Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bệnh lý học thú y

Được đăng lên bởi Tố Quyên
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• CHƯƠNG 2: RỐI LOẠN THÂN NHIỆT
• I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÂN BẰNG THÂN NHIỆT

• Sự ổn định thân nhiệt là điều kiện vô cùng quan trọng
cho sự hoạt động bình thường của các men tham gia
vào quá trình chuyển hoá tạo ra năng lượng trong cơ
thể động vật.
• Động vật máu lạnh - biến nhiệt: Động vật không
xương sống và có xương sống cấp thấp: cá, ếch, bò
sát v.v...
• - Thân nhiệt hoàn toàn phụ thuộc vào sự thay đổi của
nhiệt độ môi trường, chúng không có khả năng điều
hoà nhiệt.
• Động vật máu nóng - đẳng nhiệt: chim và ĐV có vú Thân nhiệt tương đối ổn định và độc lập với nhiệt độ
của môi trường.

•

•
•
•
•

Nhưng cũng tuỳ theo sự phát triển của hệ thần kinh
mà khả năng điều hoà nhiệt trở nên phức tạp, tinh vi
hơn, khả năng này ở người hoàn chỉnh và đầy đủ
nhất
ĐV máu nóng duy trì thân nhiệt nhờ hai quá trình:
sản nhiệt (điều hoà hoá học) và thải nhiệt (điều hoà
vật lý). Hai quá trình này hoạt động đối lập nhau
nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lẫn
nhau, cân bằng nhau. Rối loạn sự cân bằng này thì
thân nhiệt của cơ thể cũng rối loạn theo.
Thân nhiệt của mỗi loài động vật là một hằng số riêng:
- Ngựa 37,5 – 38,5 0C; Bò 37,5 – 39,5 0C;
- Trâu 38,0 – 38,50C; Nghé 38,5 – 39,0 0C;
- Lợn 39,0 – 39,50C; chó 37,5 – 39,0 0C; Thỏ 38,5 –
39,50C
- Gà 40,5 - 42,00C; Vịt 41,0 – 43,0 0C

• 1.1. Quá trình sản nhiệt (Điều hoà hoá học)
• Quá trình sản nhiệt là quá trình điều hoà hoá học do
chuyển hoá các chất tạo nên.
• Khi nhiệt độ của môi trường giảm thì sản nhiệt tăng,
khi nhiệt độ môi trường tăng thì sản nhiệt giảm.
• Nguồn gốc sản nhiệt chủ yếu là do chuyển hoá, do
vận động co cơ rồi đến những hoạt động có chu kỳ
của đường tiêu hoá. Nhờ có quá trình điều hoà sản
nhiệt mà mức độ chuyển hoá tại tế bào và mô được
tiến hành phù hợp với nhu cầu hoạt động của cơ thể
và nhiệt độ của môi trường.
• L. G. P. khi bị oxy hoá sẽ sản sinh ra nhiệt lượng;
1gL. - 9,3Kcal, 1gP - 4,1 Kcal, 1g G - 4,1 Kcal.
• Nhiệt lượng sinh ra được sử dụng trong hoạt động
sống của cơ thể và một phần nhiệt lượng đó được sử
dụng để duy trì thân nhiệt.

