Ktl-icon-tai-lieu

Yêu

Được đăng lên bởi thaibinh42004
Số trang: 979 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yêu
Tiểu Thuyết

Chu Tử
LỜI NGƯỜI VIẾT
Phần I - Chương 1 . 1
Phần I - Chương 2 . 1

Phần I - Chương 3 . 1
Phần I - Chương 4 . 1
Phần II - Chương 1 . 1
Phần II – Chương 2 . 1
Phần II - Chương 3 . 1
Phần III - Chương 1 . 1
Phần III - Chương 2 . 1
Phần III - Chương 3 . 1
Phần III - Chương 4 . 1
Phần III – Chương 5 . 1
Phần III – Chương 6 . 1
Phần IV - Chương 1 . 1
Phần IV – Chương 2 . 1
Phần IV – Chương 3 . 1
Phần IV – Chương 4 . 1
Chương Kết . 1
LỜI NGƯỜI VIẾT
(bản in lần thứ hai)

Khi thỏa thuận với tôi để xuấtbản “YÊU”, anh Nguyễn Trọng
Nho, giám đốc nhà xuất-bản
ĐƯỜNG SÁNG, nửa đùa, nửa thật
hỏi tôi:
--Liệu trong vòng hai năm, có
bán hết năm ngàn cuốn không?
Tuy tin ở mình, tôi vẫn không dám
nghĩ rằng sách của mình sẽ bán
chạy, tôi đành trả lời bừa:
--Tôi hy vọng sẽ bán hết trong
vòng bốn tháng.
Nhưng chỉ hai mươi lăm ngày
sau, nhà xuất-bản ĐƯỜNG SÁNG
đã bán hết năm ngàn cuốn “YÊU”
và sửa soạn cho in lần thứ hai:
Một kết quả bất ngờ vượt ra ngoài

ước đoán của nhà xuất-bản cũng
như của tác giả.
Sự ngạc nhiên của chúng tôi
thật dễ hiểu: Từ nhiều năm nay,
hiện trạng bế tắc của bộ mặt tiểu
thuyết, đã khiến các nhà xuất-bản
dè đặt, coi việc in tiểu thuyết là
điều phiêu lưu, nguy hiểm, và hầu
hết các tiểu thuyết vừa ra khỏi nhà
in đã phải bán “son” cho các ông
cai thầu văn nghệ Ba Tàu… Tôi đã
từng đưa tác phẩm của mình cho
nhiều nhà xuất-bản, nhưng họ đều
lắc đầu, trả lời:
--Truyện của anh “được lắm”,
nhưng tôi sợ không có độc giả.
Mà không phải chỉ các nhà
xuất-bản là nhầm về trình độ

thưởng thức của độc giả, ngay cả
những người văn nghệ—bắt đầu là
tôi—cũng vẫn thường đánh giá sai
người đọc. Một tỷ dụ: trong truyện
“YÊU”, một đôi chỗ, tôi thường
mắc cái “tật”: giảng giải lòng
thong, hoặc xen cái “chủ quan”
của mình vào truyện: Một điều tối
kỵ trong nghệ thuật viết tiểu
thuyết. Tôi biết vậy, mà tôi vẫn
không thể không giảng giải vì tôi
luôn luôn nơm nớp lo rằng độc giả
sẽ không hiểu… Nhưng tôi đã lĩnh
hội được một bài học thâm thái
khi đọc các thư phê bình của độc
giả “YÊU”, trong đó nhiều bạn đã
thẳng thắn chỉ trích cái bệnh
giảng giải của tôi. Chẳng hạn bạn

đọc Nguyễn Văn Đương ở Huế,
gửi cho tôi một bức thư dài mười
hai trang, có đoạn dưới đây:
… Tác phẩm “YÊU” đến với
tôi như một cơn gió lốc tình cảm.
Tôi nghĩ rằng nó là một biến cố
trong văn chương tiểu thuyết Việt
Nam. Tác phẩm chứ đựng được bề
rộng của đời và chiều sâu của tâm
hồn. Cuộc sống qua “YÊU” đã
hiện ra rất linh động và chân thực.
Đặc điểm này nâng tác phẩm lên
tầm quốc tế, nếu tác giả ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu - Người đăng: thaibinh42004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
979 Vietnamese
Yêu 9 10 408