Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Giải phẫu hệ thần kinh

Được đăng lên bởi phuonglam72
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 15781 lần   |   Lượt tải: 49 lần
HỆ THẦN KINH
Bác sĩ: Phạm Thị Việt Phương
Bộ môn: Hình Thái Học
Khoa: Y Học Cơ Sở

HỆ THẦN KINH
HỆ
THẦN KINH

THẦN KINH
TRUNG
ƯƠNG

NÃO BỘ

TỦY GAI

THẦN KINH
NGOẠI BIÊN

12 ĐÔI
THẦN KINH
SỌ

THẦN KINH
GAI

THẦN KINH
THỰC VẬT

GIAO CẢM

PHÓ
GIAO CẢM

HỆ THẦN KINH
NÃO BỘ
NÃO BỘ

ĐOAN NÃO

GIAN NÃO

TRUNG NÃO

TRÁM NÃO

HÀNH NÃO

CẦU NÃO

TIỂU NÃO

NÃO THẤT IV

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:
- DÀI 42- 45 cm

PHÌNH CỔ

PHẦN CỔ

- NẶNG 26- 28 gr
-ĐI TỪ BỜ TRÊN C1
ĐẾN BỜ DƯỚI L1 HAY
BỜ TRÊN L2

PHẦN NGỰC

PHẦN THẮT LƯNG
PHÌNH THẮT LƯNG

NÓN TỦY

CẤU TẠO
CẤU TẠO
DÂY TẬN CÙNG

1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:
1-1 CHẤT XÁM:

LỖ Ống trung tâm

SỪNG TRƯỚC
RỄ TRƯỚC
RỄ BỤNG
SỪNG BÊN

SỪNG SAU

RỄ SAU
RỄ LƯNG

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:
1-1 CHẤT XÁM:

1- TỦY GAI:
1-2 CHẤT TRẮNG:

HỆ THẦN KINH
RÃNH GIỮA

RÃNH BÊN SAU
THỪNG
SAU
THỪNG
BÊN

THỪNG
TRƯỚC

RÃNH BÊN TRƯỚC
KHE GIỮA

RÃNH TRUNG GIAN SAU

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH
Đau

Tê

Yếu cơ

Teo

Phản xạ

HỆ THẦN KINH

HỆ THẦN KINH
1- TỦY GAI:

HỆ THẦN KINH
2- HÀNH NÃO:
- KÍCH THƯỚC:
2,5mm X 20mm X 30mm

RÃNH BÊN TRƯỚC
(DÂY TK XII)

- CÂN NẶNG: 6- 7g

RÃNH HÀNH CẦU
(DÂY TK VI, VII, VIII)

VI
VII
VIII

RÃNH BÊN SAU
(DÂY TK IX, X, XI)

TRÁM HÀNH
THÁP HÀNH
KHE GIỮA
BẮT CHÉO THÁP

HÀNH NÃO
HÀNH NÃO
(MẶT TRƯỚC)
(MẶT TRƯỚC)

XII

IX
X
XI

HỆ THẦN KINH
2- HÀNH NÃO:

CUỐNG TIỂU NÃO DƯỚI
CỦ NHÂN CHÊM
CỦ NHÂN THON
CHỐT NÃO

HÀNH NÃO
HÀNH NÃO
(MẶT SAU)
(MẶT SAU)

HỆ THẦN KINH
3- CẦU NÃO:
- NẰM TỰA TRÊN NỀN CHẨM,
GỒM CÓ 4 MẶT:
MẶT TRƯỚC: CÓ RÃNH NỀN
MẶT SAU: CÓ CUỐNG TIỂU
NÃO GIỮA
2 MẶT BÊN: CÓ DÂY TK V
RÃNH NỀN

THÁP HÀNH
KHE GIỮA
BẮT CHÉO THÁP

CẦU NÃO
CẦU NÃO
(MẶT TRƯỚC)
(MẶT TRƯỚC)

DÂY TK V

HỆ THẦN KINH
3- CẦU NÃO:

CUỐNG TIỂU NÃO GIỮA

CHỐT NÃO

CẦU NÃO
CẦU NÃO
(MẶT SAU)
(MẶT SAU)

HỆ THẦN KINH
4- TIỂU NÃO:
- KÍCH THƯỚC: 6cm X 10cm X 5cm
- CÂN NẶNG: 140- 150g
5- LƯỠI GÀ
6- THÁP
7- CỦ

BÁN CẦU
TIỂU NÃO

BÁN CẦU
TIỂU NÃO

1- TRUNG TÂM
2- ĐỈNH

3- CHẾCH
4- LÁ

THÙY NHỘNG
THÙY NHỘNG

BÁN CẦU
TIỂU NÃO

BÁN CẦU
TIỂU NÃO

HỆ THẦN KINH
4- TIỂU NÃO:
BÀN CẦU TIỂU NÃO
BÀN CẦU TIỂU NÃO
5- HẠNH NHÂN
6- TIỂU THÙY 2 BỤNG
7- NHUNG

1- TIỂU THÙY VUÔNG

2- TIỂU THÙY ĐƠN
3- TIỂU THÙY BÁN NGUYỆT
4- TIỂU THÙY BÁN NGUYỆT DƯỚI

HỆ THẦN KINH
4- TIỂU NÃO:

CHẤT XÁM

CHẤT TRẮNG
CÂY SỐNG TIỂU NÃO

HỆ THẦN KINH
5- NÃO THẤT IV:

MÀN TỦY TRÊN

CỐNG NÃO...
H TH N KINH
H TH N KINH
B
B
ác sĩ: Phạm Thị Việt Phương
ác sĩ: Phạm Thị Việt Phương
Bộ môn: Hình Thái Học
Bộ môn: Hình Thái Học
Khoa: Y Học Cơ Sở
Khoa: Y Học Cơ Sở
Bài giảng Giải phẫu hệ thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Giải phẫu hệ thần kinh - Người đăng: phuonglam72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng Giải phẫu hệ thần kinh 9 10 467