Ktl-icon-tai-lieu

Vườn Thúy - Quỳnh Dao

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VƢỜN THÚY

QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

VƢỜN THÚY
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng kết

QUỲNH DAO
VƢỜN THÚY
PHẦN THỨ BA
Chương 1
Tôi không biết tất cả đã bắt đầu nhƣ thế nào? Tôi không biết thần linh nào đã an bài tôi vào câu
chuyện kỳ dị này.
Thế nhƣng tất cả các việc đã phát sinh và đột nhiên đƣa tôi vào một thế giới xa lạ, nó đã làm thay đổi
cả định mệnh cuộc đời tôi, mà tất cả những việc xảy ra đều là sự thật, không phải một giấc mơ, cũng
không phải chuyện hoang đƣờng.
Tất cả đã bắt đầu nhƣ thế nào?
...................................
Đó là thời gian ba tháng, sau khi tôi đoạt đƣợc mảnh bằng học sĩ của trƣờng Đại học. Nỗi vui mừng
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

VƢỜN THÚY

QUỲNH DAO

phấn khởi của ngày mới tốt nghiệp cũng đã qua, ba tháng nay, tôi đã gửi đi các mục quảng cáo và tôi
phát giác ra, mảnh bằng đại hoc không giúp tôi tìm đƣợc một việc làm để kiếm cơm nuôi miệng.
Buổi sớm, lúc ở trên lầu xuống dùng cơm là tôi cảm thấy vẻ mặt của chú thím tôi mỗi ngày một lạnh
nhạt. Dĩ nhiên tôi tuyệt đối không thể trách cứ họ đƣợc, vì chú tôi chỉ là một ngƣời chú họ, ông
không có trách nhiệm nuôi dƣỡng tôi lại càng không có cái nghĩa vụ cho tôi vào đại học, thế nhung
ông đã nuôi dƣỡng tôi, lại cho tôi vào đại học.
Ông đã một trăm phần trăm không phụ lòng cha mẹ tôi ở chốn cửu tuyền. Nay, tôi phải khó khăn lắm
mới đoạt đƣợc mảnh bằng đại học. Ít ra tôi phải có một việc làm để giúp đỡ chú thím và các em tiếp
tục việc học mới là phải đạo.
Nếu cứ ở nhà chú ăn không ngồi rồi, cả ngày đi tới đi lui, chẳng làm một việc gì, thì bảo sao chú
thím không khó chịu? Ngay cả đến tôi, tôi cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Sáng nay, ngồi vào bàn ăn, không biết thím cố ý hay vô tình nói:
- Mỹ Hoành, có lẽ sự đòi hỏi của cháu quá cao, đời bây giờ ngƣời nhiều việc ít, tìm việc làm mỗi lúc
một khó, cháu cũng đừng hy vọng đồng lƣơng quá cao, chỉ cần có nơi ăn chốn ở là khá lắm rồi.
Lời xa ý gần, dĩ nhiên ý thím là không muốn tôi tiếp tục ở trong nhà này nữa, tôi không phải trẻ con
mà nghe không hiểu, trông chú có vẻ bất mãn. Ông xô ghế đứng lên, hằn học nói:
- Việc gì mà phải gấp? Để cho Mỹ Hoành nó thong thả tìm, tìm mãi cũng sẽ có việc.
Tôi không thể nào cứ nghiễm nhiên làm một gánh nặng cho chú thím tôi nữa vì họ còn phải lo cho ba
đứa em nhỏ còn đang ở trung học.
Cầm tờ báo trên tay, không xem tin tức, ...
VƢỜN THÚY QUNH DAO
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
QUNH DAO
VƢỜN THÚY
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng kết
QUNH DAO
VƢỜN THÚY
PHN TH BA
Chương 1
Tôi không biết tất cả đã bắt đầu nhƣ thế nào? Tôi không biết thần linh nào đã an bài tôi vào câu
chuyện kỳ dị này.
Thế nhƣng tất cả các việc đã phát sinh và đột nhiên đƣa tôi vào một thế giới xa lạ, nó đã làm thay đổi
cả định mệnh cuộc đời tôi, mà tất cả những việc xảy ra đều là sự thật, không phải một giấc mơ, cũng
không phải chuyện hoang đƣờng.
Tất cả đã bắt đầu nhƣ thế nào?
...................................
Đó là thời gian ba tháng, sau khi tôi đoạt đƣợc mảnh bằng học sĩ của trƣờng Đại học. Nỗi vui mừng
Vườn Thúy - Quỳnh Dao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vườn Thúy - Quỳnh Dao - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Vườn Thúy - Quỳnh Dao 9 10 701