Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bệnh lý học thú y

Được đăng lên bởi Tố Quyên
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•
•
•
•
•

BỆNH LÝ THÚ Y
(Chuyên ngành Thú Y)
1. Tên môn học: Bệnh Lý Thú Y
Veterinary Pathology
2. Số tín chỉ: 6
3. Giáo viên phụ trách: TS. Nguyễn Hữu Nam.
4. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu của môn
học nhằm trang bị cho học viên những nguyên lý
chung nhất, phương pháp suy luận tổng hợp và khả
năng vận dụng những hiểu biết đã được học trong
phần kiến thức cơ bản, cơ sở… để giải thích tại sao
và do đâu mà có những triệu chứng ở cơ thể bệnh,
nhằm cung cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm
sóc lâm sàng và điều trị bệnh.

•
•

•

NộI DUNG
Bệnh lý học là môn học nghiên cứu về tổn
thương. Nó bao gồm cả khoa học đại cương
và thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cả thay
đổi về cấu trúc cũng như chức năng của tế
bào, mô và các cơ quan bị bệnh.
Bằng cách sử dụng các kỹ nghệ phân tử, vi
sinh vật học, miễn dịch học và hình thái học,
bệnh lý học giải thích tại sao và do đâu mà có
những triệu chứng ở cơ thể bệnh nhằm cung
cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm sóc
lâm sàng và điều trị bệnh.

•

Theo truyền thống, nghiên cứu bệnh lý
được chia thành bệnh lý học đại cương và
bệnh lý học chuyên khoa.
•
Bệnh lý đại cương có liên quan trực tiếp với
các phản ứng cơ bản của tế bào và mô với các
kích thích bất thường của bệnh, đáp ứng của
mô và các cơ quan.
•
Bệnh lý học quan tâm đến 4 khía cạnh cơ
bản của quá trình bệnh là: nguyên nhân bệnh,
cơ chế phát sinh bệnh, sự thay đổi cấu trúc tế
bào, mô và các cơ quan của cơ thể bệnh và
hậu quả của các biến đổi hình thái đó (các rối
loạn chức năng)

• - Giải phẫu bệnh lý học (Anatomical Pathology)
• - Hình thái bệnh lý học (Morphological Pathology)
•
Chuyên nghiên cứu biến đổi về hình thái, cấu trúc
của tế bào, mô và các cơ quan do bệnh tật gây nên
trong cơ thể.
•
Bao gồm: + Bệnh lý đại thể
•
+ Bệnh lý vi thể
•
+ Bệnh lý siêu vi thể
•
+ Bệnh lý phân tử
•
Thực tế, Giải phẫu bệnh là môn chẩn đoán bệnh
về mặt hình thái học.
•
Biến đổi bệnh lý là những khác thường về: Vị trí,
hình dáng, kích thước, màu sắc, khối lượng, trạng thái
và mối liên quan giữa các vùng…

