Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng dược liệu

Được đăng lên bởi lequythuong1404
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 16715 lần   |   Lượt tải: 50 lần
Bài 1: Đại cương về dược liệu
1. Định nghĩa môn học
 DL học là những hiểu biết về nguyên liệu làm thuốc trong tự nhiên.
 ĐN DL học là môn học chuyên nghiên cứu về các bộ phận của cây, của
động vật dùng làm thuốc.
2. Nội dung môn học
 Cung cấp cho HS, SV những kiến thức về dược liệu, bao gồm:
- Tên cây, con và vị thuốc
- Đặc điểm thực vật, động vật dùng làm thuốc
- Nguồn gốc, đặc điểm; kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản; thành phần hoá
học; kỹ thuật kiểm nghiệm; tác dụng, công dụng, cách dùng và liều lượng
của dược liệu.
- Một số thành phẩm từ dược liệu
3. Yêu cầu chủ yếu đối với học sinh:
 Xác định được sự thật giả (nhận biết)
 Xác định được chất lượng DL
 HDSD DL một cách an toàn, hợp lý, hiệu quả
4. Các môn học có liên quan
Thực vật dược:
- Xác định tên cây, con làm thuốc
- Hiểu biết về đặc điểm TV và cấu tạo vi phẫu để kiểm tra chất lượng, phân
biệt thật giả,…
Hoá học hữu cơ:
- Xác định thành phần hoá học, giải thích tác dụng, công dụng của DL,…
Hoá dược - Dược lý:
- Nghiên cứu về tác dụng dược lý
- Giải thích tác dụng, công dụng của DL
- Giải thích và phát huy được kinh nghiệm chữa bênh bằng thuốc YHCT dân
tộc
3. Vị trí và tác dụng của dược liệu học:
 DL là nguồn thuốc chữa bệnh, có nhiều ưu điểm:
- Ít độc
- Tiện dùng
- Rẻ tiền
- Sẵn có
 DL cung cấp nguyên liệu để bán tổng hợp các hoá chất :
VD: Hàng năm TG cần khoảng 100.000 tấn củ mài để cung cấp Diosgenin
Steroid
DL cung cấp nhiều hoạt chất làm thuốc quan trong mà HDHĐ chưa thể tổng hợp
được: Quinin, morphin, emetin, strychnin,…
 Mở đường cho hoá dược phát triển:

- Từ ephedrin trong ma hoàng, người ta đã bắt chước để tổng hợp ra ephedrin.
- Từ tác dụng chữa SR của Quinin, người ta tổng hợp ra những chất có cấu
trúc tương tự để chữa SR.
 DL là thế mạnh để phát triển kinh tế:
- Các vị thuốc quý có giá trị kinh tế cao:
+ Nguồn gốc thực vật: Quế, nhân sâm, tam thất, đương quy, đại hồi, long nhãn,..
+ Nguồn gốc động vật: mật ong, sừng hươu nai, rắn, tắc kè…
 Đối với nước ta, DL có 1 vị trí rất quan trọng:
- KH nhiệt đới, có trên 3200km đường biển nên có Hệ thực vật rất phong phú và đa
dạng, có nhiều hải sản quý dùng làm thuốc.
- Có truyền thống chữa bệnh bằng thuốc YHCT
Vì vậy:
- Cần phải nuôi trồng, di thực, bảo vệ, khai thác hợp lý.
- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ y, dược học cổ truyền để thừa kế và
phát triển nền YHCT dân tộc
4. Sơ lược lịch sử phát triển ngành dược liệu ở nước ta:
 Đất nước ta có truyền thống dùng thuốc từ dược liệu để chữa bệnh.
- Thời các Vua Hùng:
- Các triều ...
Bài 1: Đại cương về dược liệu
1. Định nghĩa môn học
DL học là những hiểu biết về nguyên liệu làm thuốc trong tự nhiên.
ĐN DL học là môn học chuyên nghiên cứu về các bộ phận của cây, của
động vật dùng làm thuốc.
2. Nội dung môn học
Cung cấp cho HS, SV những kiến thức về dược liệu, bao gồm:
- Tên cây, con và vị thuốc
- Đặc điểm thực vật, động vật dùng làm thuốc
- Nguồn gốc, đặc điểm; kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản; thành phần hoá
học; kỹ thuật kiểm nghiệm; tác dụng, công dụng, cách dùng và liều lượng
của dược liệu.
- Một số thành phẩm từ dược liệu
3. Yêu cầu chủ yếu đối với học sinh:
Xác định được sự thật giả (nhận biết)
Xác định được chất lượng DL
HDSD DL một cách an toàn, hợp lý, hiệu quả
4. Các môn học có liên quan
Thực vật dược:
- Xác định tên cây, con làm thuốc
- Hiểu biết về đặc điểm TV và cấu tạo vi phẫu để kiểm tra chất lượng, phân
biệt thật giả,…
Hoá học hữu cơ:
- Xác định thành phần hoá học, giải thích tác dụng, công dụng của DL,…
Hoá dược - Dược lý:
- Nghiên cứu về tác dụng dược lý
- Giải thích tác dụng, công dụng của DL
- Giải thích và phát huy được kinh nghiệm chữa bênh bằng thuốc YHCT dân
tộc
3. Vị trí và tác dụng của dược liệu học:
DL là nguồn thuốc chữa bệnh, có nhiều ưu điểm:
- Ít độc
- Tiện dùng
- Rẻ tiền
- Sẵn có
DL cung cấp nguyên liệu để bán tổng hợp các hoá chất :
VD: Hàng năm TG cần khoảng 100.000 tấn củ mài để cung cấp Diosgenin
Steroid
DL cung cấp nhiều hoạt chất làm thuốc quan trong mà HDHĐ chưa thể tổng hợp
được: Quinin, morphin, emetin, strychnin,…
Mở đường cho hoá dược phát triển:
Bài giảng dược liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng dược liệu - Người đăng: lequythuong1404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng dược liệu 9 10 813