vành Khăn Cho Em - James Hadley Chase - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Vành Khăn Cho Em - James Hadley Chase 9 10 283