Ktl-icon-tai-lieu

Yêu con Ma - Trung kim

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 6870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yêu con Ma

Trung kim

Trung kim

Yêu con Ma
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 5 (tt)
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng Cuối

Trung kim
Yêu con Ma

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Yêu con Ma

Trung kim
Chương 1
Con ma dễ thƣơng

Để cho tâm trí thƣ giãn trƣớc khi bƣớc vào niên học mới, Duy đã quyết định về nghỉ hè ở xứ
Daklak này. Những đêm đầu tiên Duy không thể nào ngủ đƣợc bởi chƣa quen với thời tiết lành lạnh,
với không gian tĩnh mịch ở đây, Duy ra trƣớc sân nhà ngoại ngồi ngắm trăng đêm.
Nhìn bầu trời thoáng mát, trong lành, Duy thầm nghĩ:” Ở Sài Gòn dễ dầu gì có đƣợc ánh trăng đêm
đẹp mộng mị nhƣ thế!” Có tiếng lục cục ở phía chuồng bò. Duy nghĩ có lẽ một con bò nào đó ngứa
sừng cọ đầu vào chuồng mà thôi. Nhƣng tiếng lục cục nghe nhƣ ai đang mở cửa chuồng khiến Duy
chú ý. Khi Duy chú tâm nhìn về hƣớng chuồng bò thì tiếng động ngƣng. Nhớ đến lời bé Chim con dì
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Yêu con Ma

Trung kim

Lê nói khiến Duy bật cƣời:” Khi nào anh gặp ma thì cứ đái ra cho ƣớt quần rồi cởi quần mà quất vào
nó thì nó sẽ biến mất. Ở đây ma nhiều lắm!” “ Ai dạy em làm nhƣ vậy?” “ Ngƣời ta!” “ Hơi đâu mà
nghe chuyện tầm phào. Cả đời anh chƣa thấy ma lần nào. Làm gì có ma! Nghe ngƣời ta bịa ra rồi
ngƣời khác thổi phồng lên mà tin. Chỗ nào có ma em chỉ cho anh, anh tới đó ngồi chơi cho em thấy.”
“Ừ, ở đó mà nói ngang!” Bỗng Duy thấy một vật gì từ từ đi ra khỏi chuồng bò. Nhìn kỹ, Duy nói:”
Hóa ra là mày sút chuồng hả bò?” Mày làm vậy cho nên ai cũng nghĩ là ma đấy!” Duy liền chạy theo
để xua con bò trở lại chuồng nhƣng nó cứ cắm đầu phóng vào rừng. Sợ bò lạc mất, Duy cố đuổi kịp
theo nó cho đến khi con bò mất hút trong khu rừng và Duy thì cũng không còn biết đƣờng nào để về
nữa.
Càng đi Duy càng thấy mình lạc sâu vào trong những khu rừng rậm rạp hơn. Trăng đã lên đỉnh đầu
rồi mà Duy vẫn loanh quanh chƣa tìm đƣợc lối ra khỏi khu rừng. Duy nhƣ muốn bật khóc. Ƣớc gì có
một phép lạ cho Duy trở về ngay Sài Gòn. Nghĩ lại, Duy cứ thắc mắc không biết ai đã mở cửa
chuồng cho bò chạy ra. Hay là ngoại đã quên chốt cửa? Thấy cuối góc rừng có một mảng ánh trăng
sáng hắt vào, Duy chui qua những đám cây cỏ mui đi về phía ấy. Một khoảng không gian rộng lớn
mở ra đầy ánh trăng huyền ảo mộng mị. Một khu đất có nhiều ngôi nhà sà...
Yêu con Ma Trung kim
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Trung kim
Yêu con Ma
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 5 (tt)
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng Cuối
Trung kim
Yêu con Ma
Yêu con Ma - Trung kim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu con Ma - Trung kim - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
Yêu con Ma - Trung kim 9 10 337