Ktl-icon-tai-lieu

Vòng Tay Học Trò - Nguyễn Thị Hoàng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 4639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Thị Hoàng

Vòng Tay Học Trò

Nguyễn Thị Hoàng

Vòng Tay Học Trò
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11

Nguyễn Thị Hoàng
Vòng Tay Học Trò
Chương 1

Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt mình trong gƣơng và mỉm cƣời với bóng. Hai con mắt đen
trong sáng long lanh nhƣ hòa điệu với đôi môi phơn phớt một lƣợt son hồng nhạt hé hàng răng trắng
đều nhƣ bắp non. Mái tóc chải rối, vén cao, làm nhƣng nét dịu dàng trên mặt Trâm có vẻ già dặn và
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vòng Tay Học Trò

Nguyễn Thị Hoàng

kiêu sạ Trâm bàng hoàng sung sƣớng thấy mình lạ và đẹp hẳn lên nhƣ lâu ngày gặp lại một ngƣời
tình lòng chƣa nguôi yêu dấu. Khuôn mặt này chỉ lạ đối với những ngày tháng hiện tại, nhƣng quen
thuộc vô cùng với chuỗi dài quá khứ của Trâm. Đã hơn một tháng từ ngày đi dạy học, Trâm không
bao giờ đánh phấn và trang điểm thế. Hàng ngày đến trƣờng hoặc đi ra phố chợ, thăm viếng bạn bè
bà con, Trâm chỉ tô một lƣợt phấn hồng thật mỏng đến không ai biết là nàng dùng phấn để che lớp da
trắng xanh chƣa quen khí hậu của thành phố sƣơng mù này. Ngòi bút chì đen kẻ đuôi mắt để lâu
không dùng nay đem gọt lại, Trâm làm mòn mất một nửa. Cái bút lông nhỏ tô môi cuốn lại vì lâu
không bám hơi son phải ngâm vào nƣớc hoa hồng một lúc mới dùng đƣợc. Đến những ngón tay của
nàng khi trang điểm cũng trở nên lúng túng, vụng về. Bây giờ giở lại những “đồ nghề” thuở trƣớc,
nhìn khuôn mặt rực rỡ trở về trong bóng gƣơng xƣa, bỗng nhiên lòng Trâm chùng hẳn xuống trong
một nỗi buồn man mác, một thống xót đau gờn gợn nhƣ có ai cấu vào vết thƣơng đã lành khô máu từ
lâu.
Vẻ đẹp ngày xƣa còn đó. Tâm hồn dạt dào khao khát yêu đƣơng còn đó. Nhƣng những ngày vui,
những phút đắm say huyên náo, những bƣớc đƣờng phiêu lƣu liều lĩnh đã qua rồi. Trâm nhƣ con tàu
phải chạy qua đƣờng sắt cuộc đời, bỏ lại sau mình những núi đồi, khe suối, bỏ lại những cảnh thiên
nhiên chung thủy đời đời. Bây giờ, đối bóng soi gƣơng, nàng nhớ lại, nhớ lại chính bóng dáng mình
chói sáng những đêm vui không bao giờ còn nữa. Sàigòn. Nhƣng dạ hội. Những cocktail. Những
buổi tiếp tân. Những lần đi chơi không chƣơng trình, không mục đích đầu hôm suốt sáng. Thời gian
không có mức ngăn chia phân biệt. Một tuần nhƣ có cả bảy ngày chủ nhật. Một năm vui chơi chỉ nhƣ
một mùa hè. Nàng thấp thoáng khắp nơi, từ những đám...
Vòng Tay Học Trò Nguyn Th Hoàng
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyn Th Hoàng
Vòng Tay Học Trò
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Nguyn Th Hoàng
Vòng Tay Học Trò
Chương 1
Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt mình trong gƣơng và mỉm cƣời với bóng. Hai con mắt đen
trong sáng long lanh nhƣ hòa điệu với đôi môi phơn phớt một lƣợt son hồng nhạt hé hàng răng trắng
đều nhƣ bắp non. Mái tóc chải rối, vén cao, làm nhƣng nét dịu dàng trên mặt Trâm có vẻ già dặn và
Vòng Tay Học Trò - Nguyễn Thị Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vòng Tay Học Trò - Nguyễn Thị Hoàng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Vòng Tay Học Trò - Nguyễn Thị Hoàng 9 10 613