Ktl-icon-tai-lieu

Vội vàng trong những ý thơ rộn rã của nhà thơ Xuân Diệu

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mùa xuân đến, trong sự mong đợi của nhà thơ,dường như lòng
thiết tha đắm say, rạo rực của Xuân Diệu trước khu vườn trần thế
đầy hương sắc, âm thanh, ánh sáng, cái ngon, vị ngọt.cùng với
hương và sắc, làm bừng lên sức sống của không gian:
“ Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
Mỗi sáng sớm thần Vui hằng gõ cửa “
Chưa bao giờ, trong thi ca Việt Nam, mùa xuân lại hiện ra xôn
xao như thế. Xuân không còn là bóng dáng mà đã hiện hình cụ
thể đến từng chi tiết: vẻ đẹp ngọt ngào trong “tuần tháng mật”
“của ong bướm”, rực rỡ trong “hoa của đồng nội xanh rì”, mơn
mởn trong “lá của cành tơ phơ phất”, mê đắm trong “khúc tình
si” “của yến anh” và ngây ngất niềm vui “gõ cửa” cho mọi tâm
hồn bừng lên “ánh sáng”! Sức sống của mùa xuân làm vạn vật
có linh hồn, quấn quít giao cảm đến độ cuồng nhiệt. Bằng những
tiếng “này đây” vồ vập, linh hoạt giữa những hàng thơ, tạo nên
điệp khúc, Xuân Diệu háo hức như muốn sờ tận tay, chạm mặt
mùa xuân. Bước chuyển của mùa xuân nhờ vậy cũng rõ rệt hơn,
bay lên cùng cái náo nức rộn rã, mê mải trong lòng tác giả,
nồng nàn và tinh tế. Tuyệt đỉnh của mê say là một niềm hạnh
phúc:
“ Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần “
Mùa xuân không còn riêng của đất trời vạn vật mà đã hoà vào

hồn người. Qua cách cảm của Xuân Diệu, cuối cùng cái đích của
sự sống vẫn là con người, chuẩn mực của mọi vẻ đẹp cuộc sống
vẫn là con người với tất cả khát khao về hạnh phúc. Hạnh phúc
cùng mùa xuân, tận hưởng vị “ngon” của cả một không gian
xuân, nhà thơ đã biểu lộ quan niệm cái đẹp nằm ngay ở trong
cuộc sống trần thế và con người là chuẩn mực của cái đẹp
Nhưng nhịp hoan ca bỗng khựng lại giữa chừng trong một câu
thơ tách ra hai thái cực:
“ Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa “
Trong ý thức mới của con người thời đại về thời gian, khi
khám phá ra cái đẹp đích thực kia của đời cũng là lúc
người ta hiểu rằng điều tuyệt diệu này có số phận thật ngắn
ngủi, mong manh và sẽ nhanh chóng tàn phai vì theo
vòng quay của thời gian có cái gì trên đời là vĩnh viễn?
Niềm ám ảnh đó khiến cái nhìn của thi nhân về thế giới
bỗng đổi khác, tất cả đều nhuốm màu của âu lo, bàng
hoàng, thảng thốt.
Đó là lý do vì sao mạch cảm xúc trong đoạn thơ bỗng liên
tục thay đổi : từ việc xuất hiện các kiểu câu định nghĩa,
tăng cấp : “nghĩa là ( ba lần/ ba dòng thơ), để định nghĩa về
mùa xuân và tuổi trẻ, mà thực chất là để cảm nhận về hiện
hữu và phôi pha đến ý tưởng ...
Mùa xuân đến, trong s mong đi ca nhà thơ,dường như lòng
thiết tha đm say, ro rc ca Xuân Diu trước khu vườn trn thế
đy hương sc, âm thanh, ánh sáng, cái ngon, v ngt.cùng vi
hương và sc, làm bng lên sc sng ca không gian:
“ Ca ong bướm này đây tun tháng mt
Này đây hoa ca đng ni xanh rì
Này đây lá ca cành tơ phơ pht
Ca yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chp hàng mi
Mi sáng sm thn Vui hng gõ ca “
Chưa bao gi, trong thi ca Vit Nam, mùa xuân li hin ra xôn
xao như thế. Xuân không còn là bóng dáng mà đã hin hình c
th đến tng chi tiết: v đp ngt ngào trong “tun tháng mt”
“ca ong bướm”, rc r trong “hoa ca đng ni xanh rì”, mơn
mn trong “lá ca cành tơ phơ pht”, mê đm trong “khúc tình
si” “ca yến anh” và ngây ngt nim vui “gõ ca” cho mi tâm
hn bng lên “ánh sáng”! Sc sng ca mùa xuân làm vn vt
có linh hn, qun quít giao cm đến đ cung nhit. Bng nhng
tiếng “này đây” v vp, linh hot gia nhng hàng thơ, to nên
đip khúc, Xuân Diu háo hc như mun s tn tay, chm mt
mùa xuân. Bước chuyn ca mùa xuân nh vy cũng rõ rt hơn,
bay lên cùng cái náo nc rn rã, mê mi trong lòng tác gi,
nng nàn và tinh tế. Tuyt đnh ca mê say là mt nim hnh
phúc:
“ Tháng Giêng ngon như mt cp môi gn
Mùa xuân không còn riêng ca đt tri vn vt mà đã hoà vào
Vội vàng trong những ý thơ rộn rã của nhà thơ Xuân Diệu - Trang 2
Vội vàng trong những ý thơ rộn rã của nhà thơ Xuân Diệu - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vội vàng trong những ý thơ rộn rã của nhà thơ Xuân Diệu 9 10 578