Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 55427 lần   |   Lượt tải: 169 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC

­­­0­­­

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP

NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
MSSV: 3111002903
Lớp: 11TDSP07
Khóa: 2011-2013
Người hướng dẫn: Dương Thị Ngọc Diễm

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2013

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN
127 CHU VĂN AN, P.26, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC
---0---
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP
NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
MSSV: 3111002903
Lớp: 11TDSP07
Khóa: 2011-2013
Người hướng dẫn: Dương Thị Ngọc Diễm
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2013
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN - Người đăng: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN 9 10 998