Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thực hành di truyền học - Điện di ADN trên gel agarose

Được đăng lên bởi an-binh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 16584 lần   |   Lượt tải: 42 lần
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH DI TRUYỀN Y HỌC

BỘ MÔN DI TRUYỀN Y HỌC
TS. HÀ THỊ MINH THI

MỤC TIÊU
 Trình

bày được nguyên lý của điện di
ADN trên gel agarose.

 Thực

hiện được cách đổ gel agarose

0,8%.
 Thực

hiện được các bước tiến hành điện
di ADN trên gel agarose.

NGUYÊN LÝ


Các phân tử ADN mang điện tích âm sẽ di
chuyển từ cực âm đến cực dương trong gel
agarose khi được đặt trong điện trường.



Các băng ADN sẽ được thấy dưới ánh sáng cực
tím sau khi nhuộm bằng thuốc nhuộm huỳnh
quang ethidium bromide.

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ DI CHUYỂN
CỦA ADN TRÊN GEL


Kích thước của ADN:
kích thước lớn 
chậm



Đặc điểm hình dạng:



Nồng độ gel agarose:
nồng độ cao 
chậm.



Điện thế: điện thế

HÓA CHẤT


Agarose



Dung dịch đệm điện di: TAE



Thuốc nhuộm: ethidium bromide (10 mg/ml)



Thang chuẩn: thang 100 bp



Loading dye 6X



ADN cần phân tích:
+ ADN bộ gen (ADN chiết tách từ bạch cầu máu
ngoại vi)
+ Sản phẩm PCR

DỤNG CỤ


Hệ thống điện di



Bộ đổ gel agarose

DỤNG CỤ


Chai thủy tinh để nấu gel



Lò vi sóng



Micropipette, đầu tip.



Hộp nhuộm (tối)



Máy lắc (Rocker)



Đèn cực tím đọc gel

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH



ĐỔ GEL AGAROSE






ĐIỆN DI
NHUỘM

ĐỌC KẾT QUẢ

ĐỔ GEL AGAROSE
Tính thể tích dung dịch đệm:
V=DxRxC
Gel dày 4 mm, kích thước 6,5 cm x 10 cm
 dung dịch đệm TAE cần dùng:
0,4 x 6,5 x 10 = 26 (ml)




Lượng agarose:

A=VxN
Nồng độ gel 0,8%  Lượng agarose là
26 x 0,8% = 0,208 (g)

ĐIỆN DI
Loại ADN

ADN bộ gen

Sản phẩm PCR

ADN

1 µl

9 µl

Nước cất

4 µl

0 µl

Loading dye 6X

1 µl

0 µl

TỔNG

6 µl

9 µl

NHUỘM VÀ ĐỌC KẾT QUẢ

...
BỘ MÔN DI TRUYỀN Y HỌC
TS. HÀ THỊ MINH THI
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH DI TRUYỀN Y HỌC
Bài giảng thực hành di truyền học - Điện di ADN trên gel agarose - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thực hành di truyền học - Điện di ADN trên gel agarose - Người đăng: an-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng thực hành di truyền học - Điện di ADN trên gel agarose 9 10 878