Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhà thuốc

Được đăng lên bởi nashenashubi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC HÀ NAM
KHOA DƯỢC

---0---

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP

NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Thảo
Số hiệu: D2K2DL-087
Số báo danh: 087
Lớp: K2D2
Khóa: 2014-2015

BUÔN MÊ THUỘT, NĂM 2014

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN
127 CHU VĂN AN, P.26, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC HÀ NAM
KHOA DƯỢC
---0---
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP
NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Thảo
Số hiệu: D2K2DL-087
Số báo danh: 087
Lớp: K2D2
Khóa: 2014-2015
BUÔN MÊ THUỘT, NĂM 2014
Báo cáo thực tập nhà thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhà thuốc - Người đăng: nashenashubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhà thuốc 9 10 356