Ktl-icon-tai-lieu

Bàn Tay Ánh Sáng

Được đăng lên bởi Thanh Le
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 7341 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀN TAY ÁNH SÁNG
Nguyên tác: Hands of Light - A Guide to Healing Through the
Human Energy Field
[ Sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con
người. ]
Dịch giả : Lê Trọng Bổng
MỤC LỤC
Lời giới thiệu
LỜI CẢM TẠ
ĐÔI ĐIỀU VỀ TÁC GIẢ
CHƯƠNG 1 : TRẢI NGHIỆM CHỮA TRỊ
CHƯƠNG 2 : CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH
CHƯƠNG 3 : GHI CHÉP VỀ RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN VIỆC
HƯỚNG DẪN
CHƯƠNG 4 : SO SÁNH CÁCH NHÌN BẢN THÂN VÀ THỰC TẠI CỦA
CHÚNG TA VỚI CÁC QUAN ĐIỂM KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY
CHƯƠNG 5 : LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TRƯỜNG
NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI
CHƯƠNG 6 : TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ
CHƯƠNG 7 : TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI HAY HÀO
QUANG CON NGƯỜI
CHƯƠNG 8 : CHỨC NĂNG CỦA 7 LUÂN XA
CHƯƠNG 9 : CƠ THỂ TÂM THẦN ( Vầng thứ ba )
CHƯƠNG 10 : CÁC ĐỘNG LỰC TÂM LÝ VÀ TRƯỜNG NĂNG
LỰƠNG CON NGƯỜI
CHƯƠNG 11 : CHỨC NĂNG TÂM LÝ CỦA BẢY LUÂN XA CHÍNH
CHƯƠNG 12 : CHẨN ĐOÁN LUÂN XA [
CHƯƠNG 13 :
Chương 14 : QUAN SÁT HÀO QUANG TRONG CÁC BUỔI CHỮA BỊNH

Chương 15 : TẮC NGHẼN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HỆ THỐNG PHÒNG
VỆ TRONG HÀO QUANG

Lời giới thiệu
Đây là kỷ nguyên mới và để lý giải cho câu nói của Shakespeare “Ngày
càng có nhiều cái giữa Trời Đất mà con người không biết”. Cuốn sách nầy
trao đổi với những ai đang tìm kiếm sự tự hiểu biết về những quá trình thể
chất và cảm xúc của mình vượt ra khỏi khuôn khổ của Y học cổ điển.
Cuốn sách tập trung vào nghệ thuật chữa bệnh thông qua những phương
pháp vật lý và siêu hình. Cuốn sách mở ra những phạm vi mới để hiểu được
tính đồng nhất tâm thể mà lần đầu tiên Wilhelm Reich, Walter Canon, Franz
Alexander, Flanders Dunbar, Burr và Northrup cùng nhiều nhà tìm tòi nghiên
cứu khác trong lĩnh vực tâm thể học đã từng giới thiệu với chúng ta.
Nội dung cuốn sách giải quyết việc xác định những kinh nghiệm chữa trị và
lịch sử các tìm tòi nghiên cứu khoa học về trường năng lượng con người và
hào quang. Cuốn sách là tài liệu duy nhất nói về mối liên kết động lực học
tâm lý với trường năng lượng con người. Cuốn sách mô tả những thay đổi
của trường năng lượng vì nó liên quan đến các chức năng của cá thể.
Phần cuối cuốn sách xác định các nguyên nhân của bệnh tật và những
nguyên nhân nầy dựa trên các khái niệm siêu hình với những rối loạn năng
lượng của hào quang. Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy ở đây mô tả bản chất của
chữa trị tâm linh vì nó có liên quan đến thầy chữa à đối tượng chữa.
Cuốn sách được viết từ những trải nghiệm chủ quan của tác giả vốn đã
được huấn luyện một cách khoa học thành nhà vật lý và tâm lý trị liệu. Sự
phối hợp giữa kiến thức khách quan với những trải ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn Tay Ánh Sáng - Người đăng: Thanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Bàn Tay Ánh Sáng 9 10 584