Ktl-icon-tai-lieu

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! - Nguyễn Thơ Sinh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Thơ Sinh

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !

Nguyễn Thơ Sinh

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Thơ Sinh

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng 27
Chƣơng 28
Chƣơng 29
Chƣơng 30
Chƣơng 31
Chƣơng 32
Chƣơng 33
Chƣơng 34
Chƣơng 35
Chƣơng 36
Chƣơng 37
Chƣơng 38
Chƣơng 39
Chƣơng 40
Chƣơng 41
Chƣơng 42
Chƣơng 43

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Thơ Sinh

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !
Chƣơng 44
Chƣơng 45
Chƣơng 46
Chƣơng 47
Chƣơng 48
Chƣơng 49
Chƣơng 50
Chƣơng 51
Chƣơng 52
Chƣơng 53
Chƣơng 54
Chƣơng 55
Chƣơng 56
Chƣơng 57
Chƣơng 58 (Kết )

Nguyễn Thơ Sinh
Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !
Chương 1
Hoài Niệm

Thế gian một vợ một chồng,
Chẳng như nhà Táo, hai ông một bà.
Chiều hôm trƣớc bố bảo Huy, hai cha con nó sẽ đi thăm chú Hà. Nhƣ thƣờng lệ, thằng Huy rất hăm
hở khi nghe tin bố nói tin nhƣ thế.
Mỗi lần đến thãm chú Hà là một dịp để thằng huy đƣợc nghỉ học, đƣợc ăn những thứ trái cây bốn
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Thơ Sinh

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !

mùa trong khu vƣờn tƣơi xanh phì nhiêu mà chú Hà đã tận tình chăm sóc. Những quả ổi giòn ngọt,
những quả khế vàng vừa chua vừa ngọt, những dòng mía tím thẫm bên ngoài nhƣng bên trong vừa
miềm vừa ngọt, mọng nƣớc, mát lịm nơi đầu lƣỡi, đôi khi thằng Huy không nuốt kịp nên đã ho sặc
sụa lên.
- Đi lâu không hả bố?- Thằng bé háo hức hỏi.
- Chừng bốn ngày!- Ngƣời cha trả lời. Ông tỏ không kém phần hứng thú nhƣ thằng con trai.
- Con đem theo hai bộ quần áo đủ không bố?- Thằng bé hỏi tiếp.
- Đủ đấy! Mày thì cái gì cũng hỏi.- Ông bố hình nhƣ có vẻ đang nghĩ về một điều gì đó hoàn toàn
khác hẳn.
Thằng Huy suy tính một lúc trong đầu rồi nói tiếp:
- Thế ta sẽ về trƣớc khi mẹ đi thăm dì Mại ờ Nha Trang à?
- Ừ !- Trong giọng nói của ông bố lộ rỏ cảm xúc đặc biệt ở một cõi xa xăm nào đó nhƣng không hề
liên hệ đến câu nói cuả con trai.
- Bao giờ ta khởi hành, hả bố?- Thằng bé lại sốt ruột hỏi.
- Trƣa nay!- Ông bố vừa cạo râu vừa đáp.
- Khỏi nấu cơm nha bố!
- Ừ! Ngƣời cha trả lời nhƣ thể ông đang rất bận suy nghĩ về ...
Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy ! Nguyễn Thơ Sinh
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyễn Thơ Sinh
Xin lỗi em, anh đã yêu anhy !
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! - Nguyễn Thơ Sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! - Nguyễn Thơ Sinh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! - Nguyễn Thơ Sinh 9 10 146