Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Giái phẫu bộ máy tiêu hóa

Được đăng lên bởi Thanh Nhan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 22018 lần   |   Lượt tải: 109 lần
Giải phẫu bộ máy tiêu hóa

Theo các bạn quá trình
tiêu hóa là gì?

1. Khái niệm
 Quá

trình tiêu hoá là quá trình:
- Biến đổi, phân giải thức ăn từ những chất
phức tạp thành những chất đơn giản
- được hấp thu qua ruột chuyển vào máu đi
nuôi cơ thể,
- còn phần cặn bã được thải ra ngoài.

Theo

các bạn bộ máy tiêu
hóa gồm mấy phần?

1. Khái niệm

 Bộ

máy tiêu hoá gồm 2 phần:
- Ống tiêu hoá: Là ống dài từ miệng đến hậu
môn chia làm nhiều đoạn to nhỏ khác nhau
để thực hiện nhiệm vụ khác nhau.
- Tuyến tiêu hoá: tuyến nước bọt, gan, tuỵ, dạ
dày, ruột tiết dịch tham gia vào quá trình tiêu
hoá.

Hệ tiêu hóa ở bò

 Các

bạn hãy cho biết ống tiêu
hoá được tính bắt đầu từ bộ
phận nào và kết thức ở đâu?

2. Ống tiêu hoá

 2.1

Xoang miệng
- Phía trước là môi
- Hai bên là má
- Trên là vòm khẩu cái
- Dưới là xương hàm dưới
- Sau là màng khẩu cái
- Trong miệng có lưỡi và răng.

Cấu tạo xoang miệng

2. Ống tiêu hoá

2.2. Yết hầu (họng)
Là một xoang ngắn, hẹp nằm sau xoang miệng và
màng khẩu cái, trước thực quản và thanh quản.

2.3. Thực quản
Là ống dẫn thức ăn từ yết hầu xuống dạ dày.

Hệ tiêu hóa của chó

2. Ống tiêu hoá

2.4. Dạ dày:
- Là đoạn phình to, hình túi của ống tiêu hoá.
- Gồm 2 loại: dạ dày đơn và kép


Quan sát và mô tả đặc điểm cấu tạo
dạ dày đơn của gia súc?

Cấu tạo dạ dày đơn

2. Ống tiêu hoá

* Dạ dày đơn: (lợn, chó, ngựa...)
 Hình thái:
- Giống 1 cái túi hình trăng khuyết nằm trong xoang
bụng, sau cơ hoành và gan.
- Có 2 đầu, 2 cạnh, 2 mặt.
- Được chia làm 3 khu: Thượng, thân hạ vị.
 Chức năng: Tiêu hoá cơ học là chính, một phần tiêu
hoá hoá học.

Quan sát và cho biết
dạ dày của loài nhai
lại (dạ dày kép) khác
dạ dày đơn như thế
nào?

CẤU TẠO DẠ DÀY Ở ĐỘNG VẬT NHAI LẠI

Hệ tiêu hóa ở bò sữa

2. Ống tiêu hoá
* Dạ dày kép: (trâu, bò, dê, cừu. lạc đà). Gồm 4 túi
- Dạ cỏ: To nhất trong 4 túi,
+ Chức năng: là nơi chứa thức tạm thời, lên men nhờ vi sinh vật
làm mềm cỏ để dễ tiêu hoá.
- Dạ tổ ong: là túi nhỏ nằm dưới túi trái dạ cỏ, phía trước thông
với dạ cỏ, phía sau thông với lá lách.
+ Chức năng: sàng lọc ngoại vật, ợ đẩy thức ăn lên miệng nhai lại.
- Dạ lá sách: túi lớn thứ 2, nằm bên phải dạ tổ ong, trước túi phải
dạ cỏ.
+ Chức năng: nghiền ép thức ăn sau khi nhai lại thành những lớp
mỏng nhuyễn đưa xuống dạ múi khế.
- Dạ múi khế: là dạ tiêu hoá hoá học

2. Ống tiêu hoá
2.5. Ruột non
Là ống dài, gấp đi gấp lại nhiều lần nối từ hạ vị dạ dày đến van manh
hồi tràng.
- chiều dài tuỳ loài gia súc khác nhau. VD: trâu bò 30-40m, lợn 1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Giái phẫu bộ máy tiêu hóa - Người đăng: Thanh Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng: Giái phẫu bộ máy tiêu hóa 9 10 704