Ktl-icon-tai-lieu

Xanh Như Hy Vọng - Thương Thương

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 5360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương Thương

Xanh Nhƣ Hy Vọng

Thương Thương

Xanh Nhƣ Hy Vọng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập I
Tập II

Thương Thương
Xanh Nhƣ Hy Vọng
Tập I

Không biết nàng đã đi qua bao nhiêu con đƣờng . Đã trải dài chân tới bao nhiêu cây số rồi . Bỗng
dƣng nàng cảm thấy đói bụng đƣa tay nhìn đồng hồ . Đông Mai chợt sửng sốt:
- Đã gần 4 giờ chiều rồi sao ?
Chợt nghĩ đến ba, Đông Mai chau mày:
- Không thấy mình ở nhà chắc là ba sẽ lo lắm . Ba sẽ đi kiếm cho mà coi .
Nhƣng rồi chợt nhớ ra Uyển Trân, Đông Mai chật lƣỡi:
- Chắc gì ba còn nhớ đến mình . Bây giờ ba đâu còn phải của riêng mình ?
Ý nghĩ đó khiến cho nàng tối mắt . Đông Mai có cảm tƣởng nàng đứng không muốn vững, mắt
nàng chợt hoa lên .
Đông Mai chợt xụ xuống, trƣớc khi ngất đi nàng còn mơ hồ nghe ai đó gọi hốt hoảng:
- Cô ơi! Cô ...
Và nàng không còn biết gì nữa .
Nhật Minh đƣa mắt nhìn cô gái lạ 1 cách chăm chú . 1 chút nữa thì cô bé đã gây rắc rối cho anh .
Nhƣng cũng vì thế anh đã kịp cứu cô ta .
Đƣa tay sờ vầng trán của cô gái, anh khẽ mỉm cƣời an tâm hơn, vì cơn sốt đẩy lui . Anh chợt nghĩ

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Thương Thương

Xanh Nhƣ Hy Vọng
thầm:
"Có lẽ cô ta bị cảm nắng ?"

Nhìn bộ dang anh nghĩ đây là 1 cô bé bƣớng bỉnh có hạng đây . Nhìn đôi môi lúc nào cũng mím lại,
nếu anh không lầm thì cô bé nàng sẵn sàng giơ vuốt ra với bất cứ ai .
Anh chợt bật cƣời với ý nghĩ vừa đến . Đột nhiên cô gái chợt trở mình . Nhƣng điều anh không ngờ
nhất, cô gái bất ngờ bật dậy hốt hoảng nói:
- Đây là đâu ?
Mỉm cƣời trấn an giọng anh nhẹ nhàng:
- Yên tâm đi cô bé đây là nhà của tôi .
Đôi mắt cô gái mở to hơn hốt hoảng hơn giọng sửng sốt:
- Sao lại ở nhà ông, tại sao tôi lại ở đây ?
Đôi mắt Nhật Minh nhìn cô chăm chú, giọng anh thoáng giễu cợt:
- Cái đó phải hỏi lại cô thì đúng hơn . Nếu tôi không thắng kịp xe thì cô sẽ gây phiền phức không
nhỏ cho tôi . Nhƣng cũng vì thế tôi đã cứu đƣợc cô .
Đôi mắt cô gái bớt hốt hoảng, giọng chợt tan loãng:
- Có nghĩa là ông là ân nhân củ tôi, nhƣng cứu tôi bằng cách nào ? tại sao tôi lại có thể nhƣ thế ?
Nhật Minh chợt bật cƣời:
- Cô đang bị cảm nhăng đấy không khéo cô sẽ ốm nặng . Phải chăng đó là thành quả cô đã dang nắng
cả ngày với cái đầu không ?
Cô gái chợt bật dậy cƣời nhạt:
- Tôi làm gì thì mặc tôi mắc mớ gì đến ông . Nhƣng dù sao tôi cũng cám ơn ông đã cứu tôi . Chào
ông tôi về .
Nhƣng chỉ đi đƣợc vài bƣớc cô gái loạng choạng . Nhật M...
Xanh Nhƣ Hy Vọng Thương Thương
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Thương Thương
Xanh Nhƣ Hy Vọng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp I
Tp II
Thương Thương
Xanh Nhƣ Hy Vọng
Tp I
Không biết nàng đã đi qua bao nhiêu con đƣờng . Đã trải dài chân tới bao nhiêu cây số rồi . Bỗng
dƣng nàng cảm thấy đói bụng đƣa tay nhìn đồng hồ . Đông Mai chợt sửng sốt:
- Đã gần 4 giờ chiều rồi sao ?
Chợt nghĩ đến ba, Đông Mai chau mày:
- Không thấy mình ở nhà chắc là ba sẽ lo lắm . Ba sẽ đi kiếm cho mà coi .
Nhƣng rồi chợt nhớ ra Uyển Trân, Đông Mai chật lƣỡi:
- Chắc gì ba còn nhớ đến mình . Bây giờ ba đâu còn phải của riêng mình ?
Ý nghĩ đó khiến cho nàng tối mắt . Đông Mai có cảm tƣởng nàng đứng không muốn vững, mắt
nàng chợt hoa lên .
Đông Mai chợt xụ xuống, trƣớc khi ngất đi nàng còn mơ hồ nghe ai đó gọi hốt hoảng:
- Cô ơi! Cô ...
Và nàng không còn biết gì nữa .
Nhật Minh đƣa mắt nhìn cô gái lạ 1 cách chăm chú . 1 chút nữa thì cô bé đã gây rắc rối cho anh .
Nhƣng cũng vì thế anh đã kịp cứu cô ta .
Đƣa tay sờ vầng trán của cô gái, anh khẽ mỉm cƣời an tâm hơn, vì cơn sốt đẩy lui . Anh chợt nghĩ
Xanh Như Hy Vọng - Thương Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xanh Như Hy Vọng - Thương Thương - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Xanh Như Hy Vọng - Thương Thương 9 10 511