Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đại cương vi sinh Y học

Được đăng lên bởi bmytcccdythy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN MÔN HỌC:

VI SINH KÝ SINH TRÙNG Y HỌC
SỐ TIẾT: 30 TIẾT
GỒM 2 PHẦN CHÍNH:

- PHẦN VI SINH
- PHẦN KÝ SINH
SỐ BÀI KIỂM TRA

- 02 ĐIỂM HS1
- 02 ĐIỂM HS2
01 BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
BỘ MÔN: YHCS - YTCĐ

BÀI GIẢNG
ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC

GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN MẠNH TUÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP
• * Sau khi học xong bài, học người học khả
năng:
• 1. Trình bày được đối tượng nghiên cứu và lịch
sử phát triển của vi sinh vật học.
• 2. Trình bày đặc điểm hình thể, cấu tạo và sinh lý
của vi khuẩn.
• 3. Trình bày đặc điểm hình thể, cấu tạo và sinh lý
của virus.

BÀI HỌC GỒM 3 NỘI DUNG
I- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VSV
II- ĐẠI CƯƠNG VI KHUẨN
III- ĐẠI CƯƠNG VIRUS

I - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
• 1. Đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật y học.
• Vi sinh vật y học (Medical Microbiology): Chuyên
nghiên cứu về các vi sinh vật gây ảnh hưởng đến sức
khỏe con người, cả về mặt có lợi và có hại cho sức khỏe.
Vi sinh vật y học lại bao gồm các tiểu phân môn như:
• Vi khuẩn học (Bacteriology): Là khoa học nghiên cứu
các đơn bào không có màng nhân.
• Virus học (Virology): Là khoa học nghiên cứu về những
vi sinh vật không có cấu trúc tế bào, kích thước bé hơn
vi khuẩn.

2. Sơ lược lịch sử phát triển của vi sinh vật
2.1. Sự phát hiện vi sinh vật
- Sự phát hiện vi sinh vật gắn liền với sự phát
minh kính hiển vi.
- Anton van Leeuwenhoek (1632 - 1723), người
Hà lan, là người đầu tiên ở thế kỷ 17 nhìn thấy
vi sinh vật nhờ những kính hiển vi độ phóng đại
270 - 300 lần mà ông đã chế tạo (1676).

2.2. Sự trưởng thành của vi sinh vật học
- Trong thế kỷ 17 và suốt thế kỷ 18 vi sinh vật
học chỉ chú trọng về phần mô tả.
- Thế kỷ 19 mới cho thấy những bước phát triển
lớn về vi sinh vật học nhờ công lao của Louis
Pasteur và Robert Koch.
- Nhờ công lao của L.Pasteur, R.Koch và nhiều
nhà bác học khác, phần lớn các vi khuẩn gây
bệnh ở người và động vật đều được khám phá
ở đầu thế kỷ 20.

3. Những vấn đề ngày nay của vi sinh vật
- Thành tựu vang dội đầu tiên xảy ra vào năm 1891
lúc Von Behring đã cứu sống một em bé nhờ huyết
thanh kháng bạch hầu, mở đầu thời kỳ huyết thanh
liệu pháp.
- Thành tựu vang dội thứ hai là công lao của
Domagk phát minh sulfonamit năm 1935.
- Năm 1940 Fleming, Florey và Chain phát minh
penicillin và đưa vào điều trị mở đầu thời đại kháng
sinh.

II - ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN
1. Định nghĩa về vi khuẩn :
- Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào rất nhỏ
kích thước của chúng trung bình vào khoảng 1-2
Micromet ( 1 Micromet = 1/1000 mm ), do ...
TÊN MÔN HỌC:
VI SINH KÝ SINH TRÙNG Y HỌC
SỐ TIẾT: 30 TIẾT
GỒM 2 PHẦN CHÍNH:
- PHẦN VI SINH
- PHẦN KÝ SINH
SỐ BÀI KIỂM TRA
- 02 ĐIỂM HS1
- 02 ĐIỂM HS2
01 BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Bài giảng đại cương vi sinh Y học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đại cương vi sinh Y học - Người đăng: bmytcccdythy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng đại cương vi sinh Y học 9 10 125