Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chương 4 : Ngộ độc thực phẩm do hóa chất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuốc
thú y

Chất vô
cơ

BVTV
Hc trong
bao bì

CHƯƠNG 4

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
DO HÓA CHẤT

Thực phẩm

Hữu cơ
Toxin
trong NL
Toxin từ
qtcb

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Phụ gia

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

2

Ngộ độc do NL chứa chất độc
Chất độc

Khoai tây
nẩy mầm

Quản lý hóa chất

Ý thức

Măng

Nấm độc

Nguyên
nhân

Thực vật

Khoai mì

Vô tình
Vệ sinh
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

Công nghệ

Đậu nành
sống
3

Nấm Linh Chi

ThS. Phạm Hồng Hiếu

NẤM ĐỘC

Đậu đỗ
Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

4

Buồn nôn, nôn ra máu
Đau bụng dữ dội, đi ngoài
ra nước hôi tanh dính máu
Mệt mỏi, lạnh, khát nước, bí
tiểu tiện

Triệu
chứng

Huyết áp giảm, mạch chậm,
trụy tim mạch
Tức thở, ứ máu ở phổi, co
thắt phế quản
Rối loạn thấn kinh, mê sảng,
hôn mê

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

6

1

NẤM ĐỘC
Gây nôn hay rửa dạ dày

Sơ
cứu

Không uống các loại thuốc có rượu

Chuyển nạn nhân  bệnh viện

ThS. Phạm Hồng Hiếu

NẤM ĐỘC

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

7

Xác định nấm trước khi hái/sử dụng,
loại bỏ nấm lạ

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

GLUCOSID TRONG THỰC VẬT
Glucoside là hợp chất hữu cơ có chứa glucose và một
gốc không phải glucose thường gây ra ngộ độc
1. Cyanogenic glucoside:

Sử dụng nấm ăn được

Aglucan (HCN)
(Không phải đường)

Glucan
(Đường)
Phòng
ngừa

8

Không ăn thử nấm lạ

2. Thioglycoside (Goitrogenic Glycosides):
Aglucan (Thio-)
(Không phải đường)

Glucan
(Đường)

Không nên ăn nấm quá non

3. Solaninglucoside:

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

9

ThS. Phạm Hồng Hiếu

10

Men tiêu hóa

 Cây khoai mì (Cassava)
 Măng tre
 Quả hạnh (Almond)
 Quả đào (Peach)
 Quả mận (Plum)
 Quả anh đào dại (Cherry)
 Quả táo (Apple)
 Cây cao lương (Sorghum)
 Cỏ sudan
 Cỏ ba lá (Clover)
Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

KHOAI MÌ

Những thực vật có chứa
Cyanogenic Glycoside độc

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Aglucan (Solanin)
(Không phải đường)

Glucan
(Đường)

Nâng cao tuyên truyền và phòng ngừa

Khoai
mì

glucozit

Nước

Acid

1mg/kg
thể trọng
11

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 4

HCN
12

2

Sự phân bố HCN trong các loại lá
trên cây khoai mì

Sự phân bố HCN trong các bộ phận
của cây khoai mì

Hàm lượng HCN trong lá tươi (X  Sx), mg/100g
Củ mì chà (Sắn đắng) Phú thọ
Vỏ ngoài ...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 1
CHƯƠNG 4
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
DO HÓA CHẤT
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 2
Thc phm
BVTV
Thuc
thú y
Cht vô
cơ
Toxin
trong NL
Hc trong
bao bì
Hu cơ
Phgia
Toxin t
qtcb
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 3
Nguyên
nhân
Ý thc
Vô tình
Công ngh
Vsinh
Cht độc
Qun lý hóa cht
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 4
Thc vt
Nm độc
Khoai tây
ny mm
Măng
Đậu nành
sng
Khoai mì
Đậu đỗ
Ngộ độc do NL chứa chất độc
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 5
Nấm Linh Chi
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 4 6
NM ĐỘC
Triu
chng
Bun nôn, nôn ra máu
Đau bng d di, đi ngoài
ra nước hôi tanh dính máu
Mt mi, lnh, khát nước,
tiu tin
Huyết áp gim, mch chm,
try tim mch
Tc th, máu phi, co
tht phế qun
Ri lon thn kinh, mê sng,
hôn mê
Bài giảng chương 4 : Ngộ độc thực phẩm do hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chương 4 : Ngộ độc thực phẩm do hóa chất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng chương 4 : Ngộ độc thực phẩm do hóa chất 9 10 71