Ktl-icon-tai-lieu

Xin lỗi mày Tai To (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 4178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Xin Lỗi Mày Tai To
DÌ KHUÊ ƠI! DÌ KHUÊ À!
Đang ngồi đọc sách trên gác, tự nhiên phát hiện khung cảnh chung
quanh vắng lặng, nhỏ Hạnh thấp thỏm buột miệng kêu.
Kêu xong, chờ một hồi chẳng nghe tiếng dì Khuê đáp, nhỏ Hạnh
đoán dì đã đi chợ. Nhưng còn thằng Tùng, nó ở dưới nhà sao chẳng nghe
tiếng Tùng, nó ở dưới nhà sao chẳng nghe tiếng lục đục quen thuộc? Hay
nó đã chạy chơi đâu rồi?
Nhỏ Hạnh lại ngoác miệng:
-

Tùng ơi! Tùng à!
Đúng như nó dự đoán, tiếng gọi của nó rơi tõm vào thinh không.
Đợi một lát, nhỏ Hạnh lại gân cổ gọi:

-

Tùng ới ời!

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Nhất định thằng này đã chuồn đi đâu
rồi! Chẳng hiểu nó có nhớ khóa cửa ngoài không? Nhỏ Hạnh cau mày
lẩm bẩm và sau một thoáng lưỡng lự, nó tiếc rẻ gấp cuốn sách đang đọc
dở lại và lẹp xẹp lê bước xuống cầu thang.
Nhà dưới vắng tanh vắng ngắt. Suốt từ phòng ngủ, phòng làm việc
của ba ra đến tận phòng khách tịnh không một bóng người. Giờ này ba
mẹ đang ở sở làm, dì khuê đi chợ còn thằng Tùng chắc sang chơi bên nhà
hàng xóm.
Thực ra gặp những lúc yên tĩnh như thế này, nhỏ Hạnh thích lắm.
Tính nó không ưa ồn ào náo nhiệt. Bao giờ đi học về, ăn cơm xong, nó
cũng tót lên ghế bố nằm đọc sách. Đọc sách chán, nó lại ngồi vào bàn
loay hoay giở tập ra học. Có một đứa con ham học như nhỏ Hạnh, ba mẹ
chả cần nhắc nhở. Thậm chí mẹ còn lo âu, sợ nó học nhiều sinh ốm.
Nhỏ Hạnh không ốm nhưng đến năm học lớp năm, mẹ phát hiện nó
mắc tật cận thị. Ngồi trong lớp, nhìn lên bảng chỉ thấy lờ mờ, nó cứ xin
thầy đổi lên bàn thứ bảy. Sau đó nó chuyển lên bàn thứ sáu, rồi thứ
năm. Ngồi bàn thứ năm một thời gian, nó lại xin lên bàn trên nữa. Cho
đến khi được thầy xếp ngồi ở bàn đầu, vẫn không thấy rõ chữ trên bảng,
nó bèn quay sang dòm tập đứa ngồi cạnh.
Vậy mà nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mình bị cận thị. Cho đến hôm mẹ
chở nó đi mua cuốn “Đạo đức” thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sau khi đi lòng
vòng mấy hiệu sách vẫn không tìm thấy cuống muốn mua, trên đường về

lúc chạy qua một sạp sách báo bày bên lề đường, thấy người ta treo la liệt
các loại sách giáo khoa, mẹ dừng xe lại, bảo:
-

Con nhìn thử xem có cuốn “Đạo đức” trong đó không?
Nhỏ Hạnh thản nhiên:

- Đứng đây xa quá, con đâu có nhìn rõ chữ!
- Con không nói đùa đấy chứ? – Mẹ sửng sốt – Cách có mấy mét mà con
không đọc thấy gì sao?
- Mẹ cũng có đọc được đâu! – Nhỏ Hạnh phụng phịu cãi – Nếu đọc được,
mẹ đâu có bảo con!
Mẹ giải thích bằng giọng lo lắng:
- Nhưng mẹ bị cận thị, mà hôm nay mẹ lại quên mang theo kính! Còn
con thì khác!
- Con chẳng khác tí nào đâu! ...
Chương 1: Xin Li Mày Tai To
DÌ KHUÊ ƠI! DÌ KHUÊ À!
Đang ngi đọc sách trên gác, t nhiên phát hin khung cnh chung
quanh vng lng, nh Hnh thp thm but ming kêu.
Kêu xong, ch mt hi chng nghe tiếng dì Khuê đáp, nh Hnh
đoán dì đã đi ch. Nhưng còn thng Tùng, nó dưới nhà sao chng nghe
tiếng Tùng, nó dưới nhà sao chng nghe tiếng lc đục quen thuc? Hay
đã chy chơi đâu ri?
Nh Hnh li ngoác ming:
- Tùng ơi! Tùng à!
Đúng như nó d đoán, tiếng gi ca nó rơi tõm vào thinh không.
Đợi mt lát, nh Hnh li gân c gi:
- Tùng i i!
Vn chng có tiếng đáp li. Nht định thng này đã chun đi đâu
ri! Chng hiu nó có nh khóa ca ngoài không? Nh Hnh cau mày
lm bm và sau mt thoáng lưỡng l, nó tiếc r gp cun sách đang đọc
d li và lp xp lê bước xung cu thang.
Nhà dưới vng tanh vng ngt. Sut t phòng ng, phòng làm vic
ca ba ra đến tn phòng khách tnh không mt bóng người. Gi này ba
m đang s làm, dì khuê đi ch còn thng Tùng chc sang chơi bên nhà
hàng xóm.
Thc ra gp nhng lúc yên tĩnh như thế này, nh Hnh thích lm.
Tính nó không ưa n ào náo nhit. Bao gi đi hc v, ăn cơm xong, nó
cũng tót lên ghế b nm đọc sách. Đọc sách chán, nó li ngi vào bàn
loay hoay gi tp ra hc. Có mt đứa con ham hc như nh Hnh, ba m
ch cn nhc nh. Thm chí m còn lo âu, s nó hc nhiu sinh m.
Nh Hnh không m nhưng đến năm hc lp năm, m phát hin nó
mc tt cn th. Ngi trong lp, nhìn lên bng ch thy l m, nó c xin
thy đổi lên bàn th by. Sau đó nó chuyn lên bàn th sáu, ri th
năm. Ngi bàn th năm mt thi gian, nó li xin lên bàn trên na. Cho
đến khi được thy xếp ngi bàn đầu, vn không thy rõ ch trên bng,
nó bèn quay sang dòm tp đứa ngi cnh.
Vy mà nh Hnh vn chưa biết mình b cn th. Cho đến hôm m
chđi mua cun “Đạo đức” thì mi chuyn mi v l. Sau khi đi lòng
vòng my hiu sách vn không tìm thy cung mun mua, trên đường v
Xin lỗi mày Tai To (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xin lỗi mày Tai To (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Xin lỗi mày Tai To (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 797