• SƠ LƯỢC LỊCH SỬ MÔN HỌC

•

• Giai đoạn 1: Bệnh lý đại thể - từ thời cổ đại;
•
Chủ yếu là quan sát, cảm nhận
• Giai đoạn 2: Thế kỷ 17 – 19:
• Kính hiển vi ra đời, thuốc nhuộm tế bào đã
cho phép quan sát chi tiết tế bào và mô, Bệnh
lý tế bào – Bệnh lý vi thể
• Giai đoạn 3: Từ thế kỷ 20 đến nay.
• Với sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại như:
Kính hiển vi điện tử, kính hiển vi đồng tụ laze,
kỹ thuật tự chụp phóng xạ, nội soi, MRI, chụp
cắt lớp, công nghệ thông tin…; Bệnh lý học
phân tử ...
BỆNH LÝ THÚ Y
(Chuyên ngành Thú Y)
1. Tên môn học: Bệnh Lý Thú Y
Veterinary Pathology
2. Số tín chỉ: 6
3. Giáo viên phụ trách: TS. Nguyễn Hữu Nam.
4. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu của môn
học nhằm trang bị cho học viên nhng nguyên
chung nhất, phương pháp suy luận tổng hợp và kh
năng vận dụng những hiểu biết đã được học trong
phần kiến thức cơ bản, cơ sở… để giải thích tại sao
và do đâu mà có những triu chng ở cơ thể bệnh,
nhằm cung cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm
sóc lâm sàng và điều trị bệnh.
NộI DUNG
Bệnh lý học là môn học nghiên cứu về tổn
thương. Nó bao gồm cả khoa học đại cương
và thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cả thay
đổi về cấu trúc cũng như chức năng của tế
bào, mô và các cơ quan bị bệnh.
Bằng cách sử dụng các kỹ nghệ phân tử, vi
sinh vật học, miễn dịch học và hình thái học,
bệnh lý học giải thích tại sao và do đâu mà có
những triệu chứng ở cơ thể bệnh nhằm cung
cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm sóc
lâm sàng và điều trị bệnh.
Theo truyền thống, nghiên cứu bệnh lý
được chia thành bệnh lý học đại cương và
bệnh lý học chuyên khoa.
Bệnh lý đại cương có liên quan trực tiếp vi
các phản ứng bản của tế bào và mô vi các
kích thích bất thường của bệnh, đáp ứng của
mô và các cơ quan.
Bệnh lý học quan tâm đến 4 khía cạnh cơ
bản của quá trình bệnh là: nguyên nhân bệnh,
cơ chế phát sinh bệnh, sự thay đổi cấu trúc tế
bào, mô và các cơ quan của cơ thể bệnh và
hậu quả của các biến đổi hình thái đó (các rối
loạn chức năng)
-
Giải phẫu bệnh lý học (Anatomical Pathology)
- Hình thái bệnh lý học (Morphological Pathology)
Chuyên nghiên cứu biến đổi v hình thái, cấu trúc
của tế bào, mô và các cơ quan do bệnh tật gây nên
trong cơ thể.
Bao gồm: + Bệnh lý đại th
+ Bệnh lý vi th
+ Bệnh lý siêu vi thể
+ Bệnh lý phân tử
Thực tế, Giải phẫu bệnh là môn chn đoán bệnh
về mặt hình thái học.
Biến đổi bệnh lý là những khác thường về: Vị trí,
hìnhng, kích thước, màu sắc, khối lượng, trạng thái
và mối liên quan giữa các vùng…
LƯỢC LỊCH SỬ MÔN HỌC
Giai đoạn 1: Bệnh lý đại thể - từ thời cổ đại;
Chủ yếu là quan sát, cảm nhận
Giai đoạn 2: Thế kỷ 17 – 19:
Kính hiển vi ra đời, thuốc nhuộm tế bào đã
cho phép quan sát chi tiết tế bào và mô, Bệnh
lý tế bào – Bệnh lý vi thể
Giai đoạn 3: T thế kỷ 20 đến nay.
Với sự trợ giúp của các thiết b hiện đại như:
Kính hiển vi điện tử, kính hiển vi đồng tụ laze,
kỹ thuật tự chụp phóng xạ, nội soi, MRI, chụp
cắt lớp, công nghệ thông tin…; Bệnh lý học
phân t
ra đ
i
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
+ Mổ khám đại thể
+ Phương pháp sinh thiết
+ Phương pháp mô bệnh học
+ Phương pháp thí nghiệm trên động vật
Kỹ thuật mổ khám gia súc, gia cầm
Phương pháp quan sát và viết biên bản m
khám
Phương pháp lấy, bảo quản gửi các mẫu vật đi
xét nghiệm
Phương pháp quan sát tiêu bản vi thể (mô
bệnh học) Histopathology
bài giảng bệnh lý học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bệnh lý học thú y - Người đăng: Tố Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài giảng bệnh lý học thú y 9 10 429