Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Ngộ độc thực phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
Khái niệm về ngộ độc thực phẩm
 Ngộ độc cấp tính
 Ngộ độc mãn tính
Các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ngộ độc
thực phẩm
 Liều gây độc
 Trạng thái cơ thể
+Tình trạng sức khỏe
+Lứa tuổi
+Giới tính
 Tính chất thực phẩm

Chương 6
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

1

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

2

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

Các yếu tố gây ngộ độc thực phẩm
 Ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn
 Ngộ độc thực phẩm do virus
 Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng
 Ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo vệ
thực vật
 Ngộ độc thực phẩm do kim loại nặng

ThS. Phạm Hồng Hiếu

ThS. Phạm Hồng Hiếu

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo quản
thực phẩm:
– Cung cấp thực phẩm điều hòa trong
năm cho người tiêu dùng
– Điều hòa việc cung cấp thực phẩm
giữa các vùng, địa phương, các nước
– Cung cấp thực phẩm cho các khu đô
thị, khu công nghiệp
– Bảo quản thực phẩm có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng
3

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

4

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

2. Nguyên nhân làm hư hỏng thực phẩm
– Nguyên nhân tự thân
+ Do quá trình biến đổi sinh hóa trong
thực phẩm
+ Do tác dụng hô hấp
– Nguyên nhân bên ngoài
+ Các vi khuẩn
+ Nấm men
+ Nấm mốc

3. Nguyên lý và yêu cầu bảo quản thực
phẩm
a. Nguyên lý bảo quản thực phẩm
 Ngăn ngừa hoặc làm chậm các phản
ứng enzym tự thân của thực phẩm
 Ức chế hoặc tiêu diệt VSV có trong
thực phẩm
 Hạn chế hoặc giảm thiểu sự phá hoại
của côn trùng hoặc các nguyên nhân
khác

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 6

6

1

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

3. Nguyên lý và yêu cầu bảo quản thực
phẩm
b. Yêu cầu bảo quản thực phẩm
 Không để thực phẩm hư hỏng
 Không tăng thêm vào thực phẩm các
chất có hại cho sức khỏe: hàn the,
phẩm màu…
 Phải đảm bảo giữ được chất lượng và
mùi vị thực phẩm

4. Các phương pháp bảo quản thực phẩm
a. Bảo quản ở nhiệt độ thấp
 Tác dụng của nhiệt độ thấp: đối với
enzym, vi khuẩn, ký sinh trùng.
 Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
bảo quản ở nhiệt độ thấp: đặc điểm cấu
tạo của thực phẩm, thời gian và nhiệt độ,
phương pháp bảo quản kết hợp
 Sự thay đổi về chất lượng của thực
phẩm: chất đạm, chất...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 1
Chương 6
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 2
NGỘ ĐỘC THỰC PHM
Khái niệm vngộ độc thực phẩm
Ngộ độc cấp tính
Ngộ độc mãn tính
Các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ngộ độc
thực phẩm
Liều gây độc
Trạng thái cơ th
+Tình trạng sức khỏe
+Lứa tuổi
+Giới tính
Tính chất thực phẩm
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 3
NGỘ ĐỘC THỰC PHM
Các yếu tgây ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn
Ngộ độc thực phẩm do virus
Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng
Ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo v
thực vật
Ngộ độc thực phẩm do kim loại nng
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 4
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo quản
thực phẩm:
Cung cp thực phẩm điều hòa trong
năm cho người tiêu dùng
Điều a việc cung cấp thực phẩm
giữa các vùng, địa phương, các nước
Cung cp thực phẩm cho các khu đô
th, khu công nghiệp
Bảo qun thực phẩm có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 5
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
2. Nguyên nhân làm hư hỏng thực phẩm
Nguyên nhân t thân
+ Do quá trình biến đổi sinh hóa trong
thực phẩm
+ Do tác dụng hấp
Nguyên nhân bên ngoài
+ Các vi khuẩn
+ Nấm men
+ Nấm mốc
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 6 6
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
3. Nguyên lý và yêu cầu bảo quản thực
phẩm
a. Nguyên lý bảo quản thực phẩm
Ngăn ngừa hoặc m chậm các phản
ứng enzym tthân của thực phẩm
Ức chế hoặc tiêu diệt VSV có trong
thực phẩm
Hạn chế hoặc giảm thiểu sphá hoại
của côn trùng hoặc các nguyên nhân
khác
Bài giảng Ngộ độc thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Ngộ độc thực phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Ngộ độc thực phẩm 9 10 795