Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính dinh dưỡng tập thể hình

Được đăng lên bởi quanghieu2711
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích

Cân nặng (kg) Cân nặng (lbs)

Ghi chú

Giảm cân

65

Lượng calories
cần trong 1 ngày

Nhân với 2.2

Nhân với 20. Muốn
giảm cân thì trừ đi
1000, giữ cân thì
-500

143

1860

Phân bổ các chất trong các bữa ăn
Các chất

Ghi chú

Mỡ (fat)
Đạm (protein)
Tinh bột (carb)

Bữa 1 (sáng)

Bữa 2 (trưa)

Bữa 3 (trước tập
1-2 tiếng)

Tinh bột hấp thụ
chậm

Tinh bột hấp thụ
chậm

Thức ăn khó tiêu =
nhiều thời gian hơn
Không dùng tinh bột
hấp thụ nhanh

12.4
38.8
0.0

12.4
38.8
18.6

0.0
18.6

Lượng
calories từ
mỗi chất

Thành phần các chất trong 1 ngày

Bình thường và tăng cân thì mỡ 15%, đạm
30%, TB 45%. Khi giảm cân: mỡ 30%, đạm
45%, TB 15%.

yfitness

Khối lượng
mỗi chất

Nhân với thành 1 g mỡ = 9 calo, 1
phần % các chất g đạm/TB = 4 calo

Mỡ (fat)

30%

558

62.0

Đạm (protein)

50%

930

232.5

Tinh bột (carb)

20%

372

93.0

Bữa 4 (ngay
sau khi tập)

Bữa 5 (1 2
tiếng sau khi
tập)

Bữa 6 (Trước
khi ngủ 1
tiếng)

Tinh bột hấp thụ
nhanh

Có thể dùng
Tinh bột hấp thụ Casein protein
chậm
Tinh bột hấp thụ
chậmPhân bổ các chất trong các bữa ăn
Trong khi tập
Có thể dùng amino acid
(Glutamine, BCAA…)
Tinh bột hấp thụ nhanh

0.0
0.0
18.6

12.4

12.4

12.4

18.6

18.6

0.0

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính dinh dưỡng tập thể hình - Người đăng: quanghieu2711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng tính dinh dưỡng tập thể hình 9 10 530