Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hội chứng down Đại học Y Huế

Được đăng lên bởi lehueyhdp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sàng lọc hội chứng Down tại khoa Phụ Sản
Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM
từ 10/2009 đến 06/2012

Phan Xuân Điệp
Phạm Thị Mai
Cơ sở 4 – Khoa Phụ sản BV ĐHYD

MỞ ĐẦU
• Tại khoa Phụ sản- Cơ sở 4 Bệnh viện Đại học Y Dược

TP.HCM, sàng lọc HC Down đã được thực hiện dựa
trên sự kết hợp giữa dữ liệu lâm sàng,siêu âm và xét
nghiệm.
• Từ 10/2009-6/2012 đã có trên 30.000 thai phụ tham
gia sàng lọc HC Down,một con số cho phép chúng tôi
tiến hành sơ kết.
• Mục đích của công trình nghiên cứu này nhằm xác
định tỷ lệ nguy cơ cao trong sàng lọc, tỷ lệ phát hiện
bất thường nhiễm sắc thể (qua chọc ối).Từ đó đánh giá
hiệu quả của phương pháp sàng lọc chúng tôi đang sử
dụng.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Tất cả các thai phụ đến khám và theo dõi thai kỳ

tại khoa Phụ sản – Bệnh viện ĐHYD.TP.HCM
trong khoảng thời gian từ 10/2009 đến 06/2012.
Các thai phụ chỉ có một thai tại thời điểm sàng lọc
không có bệnh cấp tính.
Thai phụ được tư vấn và đồng ý làm siêu âm và
xét nghiệm sàng lọc trước sinh.

Phương pháp nghiên cứu
• Nghiên cứu hồi cứu dựa vào các thông tin: tuổi mẹ,

siêu âm , kết quả các xét nghiệm hóa sinh. Các thông
số trên được xử lý trên phần mềm T21 SOFTS của hãng
GAMMA – ZENTECH tính nguy cơ hội chứng Down
(trisomy 21) và một số dị tật khác (trisomy 18,13).
• Kết quả xét nghiệm sàng lọc được lưu trữ và so sánh
với kết quả chọc ối, làm karyotype.
• Xét nghiệm dịch ối được làm tại công ty Nam Khoa.
• Kỹ thuật xét nghiệm: các xét nghiệm hóa sinh được
thực hiện theo nguyên tắc ELISA sử dụng thuốc thử của
hãng GAMMA – ZENTECH, hệ thống máy Bio-rad.

Phương pháp nghiên cứu (tt)
• Siêu âm được thực hiện bởi các bác sĩ cơ hữu

chuyên khoa siêu âm của khoa Phụ sản.
• Các bác sĩ siêu âm phải qua lớp huấn luyện lấy
chứng chỉ siêu âm đo NT của FMF.
• Tuổi thai được tính dựa trên CRL (3 tháng đầu) và
BPD (3 tháng giữa).
• Tuổi mẹ được tính đến thời điểm lấy máu làm xét
nghiệm.

Kết quả và bàn luận
Bảng 1: Đối tượng nghiên cứu
DOUBLE TEST
NĂM

TRIPLE TEST

N

Tuổi mẹ

Tuổi thai

N

Tuổi mẹ

Tuổi thai

2009

623

28,81 ± 4,55

14,98 ± 0,64

464

28,48 ± 4,63

16,80 ± 1,14

2010

6854

28,58 ± 4,16

12,00 ± 0,53

2905

28,70 ± 4,86

16,80 ± 1,14

2011

11.131

28,80 ± 4,09

12,10 ± 0,54

3756

29,00 ± 4,85

16,80 ± 1,12

2012

5353

28,80 ± 4,04

12,10 ± 0,53

2061

29,03 ± 4,84

16,70 ± 1,17

∑

23.961

28,72 ± 4,11

12,04 ± 0,54

9186

28,93 ± 4,85

16,77 ± 1,14

∑

N

(%)

N

(%)

Mẹ >=35t

1925

8,03

1194

13

Kết quả và bàn luận (tt)
Bảng 2: Trung vị, trung vị MoM của các xét ...
Phan Xuân Điệp
Phạm Thị Mai
Cơ sở 4 – Khoa Phụ sản BV ĐHYD
Sàng lọc hội chứng Down tại khoa Phụ Sản
Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM
từ 10/2009 đến 06/2012
Bài giảng hội chứng down Đại học Y Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hội chứng down Đại học Y Huế - Người đăng: lehueyhdp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng hội chứng down Đại học Y Huế 9 10 186