Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập thực tế tại nhà thuốc Phước Lộc

Được đăng lên bởi baply2010
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỈ THUẬT MIỀN NAM



BÁO CÁO
THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI NHÀ THUỐC PHƯỚC LỘC

Người Thực Hiện: TRƯƠNG ĐỨC THỪA
Lớp: 05CDDS3
MSSV:3005090208
Cán Bộ Hướng Dẫn: Trần Văn Hòa
Giáo Viên Phụ Trách: Trương Đình Phước

TP.HCM

Ngày 15 Tháng 05 Năm 2015

MỤC LỤC
NỘI DUNG BÁO CÁO
Trang
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................5
1. Tên và địa chỉ đơn vị thực tập..................................................................5
2. Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức.............................................................5
3. Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ tại cơ sở........................................7
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ........................7
1. Các hình thức bán lẻ thuốc.......................................................................7
2. Điều kiện kinh doanh thuốc......................................................................8
3. So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với.................................................9
4. Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc.................................10
5. Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc.........................................................12
6. Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc............................12
7. Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc.......................................................18
8. Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc............................................................22
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ………………………………………52
PHẦN IV: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………….53
Bảng nhận xét của giáo viên:………………………………………………….53

2

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe.Vì vậy mỗi chúng ta cần hiểu rõ các
biện pháp phòng chống cũng như các biện pháp điều trị bệnh an toàn và hiệu quả.
Ngày nay ngành y tế gồm 2 ngành lớn là Y và Dược.Ngành Y sử dụng kĩ thuật y học
để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, ngành dược cung ứng thuốc để phục vụ
cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Qua gần ba năm học tập tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỉ Thuật Miền Nam ,
được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua đợt thực tế ở nhà thuốc. Nhà thuốc là
nơi giúp em có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với thuốc, trực tiếp tư vấn, bán thuốc cho
bệnh nhân và là nơi tạo điều kiện thuận lợi , là nền tảng quan trọng để sau này em tốt
nghiệp ra trường làm việc tốt hơn trong chuyên ngành của mình.
Thuốc là một sản phẩm cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Một ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỈ THUẬT MIỀN NAM

BÁO CÁO
THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI NHÀ THUỐC PHƯỚC LỘC
Người Thực Hiện: TRƯƠNG ĐỨC THỪA
Lớp: 05CDDS3
MSSV:3005090208
Cán Bộ Hướng Dẫn: Trần Văn Hòa
Giáo Viên Phụ Trách: Trương Đình Phước
TP.HCM
Báo cáo thực tập thực tế tại nhà thuốc Phước Lộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập thực tế tại nhà thuốc Phước Lộc - Người đăng: baply2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Báo cáo thực tập thực tế tại nhà thuốc Phước Lộc 9 10 293