Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nhà xưởng thiết bị

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
World Health Organization

22 October, 2013

NHÀ XƯỞNG

Vị trí
• Địa lý, khí hậu, tiếng ồn, các yếu tố về kinh tế
• Hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm và
nguyên liệu

Ô nhiễm
• Nhà máy
gần nơi SX
men ???
• Bầu không
khí nhiễm
nấm men

1

World Health Organization

22 October, 2013

THIẾT KẾ
•

Giảm thiểu được nguy cơ nhầm lẫn

•

Vệ sinh dễ dàng

•

Bảo trì thuận tiện

•

Chống được nhiễm chéo và tích tụ bụi bẩn

•

Tránh được tất cả các tác động có hại đến
chất lượng sản phẩm

Nguyên tắc thiết kế
CẦN LƯU Ý:
• Luồng di chuyển của nguyên liệu
• Luồng di chuyển của nhân viên
• Luồng di chuyển (thứ tự vận hành) của
qui trình
Phải hợp lý

NHÀ XƯỞNG
Luồng di chuyển (NVL, Nhân sự)
Arrival of goods

Entrance for visitors
QC

Entrance for Workers Shipment of goods

Offices

Canteen
Gowning

Incoming
goods

Corridor

Shipping

People Flow

Corridor
Corridor
Raw
Materials
&
Packaging
Storage

Weighing

Zone: Clean

Processing

Washing

Utilities and Services

Material Flow

Filling

Packaging

Finished
Products
Storage

Zone: Packaging
Zone: Controlled

Machine
Shop
Corridor
Waste Treatment

2

World Health Organization

22 October, 2013

Thiết kế
• Thiết kế và xây dựng thuận tiện cho vệ sinh

• Tránh được sự xâm nhập côn trùng và các
súc vật – Cần có biện pháp ngăn ngừa côn
trùng!!!

Xây dựng
• Vật liệu xây dựng phù hợp
• Hệ thống điện
• Ánh sáng (Đặc biệt cho khu vực kiểm tra
cảm quan)
• Kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm
• Có biện pháp thông gió hữu hiệu

• Nhiệt độ và độ ẩm
phù hợp với tính chất
của sản phẩm đang
được sản xuất và lưu
trữ.
• Nhiệt độ và độ ẩm
phải được kiểm soát
và theo dõi, ghi nhận

3

World Health Organization

22 October, 2013

Xây dựng
• Các khu vực phát sinh bụi (Lấy mẫu, cân,
trộn, đóng gói thuốc bột…)
• Biện pháp chống nhiễm chéo
• Biện pháp vệ sinh

Ví dụ - Khu vực cân
• Cung cấp khí
• Kiểm soát bụi
• Bề mặt (tường, sàn,
trần) dễ vệ sinh
• Không có khu vực
tích bụi
• Bảo vệ được nguyên
liệu, sản phẩm và
công nhân

BẢO TRÌ
• Cần thường xuyên bảo trì
• Việc sửa chữa và bảo trì phải không được
ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

4

World Health Organization

22 October, 2013

CÁC KHU VỰC ĐẶC BIỆT
• Khu vực phụ trợ
• Kho
• Khu vực cân
• Khu vực sản xuất
• Kiểm tra chất lượng

Khu vực phụ
• Khu nghỉ ngơi, giải trí phải tách biệt khỏi khu
vực sản xuất và kiểm nghiệm
• Khu vực thay trang phục, rửa tay và vệ sinh
phải dễ dàng tiếp cận và phải đủ số lượng
• Khu vực bảo trì nên tách rời khu vực sản
xuất, nếu không thể, thì các c...
World Health Organization 22 October, 2013
1
NHÀ XƯỞNG
V trí
Địa lý, khí hu, tiếng n, các yếut v kinh tế
•Hnchế nguy cơ ô nhimchosnphmvà
nguyên liu
Ô nhim
•Nhàmáy
gnnơi SX
men ???
•Bu không
khí nhim
nmmen
Bài giảng Nhà xưởng thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nhà xưởng thiết bị - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Nhà xưởng thiết bị 9 10 210