• 1.2. Quá trình thải nhiệt (Điều hoà vật lý)
• Quá trình thải nhiệt là quá trình mất nhiệt của cơ thể
ra môi trường bên ngoài.
• Truyền nhiệt: là sự mất nhiệt của cơ thể bởi các vật
có nhiệt độ thấp hơn khi tiếp xúc với cơ thể như
không khí, thức ăn...
• Khuếch tán nhiệt còn gọi là toả nhiệt, là khả năng
mất nhiệt cho các vật ở xa có nhiệt độ thấp hơn (hoặc
thu nhiệt từ những vật có nhiệt độ cao hơn).
• Mất nhiệt do truyền nhiệt và khuếch tán nhiệt phụ
t...
CHƯƠNG 2: RỐI LOẠN THÂN NHIỆT
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÂN BẰNG THÂN NHIỆT
Sự ổn định thân nhiệt là điều kiện vô cùng quan trọng
cho sự hoạt động bình thường của các men tham gia
vào quá trình chuyển hoá tạo ra năng lượng trong cơ
thể động vật.
Động vật máu lạnh - biến nhiệt: Động vật không
xương sống và có xương sống cấp thấp: cá, ếch, bò
sát v.v...
- Thân nhiệt hoàn toàn phụ thuộc vào sự thay đổi của
nhiệt độ môi trường, chúng không có khả năng điều
hoà nhiệt.
Động vật máu nóng - đẳng nhiệt: chim và ĐV có vú -
Thân nhiệt tương đối ổn định và độc lập vi nhiệt độ
của môi trường.
Nhưng cũng tuỳ theo sự phát triển của hệ thn kinh
mà khả năng điều hoà nhiệt trở nên phức tạp, tinh vi
hơn, khả năng này ở người hoàn chỉnh và đầy đủ
nhất
ĐV máu nóng duy trì thân nhiệt nhờ hai quá trình:
sản nhiệt (điều hoà hoá học) và thải nhiệt (điều h
vật lý). Hai quá trình này hoạt động đối lập nhau
nhưng lại liên quan chặt chẽ vi nhau, ảnh hưởng lẫn
nhau, cân bằng nhau. Rối loạn sự cân bằng này thì
thân nhiệt của cơ thể cũng rối loạn theo.
Thân nhiệt của mỗi loài động vật là một hằng số riêng:
- Ngựa 37,5 – 38,5
0
C; Bò 37,5 – 39,5
0
C;
- Trâu 38,0 – 38,5
0
C; Nghé 38,5 – 39,0
0
C;
- Lợn 39,0 – 39,5
0
C; chó 37,5 – 39,0
0
C; Thỏ 38,5 –
39,5
0
C
- Gà 40,5 - 42,0
0
C; Vịt 41,0 – 43,0
0
C
1.1. Quá trình sn nhiệt (Điều hoà hoá học)
Quá trình sản nhiệt là quá trình điều hoà h học do
chuyển hoá các chất tạo nên.
Khi nhiệt độ của môi trường giảm thì sản nhiệt tăng,
khi nhiệt độ môi trường tăng thì sản nhiệt giảm.
Nguồn gốc sản nhiệt chủ yếu là do chuyển hoá, do
vận động co cơ rồi đến những hoạt động có chu kỳ
của đường tiêu hoá. Nhờ có quá trình điều hoà sản
nhiệt mà mức độ chuyển hoá tại tế bào và mô được
tiến hành phù hợp với nhu cầu hoạt động của cơ thể
và nhiệt độ của môi trường.
L. G. P. khi bị oxy hoá sẽ sản sinh ra nhiệt lượng;
1gL. - 9,3Kcal, 1gP - 4,1 Kcal, 1g G - 4,1 Kcal.
Nhiệt lượng sinh ra được sử dụng trong hoạt động
sống của cơ thể và một phần nhiệt lượng đó được sử
dụng để duy trì thân nhiệt.
1.2. Quá trình thi nhiệt (Điều hoà vật lý)
Quá trình thải nhiệt là quá trình mất nhiệt của cơ th
ra môi trường bên ngoài.
Truyền nhiệt: sự mất nhiệt của cơ thể bởi các vật
có nhiệt độ thấp hơn khi tiếp xúc với cơ thể như
không khí, thức ăn...
Khuếch tán nhiệt còn gọi là toả nhiệt, là kh năng
mất nhiệt cho các vật ở xa có nhiệt độ thấp hơn (hoặc
thu nhiệt từ những vật có nhiệt độ cao hơn).
Mất nhiệt do truyền nhiệt và khuếch tán nhiệt phụ
thuộc vào nhiệt độ của môi trường và chiếm 65% tổng
số nhiệt lượng thải ra hàng ngày của cơ thể (ở gia súc
có lông dày, mỡ dày thi nhiệt ít hơn.
Bốc nhiệt mất nhiệt do bốc hơi nước qua da và
niêm mạc đường hô hấp.
Mất nhiệt theo cách bốc nhiệt qua mồ hôi và hơi thở
rất quan trọng trong khi nhiệt độ môi trường quá cao.
Bốc hơi qua da chủ yếu nhờ sự bài tiết mồ hôi, do
trung tâm điều hoà nằm ở hành tuỷ và tuỷ sống.
Những trung tâm này bị hưng phấn hay ức chế là do
tác dụng của nóng hay lạnh trên bề mặt của da.
Còn khi cơ thể bị bệnh thì nó lại chịu tác dụng trực
tiếp của máu. Các xung động được dẫn truyền qua
sợi thần kinh giao cảm, đến chi phối các tuyến mồ hôi.
Bốc nhiệt phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của
không khí, độ ẩm, bề mặt của lớp mỡ dưới da, tính
chất của lông.
Ngoài ra cơ thể còn thải nhiệt qua phân và
nước tiểu (chiếm 2%), mất nhiệt để hâm nóng
thức ăn và hơi thở (3%)...
1.3. Trung khu điều hoà nhiệt
Trung tâm điều hoà nhiệt nằm ở hạ khâu não,
ở 1/3 phía sau của nhân xám. Nó gồm hai
phần:
Phần trước điều hoà những phản x mà nóng
tăng cường, khi bị kích thích thì gây giãn mạch
và tăng tiết mồ hôi, khi tổn thương thì gây thân
nhiệt cao.
Phần sau, ngược lại, điều hoà những phản x
tăng hoạt động khi lạnh như run rẩy khi bị
tổn thương thì thân nhiệt giảm.
bài giảng bệnh lý học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bệnh lý học thú y - Người đăng: Tố Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài giảng bệnh lý học thú y 9 10 266