Ktl-icon-tai-lieu

BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM, THỨC UỐNG VÀ AN TOÀN CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG

Được đăng lên bởi hoangvunl1988
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI THẢO BAO BÌ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM- 04/03/2014

BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM,
THỨC UỐNG VÀ AN TOÀN CHO
NGƢỜI TIÊU DÙNG
Chu Phạm Ngọc Sơn, Phạm Thị Ánh, Diệp Ngọc Sƣơng
Hội Hóa học TP Hồ Chí Minh
Công ty Dịch vụ KHCN Sắc Ký Hải Đăng

Bao bì thực phẩm, thức uống, gọi chung là thực phẩm, có
nhiệm vụ:
•bảo vệ thực phẩm đối với những biến đổi lý, hóa học, sinh học của môi
trường bên ngoài
• giữ được lâu thực phẩm không bị hỏng, giúp lưu thông phân phối trong
nước và giữa các nước để thực phẩm còn nguyên vẹn khi đến tay người
tiêu dùng.
• Mặt khác, điều cực kỳ quan trọng là chính bao bì phải giữ nguyên đƣợc
các đặc trƣng dinh dƣỡng và cảm quan của thực phẩm, phải bảo đảm
thực phẩm an toàn, không được gây ra trong thực phẩm chứa trong bao bì
những biến đổi dù nhỏ, khó hay không phát hiện được bằng giác quan
thông thường, nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều loại bao bì thực phẩm hiện đang đƣợc sử dụng:
* hộp carton
* các vật chứa bằng nhựa, bằng thủy tinh hay kim loại,
* các màng bọc bằng giấy tráng nhựa hay bằng nhựa,

có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất vào thực phẩm chứa, mức
thôi nhiễm tùy theo:
* bản chất của bao bì,
* bản chất của thực phẩm,
*hàm lượng chất thôi nhiễm trong nền bao bì
* điều kiện lưu trử,
* cách thức chuẩn bị, chế biến thực phẫm
* cách sử dụng.

Một số hóa chất nầy có khả năng tích lũy lâu dài trong cơ thể
ngƣời thông qua dây chuyền thực phẩm và có nguy cơ gây
ngộ độc mãn tính thông thƣờng rất khó lƣờng trƣớc đƣợc

Báo cáo nầy sẽ đề cập đến:
các bao bì thực phẩm bằng nhựa hiện đang được sử dụng phổ
biến trong nước :
* polyethylene, polypropylene (các loại bao bì,
* polystyrene ( Hộp xốp polystyrene, hộp chứa cứng, nhẹ loại expanded polystyrene )
* polyvinyl chloride (hộp, nhựa trong bọc thực phẩm, giấy tẩm nhựa gói phô mai ư, bơ),
* Polycarbonate (chai sửa cho trẻ con) ,
* polyethylene terephthalate, (chai lọ cho thức uống)
* nhựa melamin (chén đĩa hộp chứa, khay chứa)
* giấy bọc tráng nhựa,
* các màng bọc nhựa loại PVC có chất hóa dẻo)
Đáng quan tâm nhiều nhất là: polystyrene, PVC, polycarbonate, melamine, PET

những hóa chất có thể thôi nhiễm vào thực phẩm,
*cách đo đạt, đánh giá mức thôi nhiễm cho từng chất hoặc tổng mức thôi nhiễm
theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam
* những cách thức sử dụng sao cho mức thôi nhiễm nếu có phải dƣới mức cho
phép, đảm bảo an toàn cho ngƣời tiêu dùng.

Các hóa chất thôi nhiễm từ bao bì:
-hộp xốp polystyrene thôi ra toluene, ethylbenzene, xylenes,
styrene
- bao bì PVC, các màng b...
BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM,
THỨC UỐNG AN TOÀN CHO
NGƢỜI TIÊU DÙNG
Chu Phạm Ngọc Sơn, Phạm Thị Ánh, Diệp Ngọc Sƣơng
Hội Hóa học TP Hồ Chí Minh
Công ty Dịch vụ KHCN Sắc Hải Đăng
HỘI THẢO BAO BÌ AN TOÀN THỰC PHẨM- 04/03/2014
BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM, THỨC UỐNG VÀ AN TOÀN CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM, THỨC UỐNG VÀ AN TOÀN CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG - Người đăng: hoangvunl1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM, THỨC UỐNG VÀ AN TOÀN CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG 9 10 904