Ktl-icon-tai-lieu

Xứ Nắng - Lê Thị Thấm Vân

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Thị Thấm Vân

XỨ NẮNG

Lê Thị Thấm Vân

XỨ NẮNG
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1-5
Chƣơng 6-10
Chƣơng 11-15
Chƣơng 16-20
Chƣơng 21-25
Chƣơng 26-30
Chƣơng 31-35
Chƣơng 36-40
Chƣơng 41-45
Chƣơng 46-50
Chƣơng 51-55
Chƣơng 56-60
Chƣơng 61-63

Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 1-5

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

XỨ NẮNG

Lê Thị Thấm Vân

1
Tôi khởi đầu, kể lại câu chuyện vào một buổi sáng trời mƣa. Mƣa không ngớt mấy ngày nay. El Nino
xối phủ tràn nƣớc trên khắp nẻo đƣờng Bắc Cali. Mƣa đang rơi nặng hạt ngoài kia. Sáng nay là sáng
thứ hai đầu tuần, đầu tháng, và đầu năm.
Trong quán cà phê rất đỗi thân quen. Mỗi mặt bàn là một khuôn mặt. Câu thơ tôi đã làm nơi đây.
Mùi cà phê bốc nồng ấm dạ. Nhìn mấy ngón tay mình bọc quanh ly từ từ duỗi thẳng, nhẹ nhỏm, thƣ
thái.
Đã hai tháng trôi qua...
Sáng nay thức dậy, nhìn vòm lá sồi âm u trong màn mƣa sƣơng. Nằm nhƣ thể đợi chờ...
Đợi chờ gì? mà lòng âm u nhƣ lá. Thời khắc trôi. Đời sống trôi. Những công việc xếp hàng dọc
mong ngóng, lấn chen, xô đẩy, cần hai tay và cái đầu tôi giải quyết. Phải tỉnh táo và phải làm xong.
Từng việc, từng việc một. Hoặc hai, ba cùng một lúc. Trách nhiệm, lo âu lẫn muộn phiền, những yếu
tố cấu tạo cuộc đời. Nếp nhăn gấp vội nhƣ vòng xe chạy miết.
Ngày nhích dần về phía mặt trời lặn, dẫu là giữa trƣa mùa đông. Mặt trời ngày soi mặt, ngày biệt
tăm. Thời gian là đời sống, là đóng khung, là sự thực, là khẩn thiết. Ngay lúc này, thời gian bao
quanh tôi, lãng đãng và trôi tuột, âm u và sáng rỡ. Màu tối đêm qua, mền gối và hơi thở nồng, đậm
mùi thân quen.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

XỨ NẮNG

Lê Thị Thấm Vân

Ngoài kia mƣa bắt đầu nặng hạt. Vỉa hè xi măng loáng nƣớc.
Đã hai tháng trôi qua...
~~~~~
Tôi ra đời đúng vào mùa xuân Mậu Thân, 1968, năm chấn động lịch sử. Huế, ngƣời sống bơi lội
trong đất cát. Nấm mồ chôn ngƣời tập thể. Mỹ Lai đâu đó thuộc về Quảng Ngãi. Vết nhơ chiến tranh.
Độc ác bạo tàn, dù toan tính hay nhiệm vụ, ƣớc mơ giải phóng, dân chủ độc lập, thế giới đại đồng.
Đàn bà đàn ông trẻ con chó mèo heo chuột gào thét trong biển lửa ngút trời. Những con vật trốn chui
trốn nhủi cả ngàn năm trong hốc đá giờ cũng phải tuôn ra đua với con ngƣời tìm sự sống.
Cái giá phải trả cho sự ƣớc mơ ảo tƣởng. Chân lý sụp đổ. Bi hài kịch hạ màn. Một thí nghiệm trả giá
dân tộc thụt lùi thế kỷ. Hàng triệu thây ma chết mắt không nhắm.
Mỹ quốc, 1968 ...
X NNG Lê Thị Thấm Vân
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Lê Thị Thấm Vân
X NNG
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1-5
Chƣơng 6-10
Chƣơng 11-15
Chƣơng 16-20
Chƣơng 21-25
Chƣơng 26-30
Chƣơng 31-35
Chƣơng 36-40
Chƣơng 41-45
Chƣơng 46-50
Chƣơng 51-55
Chƣơng 56-60
Chƣơng 61-63
Lê Thị Thấm Vân
X NNG
Chương 1-5
Xứ Nắng - Lê Thị Thấm Vân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xứ Nắng - Lê Thị Thấm Vân - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Xứ Nắng - Lê Thị Thấm Vân 9 10 35