Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Nt Jayce
Số trang: 567 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG
^\][

BẢNG THÀNH PHẦN
THỰC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAMESE FOOD COMPOSITION TABLE

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG
^]^]

BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAMESE FOOD COMPOSITION TABLE

1. Chỉ đạo biên soạn:

PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn
PGS. TS. Hà Thị Anh Đào

2. Thư ký biên soạn:

ThS. Lê Hồng Dũng

3. Ban biên soạn:

PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn
PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm
PGS. TS. Hà Thị Anh Đào
ThS. Lê Hồng Dũng
TS. Lê Bạch Mai
KS. Nguyễn Văn Sĩ

5. Cố vấn chuyên môn:

GS. TSKH. Hà Huy Khôi
GS. TS. Bùi Minh Đức

6. Kỹ thuật vi tính:

KS. Nguyễn Tùng Lâm

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC, 2007

MỤC LỤC

Lời mở đầu

iii

Giới thiệu Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam

iv

Một số nguyên tắc xây dựng Bảng thành phần thực phẩm

vi

THÀNH PHẦN CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
Nhóm 1: Ngũ cốc và sản phẩm chế biến

1

Nhóm 2: Khoai củ và sản phẩm chế biến

24

Nhóm 3: Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến

50

Nhóm 4: Rau, quả, củ dùng làm rau

83

Nhóm 5: Quả chín

209

Nhóm 6: Dầu, mỡ, bơ

265

Nhóm 7: Thịt và sản phẩm chế biến

279

Nhóm 8: Thủy sản và sản phẩm chế biến

361

Nhóm 9: Trứng và sản phẩm chế biến

420

Nhóm 10: Sữa và sản phẩm chế biến

431

Nhóm 11: Đồ hộp

440

Nhóm 12: Đồ ngọt (đường, bánh, mứt, kẹo)

461

Nhóm 13: Gia vị, nước chấm

488

Nhóm 14: Nước giải khát, bia, rượu

511

ii

LỜI NÓI ĐẦU
Bảng thành phần thực phẩm (Food Composition Table) là một trong những đầu ra nghiên
cứu quan trọng trong lĩnh vực Khoa học về thực phẩm (Food science). Bảng thành phần
thực phẩm là một công cụ không thể thiếu trong nghiên cứu về dinh dưỡng, đặc biệt là
các nghiên cứu về khẩu phần ăn uống, dịch tễ học dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng-tiết
chế trong lâm sàng và ăn điều trị cho bệnh nhân. Ngày nay, Bảng thành phần thực phẩm
còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dinh
dưỡng, đảm bảo an ninh thực phẩm cấp quốc gia và gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu dinh
dưỡng, từ đó có kế hoạch phát triển sản xuất thực phẩm phù hợp. Đây cũng là tài liệu gốc
phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và triển khai công tác giáo dục dinh dưỡng cho cộng
đồng, cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình hình sức khoẻ.
Trong điều kiện hội nhập hiện nay với một thị trường thực phẩm Việt nam ngày càng đa
dạng, nhiều đòi hỏi thông tin không chỉ là các chất dinh dưỡng và phi dinh dưỡng trong
thực phẩm mà cần có thông tin về các chất chống oxy hóa, các hợp chất có hoạt tính sinh
học đóng vai trò quan trọng bảo vệ, nâng cao sức k...
B Y T
VIN DINH DƯỠNG
^\][
BNG THÀNH PHN
THCPHMVITNAM
THC
PHM
VIT
NAM
VIETNAMESE FOOD COMPOSITION TABLE
NHÀ XUT BN Y HC
BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM - Người đăng: Nt Jayce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
567 Vietnamese
BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM 9 10 577