Ktl-icon-tai-lieu

12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ

Được đăng lên bởi Ngoc Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 7 lần
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ
KHÍ CÔNG - THỂ DỤC - ÐẠO DẪN
Do Đức Hộ-Pháp Chỉ Giáo

1. - TẬP THỞ
Cách thức thi hành: Nằm ngay tay chân ra thở y như dưới đây,
đúng 12 hơi, rồi sẽ nghỉ
Cách thở:
Ngậm miệng lại hít khí trời vô bằng lổ mũi, đem khí trời vô phổi,
rồi dẫn đến rún tới đơn điền. Lúc đó cái bụng nó lớn ra trước, cái
ngực nở sau không hít vô được nữa, thì nín hơi một chút xíu, năm
ba giây đồng hồ rồi thở ra. Lúc thở ra bóp cái bụng vô và hà hơi ra
bằng miệng. Khi thở ra hết rồi, tiếp tục hít vô như trước . Khi vừa
sáng 5 giờ thì thật hành chậm rải cho đúng hơi thở
Thánh giáo Đức Lý : "Hỏi ăn chi đặng sống?.
Rằng Hớp khí thanh không."
- Hít vào bụng phình ra
- Tiếp tục hít vào, ngực nở nín thở năm ba giây
- Thở ra, bụng thóp vào, ngực xẹp lại

2. - VẬN ĐỘNG TAY
Quăng tay về phía trước mặt, hai tay tréo nhau, đánh qua đánh lại
24 lần, làm cho chuyển gân tay. (cách này phải làm cho lẹ)
Nên nhớ con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó
12 con giáp linh diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần.

***

Nếu cố gắng luyên đặng các môn trong bài giải cách thức sau đây
thành thục theo bậc Hạ Thừa cũng sẽ đặng trường sanh bất lao. Vì
thân thể ta làtiểu thiên địa.
A. - Đứng thẳng xuôi tay
B. - Đưa 2 tay lên trước mặt ngang tầm vai.
C. - Hai tay đánh qua đánh lại thật nhanh 24 lần.

3. - VẬN ĐỘNG CHÂN
Đứng trên chân trái, dở chân mặt co
chân và duổi thẳng ra phía trước, hạ
chân xuống gần sát mặt đất và co lại
như trước giống như đạp xe máy.
Khi co chân nhớ rút bàn chân thẳng
lên và khi ngay chân ra phải duổi bàn
chân thẳng ra để lắc léo chổ mắc cá
được hoạt động đều.
Tập chân mặt xong, sang chân trái, mỗi chân vận động như thế 12
lượt.

4. - VẬN ĐỘNG XƯƠNG SỐNG
Đứng thẳng 2 chân ra, hai tay dang
thẳng ngang với nhau nghĩa là dang
cho 2 vai ngang với 2 tay, rồi quay
mình sang bên trái và sang bên phải.
Lúc quay nhớ vận chuyển cho thắt
lưng, xương sống và luôn cả 2 vai vì
xương sống làchổ xuất phát nhiều dây thần kinh nhứt.
Năng vận động làm cho các cơ quan bên trong được điều hòa.
Quay tay lên xuống cho gần cận ngón chân cái. Cứ ngón tay bên
kia gần giáp ngón chân cái bàn chân bên này. Rồi quay qua bên
này, cũng phải gần giáp ngón chân cái bên kia. Mỗi bên 12 vòng
hai bên là 24 vòng.

5. - VẬN ĐỘNG TRỞ TAY CHÂN
Phương pháp này chẳng những
làm cho chuyển gân bàn chân mà
nó cũng là phương pháp nín hơi
chuyển cho dây thần kinh linh
động.
Quàng tay về phía trước ngực lên
hai vai rồi ngồi xuống và đứng
dậy cho đủ 12 lượt.

6. - VẬN ĐỘNG DÂY THẦN KINH CỔ
Quàng 2 tay n...
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ
KHÍ CÔNG - THỂ DỤC - ÐẠO DẪN
Do Đức Hộ-Pháp Chỉ Giáo
1. - TẬP THỞ
Cách thức thi hành: Nằm ngay tay chân ra thở y như dưới đây,
đúng 12 hơi, rồi sẽ nghỉ
Cách thở:
Ngậm miệng lại hít khí trời vô bằng lổ mũi, đem khí trời vô phổi,
rồi dẫn đến rún tới đơn điền. Lúc đó cái bụng nó lớn ra trước, cái
ngực nở sau không hít vô được nữa, thì nín hơi một chút xíu, năm
ba giây đồng hồ rồi thở ra. Lúc thở ra bóp cái bụng vô và hà hơi ra
bằng miệng. Khi thở ra hết rồi, tiếp tục hít vô như trước . Khi vừa
sáng 5 giờ thì thật hành chậm rải cho đúng hơi thở
Thánh giáo Đức Lý : "Hỏi ăn chi đặng sống?.
Rằng Hớp khí thanh không."
- Hít vào bụng phình ra
- Tiếp tục hít vào, ngực nở nín thở năm ba giây
- Thở ra, bụng thóp vào, ngực xẹp lại
2. - VẬN ĐỘNG TAY
Quăng tay về phía trước mặt, hai tay tréo nhau, đánh qua đánh lại
24 lần, làm cho chuyển gân tay. (cách này phải làm cho lẹ)
Nên nhớ con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó
12 con giáp linh diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần.
* * *
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ - Người đăng: Ngoc Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ 9 10 439