Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra tên thuốc Đông Dược

Được đăng lên bởi Minh Quang Võ
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
26/08/2014

Bảng tra tên thuốc Đông Dược - Ykhoaonline

Ykhoaonline

Tìm kiếm tài liệu trên Ykhoaonline

Tài liệu Y học -




Ykhoaonline.com



Chuyên Khoa

Y học cơ sở



Thuốc biệt dược

Đề cương

Ykhoaonline » Chuyên Khoa » Y học cổ truyền » Các vị thuốc trong đông y » Bảng tra
tên thuốc Đông Dược

Bảng tra tên thuốc Đông
Dược
Đề xuất url này trên Google

Sửa ngày Jun 17th, 2014 by

Thích

Chia sẻ

29

Ykhoaonline

Bảng tra nhanh tên thuốc bộ phận tính vị tác dụng các thuốc hay gặp trong
đông dược.
Thuốc trong bảng được xếp vào các nhóm lớn,bên cạnh tên thuốc các bạn
có thể xem nhanh bộ phận làm thuốc , tính vị kinh quy và tác dụng của
thuốc, click vào tên nhóm xem thêm thông tin và hình ảnh về các vị thuốc.
Sử dụng mục lục bài viết ở bên trái đi lại cho thuận tiện.

Stt

Tên vị
thuốc

Bộ
phận

Tính vị quy kinh

Tác dụng khác

dùng

Thuốc giải biểu
Phát tán Phong hàn
1

Quế chi

cành

2

Gừng sống

rễ

3

Tía tô

toàn

cay, ngọt, ấm – tâm,
phế, bàng quang

ôn kinh, thông dương

cay, hơi ấm – phế, vị,

chữa nôn do lạnh,

tỳ

chữa ho, giải độc

cay, ấm – phế, tỳ

lý khí

ykhoaonline.com/chuyen-khoa/y-hoc-co-truyen/cac-vi-thuoc/bang-tra-ten-thuoc-dong-duoc/

1/16

26/08/2014

Bảng tra tên thuốc Đông Dược - Ykhoaonline

cây
thân và

4

Kinh giới

5

Củ hành

củ

cay, đắng, ấm – phế, vị lý khí

6

bạch chỉ

rễ

cay ấm – phế, vị

7

Ma hoàng

thân

8

Tế tân

rễ

9

Cảo bản

10 Tân di

lá

rễ và
thân
hoa và
búp cây

cay ấm, – phế, can

tán ứ chỉ huyết

cắt cơn đau, tiêu
viêm

cay, ấm – phế, bàng

cho ra mồ hôi, bình

quang

suyễn, lợi niệu

cay, ấm – tâm, phế,

thông kinh hoạt lạc,

thận

chữa ho long đờm

cay, ấm – bàng quang
cay, ấm – phế, vị

chữa nhức đầu do
lạnh
chữa đau đầu, chữa
ngạt mũi

Phát tán phong nhiệt
thăng dương khí tán
1

Cát căn

rễ

ngọt, cay, bình – tỳ, vị

nhiệt, chữa co cứng
các cơ do sốt sinh tân
chỉ khát

toàn
2

Bạc hà

cây bỏ

cay, mát – phế, can

rễ
3

Tang diệp

lá

4

Cúc hoa

hoa

5

Màn kinh tử

quả

6

Phù bình

rễ
phần

7

Mộc tặc

trên mặt
đất

chữa mắt, họng đau,
làm mọc ban chẩn

ngọt, đắng, lạnh – phế, lương huyết, nhuận
can
ngọt, đắng hơi lạnh –
phế, can, thận

phế
giải độc, giáng áp

đắng, cay, bình – can,

lợi niệu, thông kinh

bàng quang

hoạt lạc

cay lạnh – can, phế
ngọt, đắng bình – phế,
can, đởm

lợi niệu giải độc, giải
dị ứng
hạ sốt
hoà giải thiếu dương,

8

Sài hồ

rễ

đắng, lạnh – can, đởm sơ can giải uất, thăng
dương

ykhoaonline.com/chuyen-khoa/y-hoc-co-truyen/cac-vi-thuoc/bang-tra-ten-thuoc-dong-duoc/

...
26/08/2014 Bng tra tên thuc Đôngợc - Ykhoaonline
ykhoaonline.com/chuyen-khoa/y-hoc-co-truyen/cac-vi-thuoc/bang-tra-ten-thuoc-dong-duoc/ 1/16
Ykhoaonline
Tài liu Y hc -
Ykhoaonline.com
Tìm kiếm tài liệu trên Ykhoaonline
Ykhoaonline » Chuyên Khoa » Y học cổ truyền » c v thuốc trong đông y » Bảng tra
tên thuốc Đông Dược
Bảng tra tên thuốc Đông
Dược
Đ xuất url này trên Google
Sửa ngày Jun 17th, 2014 by Ykhoaonline
Bng tra nhanh n thuốc bộ phận tính vị tác dụng các thuốc hay gặp trong
đông dưc.
Thuốc trong bảng được xếp vào các nhóm lớn,bên cạnh tên thuốc các bạn
thể xem nhanh bộ phận làm thuốc , tính vị kinh quy và tác dụng ca
thuốc, click vào tên nhóm xem thêm thông tin hình ảnh về c vị thuốc.
Sử dụng mục lục bài viết ở bên trái đi lại cho thuận tiện.
Stt
Tên v
thuốc
Bộ
phận
dùng
Tính vị quy kinh Tác dụng khác
Thuc giải biểu
Phát tán Phong hàn
1 Quế chi nh
cay, ngọt, m – tâm,
phế, ng quang
ôn kinh, thông ơng
2 Gừng sng r
cay, hơi ấm – phế, vị,
tỳ
cha nôn do lạnh,
chữa ho, giải độc
3 Tía tô
toàn
cay, m – phế, t lý khí
Chuyên Khoa Y họcs Thuốc biệt dược
Đề cương
29Thích Chia s
Bảng tra tên thuốc Đông Dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra tên thuốc Đông Dược - Người đăng: Minh Quang Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bảng tra tên thuốc Đông Dược 9 10 322